Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten volgend jaar en de jaren erna aansluit op de verduurzamingsopgave en de vraag vanuit het innoverende bedrijfsleven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 157 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 157 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 159 GEWIJZIGD AMENDEMENT HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Dijkgraaf over de besteding van het overgebleven geld van energie-innovatie (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Dijkgraaf over de besteding van het overgebleven geld van energie-innovatie Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIJKGRAAF Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat overgebleven geld van energie-innovatie bij het budget van topsectoren wordt geplaatst; verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat dit geld aan duurzame en hernieuwbare (dus niet-fossiele) innovaties wordt besteed, en dat het mkb voor ministens 50% hier gebruik van kan maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...