Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

556 resultaten

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-XII)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-XV)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-XVI)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-A)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-XIII)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-X)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Defensie. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-IV)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-XIV)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-VIII)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. ...

Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over de brede relatie met Marokko (Dossier 35925-V)
Uitstel beantwoording vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over de brede relatie met Marokko Brief regering begroting financiën Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2022 Op 19 januari jl. zijn vragen gesteld in het schriftelijk overleg over de Brede relatie met Marokko, (Kamerstuk 35 92 V, nr. 61). ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35925-V)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport begroting financiën Nr. 3 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d. 20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken. ...

Stand van zaken inzake de motie van de leden Dassen en Van der Lee over per jaar 50 journalisten in acuut levensgevaar bescherming bieden (Dossier 35925-V)
Stand van zaken inzake de motie van de leden Dassen en Van der Lee over per jaar 50 journalisten in acuut levensgevaar bescherming bieden Brief regering begroting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 februari 2022 Hierbij bericht ik u, mede namens de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, over de stand van zaken van de aangehouden motie (motie van de leden Dassen en Van der Lee Kamerstuk 35 925 V, nr. ...

Uitzetting Russische inlichtingenofficieren (Dossier 35925-V)
Uitzetting Russische inlichtingenofficieren Brief regering begroting financiën Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 maart 2022 Hierbij informeer ik u, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Defensie en de Minister van Justitie en Veiligheid, dat het Ministerie van Buitenlands Zaken op 29 maart de ambassadeur van de Russische Federatie heeft ontboden. ...

Reactie op verzoek commissie over het bezoek van de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken aan Kiev (Dossier 35925-V)
Reactie op verzoek commissie over het bezoek van de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken aan Kiev Brief regering begroting financiën Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 januari 2022 Naar aanleiding van het verzoek de vaste Commissie Buitenlandse Zaken om per brief te worden geïnformeerd over het bezoek van de Minister-President en de Minister van Buitenlandse Zaken aan Kiev kan ik u als volgt berichten. ...

Voorhang verlenging Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Dossier 35925-V)
Voorhang verlenging Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 25 februari 2022. ...

Hoofdlijnen beleid Ministerie van Buitenlandse Zaken (Dossier 35925-V)
Hoofdlijnen beleid Ministerie van Buitenlandse Zaken Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 maart 2022 Via deze brief informeer ik uw Kamer graag over de inzet van het kabinet Rutte IV op het terrein van Buitenlandse Zaken. ...

Uitvoering van de aangenomen amendementen op de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2022 (Dossier 35925-V)
Uitvoering van de aangenomen amendementen op de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 februari 2022 Op 20 december 2021 verzocht de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken om informatie over de uitvoering van de aangenomen amendementen op de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2022. ...

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (Dossier 35925-V)
Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen Brief regering begroting financiën Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 maart 2022 Zoals bekend is het gebruik dat de regering jaarlijks aan het parlement een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. ...

Recente ontwikkelingen met betrekking tot de opgelopen spanningen door de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne (Dossier 35925-V)
Recente ontwikkelingen met betrekking tot de opgelopen spanningen door de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 februari 2022 Naar aanleiding van het verzoek van uw Kamer informeren de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie u, mede namens de Minister-President, u over recente ontwikkelingen met betrekking tot de opgelopen spanningen door de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. ...

Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Ephraim over geen Nederlandse militairen uitzenden naar Oekraïne indien dit om gevechtshandelingen zou gaan (Kamerstuk 35925-V-77) (Dossier 35925-V)
Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Ephraim over geen Nederlandse militairen uitzenden naar Oekraïne indien dit om gevechtshandelingen zou gaan (Kamerstuk 35925-V-77) Brief regering begroting financiën Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 februari 2022 Tijdens het plenaire debat over de situatie in Oekraïne op donderdag 3 februari 2022 (Handelingen II 2021/22, nr. 46, Debat over de situatie in Oekraïne) heeft het lid Ephraim (Groep van Haga) een gewijzigde motie ingediend (Kamerstuk 35 925 V, nr. ...