Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

52 resultaten

Motie van de leden El Fassed en Van Veldhoven over een verkoopverbod van blauwvintonijn (herdruk) (Dossier 32500-XIII)
Motie van de leden El Fassed en Van Veldhoven over een verkoopverbod van blauwvintonijn (herdruk) Motie ...

Amendement van het lid Van der Ham ter dekking van het amendement Van der Ham (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 56) (Dossier 32500-XIII)
Amendement van het lid Van der Ham ter dekking van het amendement Van der Ham (Kamerstuk 32 500 VIII, nr. 56) Amendement ...

Gew motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over aanpassing van Richtlijn 400 Jaarverslag (t.v.v. (32500 XIII, nr. 121) (Dossier 32500-XIII)
Gew motie Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over aanpassing van Richtlijn 400 Jaarverslag (t.v.v. (32500 XIII, nr. 121) Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie-Jacobi c.s. over een versnelling van de realisatie van natuur (Dossier 32500-XIII)
Motie-Jacobi c.s. over een versnelling van de realisatie van natuur Motie ...

Motie-Verhoeven/Braakhuis over omzetten van de verplichte bijdrage aan de kamers van koophandel in een vrijwillige bijdrage (Dossier 32500-XIII)
Motie-Verhoeven/Braakhuis over omzetten van de verplichte bijdrage aan de kamers van koophandel in een vrijwillige bijdrage Motie ...

Motie Grashoff en Van Veldhoven over een stimuleringsregeling voor kleinschalige Zon-PV (Dossier 32500-XIII)
Motie Grashoff en Van Veldhoven over een stimuleringsregeling voor kleinschalige Zon-PV Motie ...

Motie-Ouwehand c.s. over vertaling van de afspraken uit het nieuwe Biodiversiteitsverdrag naar Nederlands beleid (Dossier 32500-XIII)
Motie-Ouwehand c.s. over vertaling van de afspraken uit het nieuwe Biodiversiteitsverdrag naar Nederlands beleid Motie ...

Motie Jacobi c.s. over de ontwikkeling van het ASC-keurmerk (Dossier 32500-XIII)
Motie Jacobi c.s. over de ontwikkeling van het ASC-keurmerk Motie ...

Motie-Van Veldhoven/Jacobi over gezondheidsadvisering bij vergunningverlening voor veehouderij (Dossier 32500-XIII)
Motie-Van Veldhoven/Jacobi over gezondheidsadvisering bij vergunningverlening voor veehouderij Motie ...

Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over aanpassing van Richtlijn 400 Jaarverslag (Dossier 32500-XIII)
Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over aanpassing van Richtlijn 400 Jaarverslag Motie ...

Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over ontzien van het rijksbudget voor natuurbeheer bij de bezuinigingen (Dossier 32500-XIII)
Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over ontzien van het rijksbudget voor natuurbeheer bij de bezuinigingen Motie ...

Motie-Dijksma c.s. over handhaven van het bevorderen van werkgelegenheid als doelstelling in het regionaal economisch beleid (Dossier 32500-XIII)
Motie-Dijksma c.s. over handhaven van het bevorderen van werkgelegenheid als doelstelling in het regionaal economisch beleid Motie ...

Motie-Van Veldhoven c.s. over de €800.000 voor natuurbeheer en duurzame visserij op de BES-eilanden (Dossier 32500-XIII)
Motie-Van Veldhoven c.s. over de €800.000 voor natuurbeheer en duurzame visserij op de BES-eilanden Motie ...

Motie Dijkgraaf c.s. over middelen benutten in het kader van de SDE-plusregeling (Dossier 32500-XIII)
Motie Dijkgraaf c.s. over middelen benutten in het kader van de SDE-plusregeling Motie ...

Motie van de leden Braakhuis en Van Veldhoven over een onderzoek naar fossiele energie (Dossier 32500-XIII)
Motie van de leden Braakhuis en Van Veldhoven over een onderzoek naar fossiele energie Motie ...

Motie-Van Gent c.s. over aanscherping van de uitgangspunten (Dossier 32500-XIII)
Motie-Van Gent c.s. over aanscherping van de uitgangspunten Motie ...

Motie-Verburg c.s. over opnemen van de biobased economy in de Green Deal (Dossier 32500-XIII)
Motie-Verburg c.s. over opnemen van de biobased economy in de Green Deal Motie ...

Motie-Dijkgraaf c.s. over een verplicht aandeel duurzame energie (Dossier 32500-XIII)
Motie-Dijkgraaf c.s. over een verplicht aandeel duurzame energie Motie ...

Motie-Dijksma c.s. over eerlijk betalen en betaalgemak in parkeergarages (Dossier 32500-XIII)
Motie-Dijksma c.s. over eerlijk betalen en betaalgemak in parkeergarages Motie ...

Gew motie Van Veldhoven c.s. over een aanwijzingsbesluit voor de Natura 2000-gebieden van de 5de, 6de en 7de groep (t.v.v. 32500 XIII, nr. 34) (Dossier 32500-XIII)
Gew motie Van Veldhoven c.s. over een aanwijzingsbesluit voor de Natura 2000-gebieden van de 5de, 6de en 7de groep (t.v.v. 32500 XIII, nr. 34) Motie (gewijzigd/nader) ...