Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

45 resultaten

Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over het aantrekken van een gebiedscoördinator (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over het aantrekken van een gebiedscoördinator Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN AGNES MULDER Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een gebiedscoördinator voor windmolengebieden alleen effectief kan werken als deze breed gedragen vertrouwen geniet; verzoekt de regering om bij het aanstellen van een gebiedscoördinator ook de bewoners en belanghebbenden uit het betreffende gebied te betrekken; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven ter vervanging van nr. 13 over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven ter vervanging van nr. 13 over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 162 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 8 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 20.000 (x € 1.000) en wordt het uitgavenbedrag verhoogd met € 8.000 (x € 1.000). ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Jan Vos ter vervanging van nr. 78 over het Poolprogramma (Dossier 34300-XIII)
Nader gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Jan Vos ter vervanging van nr. 78 over het Poolprogramma Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 161 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JAN VOS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 78 Ontvangen 8 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 18 Natuur en regio wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1.000) en het uitgavenbedrag verhoogd met € 50 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Thieme en Koser Kaya over een proef met de Agrilaser (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Thieme en Koser Kaya over een proef met de Agrilaser Motie begroting financiën Nr. 152 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat jaarlijks honderdduizenden ganzen worden gedood; constaterende dat één Agrilaser een landbouwareaal van 700 hectare schadevrij kan houden; constaterende dat de Agrilaser effectief, veilig en diervriendelijk is, en goedkoper dan vergassen; constaterende dat pilotexperimenten met de Agrilaser vooralsnog uitblijven; verzoekt de regering, het starten van pilotexperimenten met de Agrilaser onder provincies te stimuleren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Amendement van het lid Verhoeven dat beoogt de ontwikkeling en versterking van encryptie te ondersteunen door het vrijmaken van € 0,5 miljoen voor OpenSSL (Dossier 34300-XIII)
Amendement van het lid Verhoeven dat beoogt de ontwikkeling en versterking van encryptie te ondersteunen door het vrijmaken van € 0,5 miljoen voor OpenSSL Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 12 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 11 Goed functionerende economie en markten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 14 over encryptie (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 14 over encryptie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 160 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 8 december 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 11 Goed functionerende economie en markten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs (Dossier 34300-XIII)
Amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN VERHOEVEN Ontvangen 13 oktober 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 12 Een sterk innovatievermogen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 8.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Koser Kaya over de inzichtelijkheid van landbouwsubsidies (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Koser Kaya over de inzichtelijkheid van landbouwsubsidies Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de besteding van landbouwsubsidies onvoldoende inzichtelijk gemaakt wordt; van mening zijnde dat inzichtelijkheid hierin de rechtmatige besteding van subsidies bevordert, het vertrouwen in de besteding van subsidies kan vergroten en op den duur kan leiden tot afname van controlelasten voor Staat en boer; verzoekt de regering om, in Nederland een digitaal portaal te creëren waarin toegekende landbouwsubsidies terug te vinden zijn met, voor zover door de Wet openbaarheid van bestuur toegestaan, alle relevante reeds bij de overheid en uitvoeringsorganisaties aanwezige aanvraag- en verantwoordingsgegevens; verzoekt de regering tevens, deze gegevens overzichtelijk te presenteren en te voorzien van uitgebreide documentdata om goede toegankelijkheid te borgen; verzoekt de regering voorts, zich in de Europese Unie in te zetten om uiterlijk bij de tussentijdse herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid een dergelijke transparante omgang met landbouwsubsidies tot de Europese standaard te verheffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Koser Kaya over één beheerder voor het Waddengebied (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Koser Kaya over één beheerder voor het Waddengebied Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Kamer pas eind 2016 geïnformeerd wordt over de invulling van de agenda om te komen tot één beheerder voor het Waddengebied met een integraal beheer- en inrichtingsplan; verzoekt de regering, dit proces te versnellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven ter vervanging van nr. 162 over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs (Dossier 34300-XIII)
