Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

504 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt over beantwoording van de vragen over MH17 door het Comité van Ministers (Dossier 33873-(R2026))
Motie van het lid Omtzigt over beantwoording van de vragen over MH17 door het Comité van Ministers Motie internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 6 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 11 maart 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat er geen sprake mag zijn van amnestie en gratie voor de daders van de aanslag op de MH17 op 17 juli 2014; verzoekt de regering, te bevorderen dat de vragen hierover bij het Comité van Ministers van de Raad van Europa binnen de reguliere termijn van drie maanden beantwoord worden; verzoekt de regering tevens, expliciet aan te geven of Oekraïne en Rusland ingestemd hebben met het antwoord, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Groot en Omtzigt over een opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening (Dossier 33949)
Motie van de leden Groot en Omtzigt over een opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening Motie financieel toezicht financiën Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN GROOT EN OMTZIGT Voorgesteld 19 maart 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Nederlandse mkb in vergelijking met andere landen erg afhankelijk is van bankkrediet en de financiering van het mkb door banken de afgelopen jaren een enorm knelpunt is gebleken; overwegende dat kredietunies de potentie hebben een belangrijke rol te spelen in de financiering van het mkb, en bovendien de afhankelijkheid van het mkb van banken kunnen verminderen; constaterende dat de opstartkosten van kredietunies liggen tussen de € 50.000 en € 100.000 en dat dit voor beginnende kredietunies een flinke hap neemt uit hun liquiditeit en solvabiliteit; overwegende dat het belangrijk is dat kredietunies nu een vliegende start krijgen; verzoekt de regering, te bezien hoe aan beginnende kredietunies de eerste paar jaar een gericht opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening kan worden verstrekt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over de koopkracht van gezinnen met kinderen (Dossier 34000-IX)
Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over de koopkracht van gezinnen met kinderen Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN OMTZIGT Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gezinnen met kinderen de afgelopen jaren meer in koopkracht moesten inboeten dan mensen zonder kinderen; overwegende dat het onwenselijk is als kinderen opgroeien in armoede én dat het onwenselijk is als modale gezinnen met kinderen niet goed rond meer kunnen komen, omdat het gezin de hoeksteen van onze samenleving is; verzoekt de regering, bij de herziening van het belastingstelsel er zorg voor te dragen dat gezinnen er niet minder op vooruitgaan dan andere groepen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over een lagere belastingdruk voor de middeninkomens (Dossier 34000-IX)
Motie van de leden Van Helvert en Omtzigt over een lagere belastingdruk voor de middeninkomens Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN OMTZIGT Voorgesteld 4 februari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het huidige belastingstelsel arbeid te veel belast, met een lagere werkgelegenheid tot gevolg; overwegende dat in het huidige belastingstelsel de marginale druk voor inkomens rond € 20.000 al 44,32% is en voor inkomens rond € 50.000 zelfs 48,32%; verzoekt de regering, bij de herziening van het belastingstelsel er zorg voor te dragen dat de middeninkomens een lagere belastingdruk krijgen zodat werken meer loont en de werkgelegenheid zal stijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s. (t.v.v. 34000-VII, nr. 31) over het oplossen van btw-knelpunten (Dossier 34000-VII)
Gewijzigde motie van het lid Schouw c.s. (t.v.v. 34000-VII, nr. 31) over het oplossen van btw-knelpunten Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 32 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SCHOUW C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt over semi-elektrische auto's die in essentie op benzine rijden (Dossier 34002)
Motie van het lid Omtzigt over semi-elektrische auto's die in essentie op benzine rijden Motie belasting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 12 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat na meer dan 6 miljard euro belastingkortingen voor zuinige en semi-elektrische auto's, plug-in hybrides nog steeds forse belastingsubsidies krijgen; constaterende dat dit ook geldt voor die plug-in hybrides die altijd op benzine en nooit op elektriciteit rijden; constaterende dat deze plug-in hybrides die alleen op benzine rijden vervuilender zijn dan een gewone middenklasser; van mening dat een semi-elektrische auto alleen een belastingvoordeel dient te krijgen indien er ook regelmatig elektrisch mee wordt gereden en dat er anders geen korting dient te zijn op het standaard bijtellingstarief van 25%; verzoekt de regering, voor of in de Autobrief 2.0 een concreet voorstel op te nemen waarbij semi-elektrische auto's hun bijtellingsvoordeel verliezen, indien zij in essentie als benzinevoertuig gebruikt worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt over informeren van alle belastingplichtigen over een mogelijke naheffing (Dossier 34002)
