Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Jan Vos ter vervanging van nr. 78 over het Poolprogramma (Dossier 34300-XIII)
Nader gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Jan Vos ter vervanging van nr. 78 over het Poolprogramma Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 161 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JAN VOS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 78 Ontvangen 8 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 18 Natuur en regio wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1.000) en het uitgavenbedrag verhoogd met € 50 (x € 1.000). ...

Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven (t.v.v. 34300-XIII, nr. 35) over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven (t.v.v. 34300-XIII, nr. 35) over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over het niet winnen van gas bij Terschelling (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over het niet winnen van gas bij Terschelling Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over een CPB-onderzoek naar aard, omvang en betekenis van het sociaal ondernemerschap (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over een CPB-onderzoek naar aard, omvang en betekenis van het sociaal ondernemerschap Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van het lid Verhoeven c.s. over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Verhoeven c.s. over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Verhoeven c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 44) over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Verhoeven c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 44) over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VERHOEVEN C.S. ...

Motie van het lid Jan Vos c.s. over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Verhoeven c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr.59) over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen (Dossier 34300-XIII)
Nader gewijzigde motie van het lid Verhoeven c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr.59) over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 65 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...