Nader gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven ter vervanging van nr. 162 over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 163 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 162 Ontvangen 8 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 19 Toekomstfonds worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 8.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten volgend jaar en de jaren erna aansluit op de verduurzamingsopgave en de vraag vanuit het innoverende bedrijfsleven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Amendement van de leden Thieme en Koser Kaya ter vervanging van nr. 94 dat beoogt het natuurbeheer in het Caribisch deel van Koninkrijk veilig te stellen (Dossier 34300-XIII)
Amendement van de leden Thieme en Koser Kaya ter vervanging van nr. 94 dat beoogt het natuurbeheer in het Caribisch deel van Koninkrijk veilig te stellen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 97 AMENDEMENT VAN DE LEDEN THIEME EN KOŞER KAYA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 941 Ontvangen 2 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 18 Natuur en regio worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Van Veldhoven over terugsluizen van bespaarde middelen naar huishoudens en bedrijfsleven (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven over terugsluizen van bespaarde middelen naar huishoudens en bedrijfsleven Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om met de partijen van het energieakkoord te bespreken hoe biostoom kan bijdragen aan het invullen van de afspraken over duurzame energie tegen lagere kosten; verzoekt de regering tevens, de bespaarde middelen terug te sluizen naar huishoudens en bedrijfsleven via een bijdrage aan isolatie en energie-innovatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 20 waarmee 1 miljoen euro, gespreid over 5 jaar, wordt vrijgemaakt voor een bijdrage aan het Poolprogramma (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Van Veldhoven ter vervanging van nr. 20 waarmee 1 miljoen euro, gespreid over 5 jaar, wordt vrijgemaakt voor een bijdrage aan het Poolprogramma Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 78 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigde motie van de leden Koser Kaya en De Liefde (t.v.v. 34300-XIII, nr. 125) over een eensluidend kader voor keurmerken (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van de leden Koser Kaya en De Liefde (t.v.v. 34300-XIII, nr. 125) over een eensluidend kader voor keurmerken Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 158 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN DE LIEFDE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 125 Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat keurmerken tot doel hebben, consumenten in staat te stellen een bewuste keuze te maken op basis van objectieve informatie; constaterende dat consumenten met een onoverzichtelijk woud aan keurmerken te maken hebben op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties een eensluidend kader te ontwikkelen waaraan keurmerken moeten voldoen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn; verzoekt de regering, samen met de producenten-, keten- en consumentenorganisaties en deskundigen te komen tot een eenduidiger keurmerksysteem, waarbij fors wordt gesnoeid in het woud aan keurmerken, en daarbij de Britse ervaringen op het gebied van een vrijwillig systeem te betrekken; verzoekt de regering, de Kamer ruim voor het debat over het WRR-rapport «Naar een voedselbeleid» over de resultaten te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 157 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 157 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 159 GEWIJZIGD AMENDEMENT HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Verhoeven (t.v.v. 34300-XIII, nr.45) over erkennen van de digitale infrastructuur als derde mainport (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Verhoeven (t.v.v. 34300-XIII, nr.45) over erkennen van de digitale infrastructuur als derde mainport Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 66 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 45 Voorgesteld 27 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland een uitstekende uitgangspositie heeft op het gebied van ICT, dankzij AMS-IX, de snelle internetverbindingen en de snelle omarming van nieuwe internetdiensten; overwegende dat Nederland moet blijven investeren in de digitale infrastructuur om deze uitgangspositie te behouden; constaterende dat de rijksoverheid investeert in de economische positie van Mainport Rotterdam en in het vinden van innovatieve oplossingen voor de duurzame ontwikkeling van Mainport Schiphol; verzoekt de regering om, de digitale infrastructuur (AMS-IX, hosters en housing) te erkennen als derde mainport; verzoekt de regering tevens om, samen met relevante belanghebbenden een economische visie te ontwikkelen om de positie van de digitale mainport te versterken en te investeren in de uitvoering van die visie, en gaat over tot de orde van de dag. ...