Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

3610 resultaten

De vluchtroutes naar Lelystad
Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA), Visser (VVD), Jetten (D66) en Bruins (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de vluchtroutes naar Lelystad (ingezonden 11 augustus 2017). ...

De arrestatie van een Turkse Nederlander in Turkije
Vragen van de leden Karabulut (SP), Ten Broeke (VVD), Knops (CDA), Van Ojik (GroenLinks), Sjoerdsma (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van een Turkse Nederlander in Turkije (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig en ongezond werk in Indiase granietgroeves die aan Nederlandse en Europese markt leveren
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van den Hul (PvdA) en Diks (GroenLinks) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over moderne slavernij, kinderarbeid en onveilig en ongezond werk in Indiase granietgroeves die aan Nederlandse en Europese markt leveren (ingezonden 25 augustus 2017). ...

Het advies van de Coöperatie Laatste Wil omtrent een zelfdodingsmiddel
Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het advies van de Coöperatie Laatste Wil omtrent een zelfdodingsmiddel (ingezonden 7 september 2017). ...

Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Anker (beiden ChristenUnie) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de opvang van slachtoffers van mensenhandel. (Ingezonden 18 september 2008)
Kamervragen zonder antwoord Vragen gesteld door de leden der Kamer2080900240Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Anker (beiden ChristenUnie) aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de opvang van slachtoffers van mensenhandel. ...

Het bericht ‘Strengere regels inburgering: geslaagde migranten moeten opnieuw toets afleggen’
Vragen van de leden Bouali (D66), Voortman (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Strengere regels inburgering: geslaagde migranten moeten opnieuw toets afleggen» (ingezonden 8 september 2017). ...

Gegevensverstrekking aan Brancheorganisatie BO Akkerbouw voor het programma Onderzoek en Innovatie
Vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie), De Groot (D66), Geurts (CDA) en Lodders (VVD) aan de Minister van Economische Zaken over gegevensverstrekking aan Brancheorganisatie Akkerbouw voor het programma Onderzoek en Innovatie (ingezonden 19 september 2017). ...

Bedreiging van christenen in Rotterdam
Vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over bedreiging van christenen in Rotterdam (ingezonden 20 september 2017). ...

Het referendum over onafhankelijkheid voor Iraaks Koerdistan
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Voordewind (ChristenUnie), Karabulut (SP), Van Ojik (GroenLinks), Van der Staaij (SGP) en Thieme (PvdD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het referendum over onafhankelijkheid voor Iraaks Koerdistan (ingezonden 28 september 2017). ...

De oproep van het Leger des Heils om hergebruik van textiel van de grond te krijgen
Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de oproep van het Leger des Heils om hergebruik van textiel van de grond te krijgen (ingezonden 29 september 2017). ...

Het feit dat het NOS Jeugdjournaal een reportage heeft gerectificeerd omdat er onvolledige en verkeerde informatie werd gegeven
Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het feit dat het NOS Jeugdjournaal een reportage heeft gerectificeerd, omdat er onvolledige en verkeerde informatie werd gegeven (ingezonden 2 oktober 2017). ...

De voorlopige inwerkingtreding van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne
Vragen van het lid Omtzigt (CDA), Verhoeven (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de voorlopige inwerkingtreding van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne (ingezonden 5 januari 2016). ...

Het bericht dat een Joods gezin is bekogeld met vuurwerk
Vragen van het lid Segers (ChristenUnie) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een Joods gezin is bekogeld met vuurwerk (ingezonden 6 januari 2016). ...

De benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO
Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO (ingezonden 6 januari 2016). ...

De uitspraak van de Raad van State over de overweg Laantje van Alverna
Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de uitspraak van de Raad van State over de overweg Laantje van Alverna (ingezonden 6 januari 2016). ...

De levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Ten Broeke (VVD), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP), Knops (CDA), De Roon (PVV), Voordewind (ChristenUnie), Grashoff (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Thieme (PvdD), Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk), Van Vliet (Van Vliet), Krol (50PLUS), Klein (Klein) en Houwers (Houwers) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya (ingezonden 8 januari 2016). ...

De rol van private equity in de ondergang van V&D
Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Ministers van Financiën, van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie over de rol van private equity in de ondergang van V&D (ingezonden 8 januari 2016). ...

De kerncentrale bij Doel
Vragen van de leden Van Tongeren (GroenLinks) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de kerncentrale bij Doel (ingezonden 11 januari 2016). ...

De vermeende angstcultuur bij Zorggroep Charim
Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vermeende angstcultuur bij Zorggroep Charim (ingezonden 13 januari 2016). ...

Drugsafval in landbouwakkers
Vragen van de leden Segers en Dik-Faber (beiden ChristenUnie) aan de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Economische Zaken over drugsafval in landbouwakkers (ingezonden 14 januari 2016). ...