Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

5870 resultaten

Het bericht '112 bij ramp? In de wacht' naar aanleiding van het onderzoek naar de stroomstoring in Amsterdam op 17 januari 2017
Vragen van de leden Van Engelshoven en Paternotte (beiden D66) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken over het bericht «112 bij ramp? ...

Angst op werkvloer van Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over angst op werkvloer van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (ingezonden 2 augustus 2017). ...

De arrestatie van een Nederlander in Turkije
Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van een Nederlander in Turkije (ingezonden 2 augustus 2017). ...

Gendergelijkheid in vergoedingen en salarissen bij de publieke omroep
Vragen van de leden Paternotte en Sjoerdsma (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gendergelijkheid in vergoedingen en salarissen bij de publieke omroep (ingezonden 2 augustus 2017). ...

De situatie in Venezuela
Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de situatie in Venezuela (ingezonden 3 augustus 2017). ...

De stand van zaken met betrekking tot de uitgifte van een invalidenparkeerkaart voor zorginstellingen gefinancierd door een persoonsgebonden budget
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Infrastructuur en Milieu over de stand van zaken met betrekking tot de uitgifte van een invalidenparkeerkaart voor zorginstellingen gefinancierd door een persoonsgebonden budget (ingezonden 9 augustus 2017). ...

De gebrekkige beschikbaarheid van uitzendingen van NPO in het buitenland en op de BES-eilanden
Vragen van de leden Paternotte en Diertens (D66) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gebrekkige beschikbaarheid van uitzendingen van NPO in het buitenland en op de BES-eilanden (ingezonden 11 augustus 2017). ...

De vluchtroutes naar Lelystad
Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA), Visser (VVD), Jetten (D66) en Bruins (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de vluchtroutes naar Lelystad (ingezonden 11 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Rijken mijden fiscus langs nieuwe route’
Vragen van de leden van Weyenberg en Paternotte (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Rijken mijden fiscus langs nieuwe route» (ingezonden 14 augustus 2017). ...

De aanhoudende berichten dat er paraffine aanspoelt op de Nederlandse stranden
Vragen van het lid Jetten (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de aanhoudende berichten dat er paraffine aanspoelt op de Nederlandse stranden (ingezonden 15 augustus 2017). ...

De arrestatie van een Turkse Nederlander in Turkije
Vragen van de leden Karabulut (SP), Ten Broeke (VVD), Knops (CDA), Van Ojik (GroenLinks), Sjoerdsma (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van een Turkse Nederlander in Turkije (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Het bericht dat de nieuwe drugstest voor automobilisten mogelijk problematisch is voor mensen met ADHD-medicatie
Vragen van de leden Bergkamp, Van Engelshoven en Jetten (allen D66) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de nieuwe drugstest voor automobilisten mogelijk problematisch is voor mensen met ADHD-medicatie (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Ondersteuning thuis voor mensen met dementie
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over ondersteuning thuis voor mensen met dementie (ingezonden 17 augustus 2017). ...

Patiënten die onder druk gezet worden om bijzondere persoonsgegevens af te staan in de geestelijke gezondheidszorg
Vragen van de leden Diertens en Verhoeven (beiden D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over patiënten die onder druk gezet worden om bijzondere persoonsgegevens af te staan in de geestelijke gezondheidszorg (ingezonden 18 augustus 2017). ...

Het bericht dat meerderheid van de zorgsites onbeveiligd is
Vragen van de leden PiaDijkstra en Verhoeven (beiden D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat meerderheid van de zorgsites onbeveiligd is (ingezonden 21 augustus 2017). ...

Het bericht dat bij een aspirant-omroep meerdere medewerkers boven de Balkenende-norm verdienen
Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat bij een aspirant-omroep meerdere medewerkers boven de Balkenende-norm verdienen (ingezonden 23 augustus 2017). ...

Ov-chipkaartbedrijf Translink dat de reisgegevens van honderden studenten heeft doorgegeven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs
Vragen van de leden Jetten en Verhoeven (beiden D66) aan de Staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu en van Veiligheid en Justitie over ov-chipkaartbedrijf Translink dat de reisgegevens van honderden studenten heeft doorgegeven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (ingezonden 24 augustus 2017). ...

De Redichemse Waard en de bredere problematiek van verondieping van Nederlandse (diepe) waterplassen
Vragen van de leden Jetten en Van Eijs (beiden D66) aan de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de Redichemse Waard en de bredere problematiek van verondieping van Nederlandse (diepe) waterplassen (ingezonden 29 augustus 2017). ...

Het bericht dat fipronilkippen ondanks een verbod toch verkocht zouden zijn
Vragen van de leden De Groot en Van Veldhoven (beiden D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Economische Zaken over het bericht dat fipronilkippen ondanks een verbod toch verkocht zouden zijn (ingezonden 31 augustus 2017). ...

De verplichte pensioenleeftijd voor rechters
Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de verplichte pensioenleeftijd voor rechters (ingezonden 6 september 2017). ...