Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

4870 resultaten

Nader gewijzig amendement van de leden Berndsen en Kuiken ter vervanging van nr 57 over een onafhankelijke klachtencommissie voor alle klachten (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Nader gewijzig amendement van de leden Berndsen en Kuiken ter vervanging van nr 57 over een onafhankelijke klachtencommissie voor alle klachten Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 62 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERNDSEN EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Berndsen ter vervanging van nr. 23 over het vervangen van de regioburgemeester door een regiovoorzitter (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Berndsen ter vervanging van nr. 23 over het vervangen van de regioburgemeester door een regiovoorzitter Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 52 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERNDSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23 Ontvangen 1 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1, eerste lid, komt onderdeel g te luiden: g. regiovoorzitter: een voorzitter als bedoeld in artikel 38a;. ...

Gewijzigd amendement van de leden Berndsen en Kuiken ter vervanging van nr. 29 over een onafhankelijke klachtencommissie voor alle klachten (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Berndsen en Kuiken ter vervanging van nr. 29 over een onafhankelijke klachtencommissie voor alle klachten Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 57 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERNDSEN EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29 Ontvangen 1 december 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel 67 wordt in Hoofdstuk 7 een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 67a 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Berndsen ter vervanging van nr. 26 over een evaluatie van de gezagspositie van de burgemeester (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Berndsen ter vervanging van nr. 26 over een evaluatie van de gezagspositie van de burgemeester Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 54 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERNDSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Berndsen ter vervanging van nr. 35 over de regionale prioriteiten (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Berndsen ter vervanging van nr. 35 over de regionale prioriteiten Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 55 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERNDSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 35 Ontvangen 1 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 20, eerste lid, wordt aan het slot een volzin toegevoegd, luidende: Alvorens een regioburgemeester de gezamenlijke zienswijze van de burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert geeft, hoort hij deze burgemeesters over de doelen die de gemeenten op het terrein van de veiligheid nastreven. ...

Gewijzigd amendement van het lid Berndsen ter vervanging van nr. 24, over het aanwijzen van extra regionale eenheden (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Berndsen ter vervanging van nr. 24, over het aanwijzen van extra regionale eenheden Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 53 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERNDSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24 Ontvangen 1 december 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 25 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Berndsen ter vervanging van nr. 25 over het driehoeksoverleg (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Berndsen ter vervanging van nr. 25 over het driehoeksoverleg Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 36 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERNDSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25 Ontvangen 28 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 13 wordt na het tweede lid een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Motie Kuiken c.s. over de berekening van de actuele politiesterkte (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Motie; Motie Kuiken c.s. over de berekening van de actuele politiesterkte Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S. ...

Gewijzigd amendement Berndsen ter vervanging van nr. 22 over de regionale prioriteiten (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Gewijzigd amendement Berndsen ter vervanging van nr. 22 over de regionale prioriteiten Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 35 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERNDSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Berndsen en Kuiken over een onafhankelijke klachtencommissie voor alle klachten (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van de leden Berndsen en Kuiken over een onafhankelijke klachtencommissie voor alle klachten Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 29 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERNDSEN EN KUIKEN Ontvangen 28 november 2011 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 68 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Berndsen over de regionale prioriteiten boven de landelijke prioriteiten (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Berndsen over de regionale prioriteiten boven de landelijke prioriteiten Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID BERNDSEN Ontvangen 28 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 18 wordt «landelijke beleidsdoelstellingen» telkens vervangen door: gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen. ...

Amendement van het lid Berndsen over het aanwijzen van extra regionale eenheden. (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Berndsen over het aanwijzen van extra regionale eenheden. ...

Amendement van het lid Berndsen over een evaluatie van de gezagspositie van de burgemeester (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Berndsen over een evaluatie van de gezagspositie van de burgemeester Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID BERNDSEN Ontvangen 28 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 65 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: Artikel 65a 1. ...

Amendement van het lid Berndsen over het vervangen van de regioburgemeester door een regiovoorzitter (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Berndsen over het vervangen van de regioburgemeester door een regiovoorzitter Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID BERNDSEN Ontvangen 28 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1, eerste lid, komt onderdeel g te luiden: g. regiovoorzitter: een voorzitter van een regionale eenheid als bedoeld in artikel 2a;. ...

Amendement van het lid Berndsen over het driehoeksoverleg (Dossier 30880)
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.); Amendement; Amendement van het lid Berndsen over het driehoeksoverleg Kamerstuk openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID BERNDSEN Ontvangen 28 november 2011 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 30830)
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Brief lid / fractie; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 17 BRIEF HOUDENDE OVERNAME EN INTREKKING VAN HET VOORSTEL VAN WET Ontvangen 21 december 2017 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij deel ik u mede dat ik het wetsvoorstel overneem en dat ik het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken intrek. ...

Nader verslag (Dossier 30830)
Voorstel van wet van het lid Schouw tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 16 NADER VERSLAG Vastgesteld 5 februari 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit initiatiefwetsvoorstel, heeft de eer als volgt nader verslag uit te brengen. ...

Brief van het lid Schouw inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 30830)
Voorstel van wet van de leden Pechtold en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken; Brief lid / fractie; Brief van het lid Schouw inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Kamerstuk immigratie migratie en integratie Nr. 11 BRIEF VAN HET LID SCHOUW Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 september 2013 Hierbij deel ik u mede dat dit initiatiefvoorstel in het vervolg zal worden verdedigd door het lid Schouw. ...

Rapport TU Delft 'Beoordelingskader alternatieve vormen van lijkbezorging' (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Brief regering; Rapport TU Delft 'Beoordelingskader alternatieve vormen van lijkbezorging' Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2018 Bij brief van 11 april 2017 is toegezegd dat uw Kamer nader zal worden geïnformeerd over het voorgenomen beleid met betrekking tot de Wet op de lijkbezorging (Wlb).1 Eén van de aanleidingen hiervoor was de vraag of resomeren als alternatieve vorm van lijkbezorging kan worden toegestaan. ...

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 oktober 2014, over Lijkbezorging (Dossier 30696)
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 oktober 2014, over Lijkbezorging Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 39 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 december 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft op 16 oktober 2014 overleg gevoerd met Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over: – de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 juni 2014 houdende een reactie op een brief van de stichting «Alert en Zorgzaam» en de stand van zaken betreffende de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging. ...