Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

42 resultaten

Motie Schouw c.s. over de bezuinigingen op het College bescherming persoonsgegevens (Dossier 33400-VI)
Motie Schouw c.s. over de bezuinigingen op het College bescherming persoonsgegevens Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over niet verder laten oplopen van de bezuinigingen op het OM (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over niet verder laten oplopen van de bezuinigingen op het OM Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie Gesthuizen c.s. over de zaak van de Servische man (Dossier 33400-VI)
Motie Gesthuizen c.s. over de zaak van de Servische man Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S. ...

Motie Voordewind c.s. over het niet uitzetten van Somaliërs (Dossier 33400-VI)
Motie Voordewind c.s. over het niet uitzetten van Somaliërs Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie Berndsen-Jansen c.s. over het capaciteitsprobleem bij de politie (Dossier 33400-VI)
Motie Berndsen-Jansen c.s. over het capaciteitsprobleem bij de politie Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BERNDSEN-JANSEN C.S. ...

Motie Schouw c.s. over Ugandese LHBT-asielzoekers (Dossier 33400-VI)
Motie Schouw c.s. over Ugandese LHBT-asielzoekers Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Amendement van de leden Segers en Schouw ter vervanging van nr. 17 over het terugdraaien van de bezuinigingen op het CBP (Dossier 33400-VI)
Amendement van de leden Segers en Schouw ter vervanging van nr. 17 over het terugdraaien van de bezuinigingen op het CBP Amendement begroting financiën Nr. 79 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN SCHOUW TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie Kooiman en Berndsen-Jansen over lokaal maatwerk in het coffeeshop- en veiligheidsbeleid (Dossier 33400-VI)
Motie Kooiman en Berndsen-Jansen over lokaal maatwerk in het coffeeshop- en veiligheidsbeleid Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN KOOIMAN EN BERNDSEN-JANSEN Voorgesteld 29 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat conform het regeerakkoord de wietpas vervalt, maar dat de toegang tot coffeeshops voorbehouden blijft aan ingezetenen die een identiteitsbewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen tonen; constaterende dat het regeerakkoord ook spreekt van «lokaal maatwerk» in het coffeeshop- en veiligheidsbeleid; verzoekt de regering, het «lokaal maatwerk» in de praktijk zo uit te leggen dat het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid van gemeenten in kan houden dat gemeenten ervoor kiezen, niet actief te controleren op het ingezetenencriterium, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Oskam c.s. over de enkelband als sanctie (Dossier 33400-VI)
Motie Oskam c.s. over de enkelband als sanctie Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie De Wit en Schouw over bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand (Dossier 33400-VI)
Motie De Wit en Schouw over bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN DE WIT EN SCHOUW Voorgesteld 29 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het in stand houden van de toegang tot de rechter en een kwalitatief goed stelsel van gefinancierde rechtsbijstand een publieke taak is; overwegende dat onvoldoende duidelijk is in hoeverre de toegang tot de rechtsbijstand en tot de rechter wordt beperkt door de komende bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp; verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de effecten van de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand wat betreft de toegankelijkheid tot rechtshulp en het recht en de Kamer daarover voor 1 maart 2013 te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Schouw en Segers ( t.v.v. 33400-VI, nr. 46) over het in kaart brengen van de effecten van de bezuinigingen (Dossier 33400-VI)
Gewijzigde motie van de leden Schouw en Segers ( t.v.v. 33400-VI, nr. 46) over het in kaart brengen van de effecten van de bezuinigingen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 69 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN SEGERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 46 Voorgesteld 5 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat de regering voornemens is om 88 miljoen euro te bezuinigen op het gevangeniswezen; verzoekt de regering, bij de uitwerking van de aangekondigde bezuinigingen op het gevangeniswezen expliciet in kaart te brengen wat dit betekent voor de werkgelegenheid in de betreffende regio’s en voor eventuele bijzondere omstandigheden van de gemeenten die worden getroffen door deze bezuinigingsmaatregelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Schouw en Voordewind (t.v.v. 33400-VI, nr. 47) over een sanctie op illegaliteit (Dossier 33400-VI)
Gewijzigde motie van de leden Schouw en Voordewind (t.v.v. 33400-VI, nr. 47) over een sanctie op illegaliteit Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUW EN VOORDEWIND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 47 Voorgesteld 5 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat in het regeerakkoord is vastgelegd dat illegaliteit strafbaar gesteld zal worden; overwegende, dat het vreemdelingenbeleid ten aanzien van illegalen vooral moet zijn gericht op uitzetting; verzoekt de regering, geen primaire vrijheidsbenemende straf als sanctie op illegaliteit te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Helder c.s. (tvv Kamerstuknr. 33400-VI, nr. 125) over geen extra bezuinigingen op het OM (Dossier 33400-VI)
Gewijzigde motie van het lid Helder c.s. (tvv Kamerstuknr. 33400-VI, nr. 125) over geen extra bezuinigingen op het OM Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 127 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over de afwikkeling van de klachten (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over de afwikkeling van de klachten Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...

Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Helder c.s. over het herstellen van het vertrouwen in het Openbaar Ministerie Motie begroting financiën Nr. 104 MOTIE VAN HET LID HELDER C.S. ...

Motie Voordewind c.s. over de overgangsregeling voor een kinderpardon (Dossier 33400-VI)
Motie Voordewind c.s. over de overgangsregeling voor een kinderpardon Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie Van Tongeren c.s. over Ranov-vergunninghouders (Dossier 33400-VI)
Motie Van Tongeren c.s. over Ranov-vergunninghouders Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Van Der Steur c.s. over het beëindigen van de zwijgcultuur (Dossier 33400-VI)
Motie van het lid Van Der Steur c.s. over het beëindigen van de zwijgcultuur Motie begroting financiën Nr. 97 MOTIE VAN HET LID VAN DER STEUR C.S. ...

Motie Voordewind c.s. over meerderjarige broers en zussen (Dossier 33400-VI)
Motie Voordewind c.s. over meerderjarige broers en zussen Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie Berndsen-Jansen en Segers over de bedenktijd voor slachtoffers van mensenhandel (Dossier 33400-VI)
Motie Berndsen-Jansen en Segers over de bedenktijd voor slachtoffers van mensenhandel Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN- JANSEN EN SEGERS Voorgesteld 29 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het voor slachtoffers van mensenhandel van belang is dat zij voldoende tijd krijgen om aangifte te doen dan wel medewerking te verlenen aan het opsporings- en vervolgingsproces van mensenhandelaren; van mening dat de huidige bedenktijd van drie maanden in de praktijk onvoldoende ruimte biedt aan getraumatiseerde slachtoffers om aangifte te doen dan wel medewerking te verlenen aan het opsporings- en vervolgingsproces; van mening dat gezien de aard van het misdrijf, bij het verhoor van slachtoffers en getuigen van mensenhandel ook traumadeskundigen betrokken moeten worden; verzoekt de regering, de bedenktijd voor slachtoffers van mensenhandel, zoals geregeld via de B9-regeling, terug te brengen naar de termijn van zes maanden en bij het verhoor ook traumadeskundigen in te schakelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...