Motie van het lid Omtzigt over informeren van alle belastingplichtigen over een mogelijke naheffing Motie belasting financiën Nr. 18 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als gevolg van de afbouw van de heffingskortingen in het Belastingplan 2014 5 tot 6 miljoen belastingbetalers te maken krijgen met een forse naheffing; constaterende dat deze belastingverhoging leidt tot de hoogste naheffing bij hardwerkende burgers met een middeninkomen die hebben overgewerkt, die nachtdiensten draaien, ploegendiensten werken etc.; constaterende dat belastingplichtigen geen idee hebben of zij een naheffing over 2014 zullen krijgen en wat de hoogte van deze naheffing zal zijn; constaterende dat alle werkgevers en pensioenfondsen maandelijks aangifte doen via een PANA-bericht van alle beloningsbestanddelen van al hun werknemers en gepensioneerden en dat de Belastingdienst en het UWV zeer goed op de hoogte zijn van wie er een naheffing krijgt; verzoekt de regering, alle belastingplichtigen binnen twee maanden persoonlijk te informeren over de mogelijke naheffing die hen te wachten staat, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Schouten (t.v.v. 34002, nr. 61) over niet toewijzen van een toeslagpartner aan mensen in een opvanghuis (Dossier 34002)
Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Schouten (t.v.v. 34002, nr. 61) over niet toewijzen van een toeslagpartner aan mensen in een opvanghuis Motie (gewijzigd/nader) belasting financiën Nr. 72 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN SCHOUTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 61 Voorgesteld 13 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat mensen die, vaak in noodsituaties, in een opvanghuis opgenomen worden na bijvoorbeeld mishandeling door de partner, niet door de Belastingdienst een willekeurige medebewoner als toeslagenpartner voor de belasting en sociale zekerheid toegewezen dienen te krijgen, verzoekt de regering voor 1januari 2015 maatregelen te nemen zodat alleenstaanden en alleenstaande ouders, inclusief mensen die formeel nog getrouwd zijn, geen toeslagpartner krijgen toegewezen indien zij in een opvanghuis verblijven, en gaat over tot de orde van de dag, Omtzigt Schouten ...

Motie van het lid Omtzigt over niet toewijzen van een toeslagpartner aan mensen in een opvanghuis (Dossier 34002)
Motie van het lid Omtzigt over niet toewijzen van een toeslagpartner aan mensen in een opvanghuis Motie belasting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 12 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat mensen die, vaak in noodsituaties, in een opvanghuis opgenomen worden na bijvoorbeeld mishandeling door de partner, niet door de Belastingdienst een willekeurige medebewoner als toeslagpartner voor de belasting en sociale zekerheid toegewezen dienen te krijgen; verzoekt de regering, voor 1 januari 2015 maatregelen te nemen zodat alleenstaanden en alleenstaande ouders, inclusief mensen die formeel nog getrouwd zijn, geen toeslagpartner krijgen toegewezen indien zij in een opvanghuis verblijven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Omtzigt en Schouten over het aanmerken als toeslagpartner (Dossier 34002)
Motie van de leden Omtzigt en Schouten over het aanmerken als toeslagpartner Motie belasting financiën Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN SCHOUTEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat personen die op één adres zijn ingeschreven met een kind van een van hen automatisch worden aangemerkt als toeslagpartners; constaterende dat dit ertoe leidt dat ook personen die in een opvanghuis, zoals een blijf-van-mijn-lijfhuis, wonen en van wie een van beiden een kind heeft automatisch door de Belastingdienst als toeslagpartner worden aangemerkt, ook al hebben zij geen onderlinge relatie of kennen ze elkaar niet eens; overwegende dat het ongewenst is dat het inkomen van een persoon meetelt voor de toeslagen van een derde met wie geen enkele relatie bestaat of wordt aangegaan; overwegende dat vrouwen met kinderen in een opvanghuis door deze regel in grote financiële problemen kunnen komen, omdat toeslagen, gemeentelijke regelingen en regelingen SZW worden gekort vanwege het inkomen van een medebewoner met wie zij niets te maken hebben; verzoekt de regering, in overleg te treden met de Federatie Opvang teneinde voor de plenaire afhandeling een voorstel te hebben waardoor vrouwen met kinderen in opvanghuizen niet automatisch een medebewoner als toeslagpartner krijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt over handhaving van de ouderentoeslag (Dossier 34002)
Motie van het lid Omtzigt over handhaving van de ouderentoeslag Motie belasting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het Belastingplan 2015 de ouderentoeslag in box 3 vanaf 2016 wordt afgeschaft; overwegende dat hierdoor ouderen zonder pensioen of met een zeer klein pensioen die gespaard hebben voor hun oude dag zeer zwaar geraakt worden; constaterende dat deze groep ouderen niet alleen meer vermogensrendementsheffing gaat betalen, maar dat deze maatregel ook doorwerkt naar alle inkomensafhankelijke regelingen zoals de huurtoeslag en de vermogensinkomensbijtelling; constaterende dat in het Belastingplan 2015 tevens een box 3-vrijstelling is opgenomen voor belastingplichtigen met een inkomen van meer dan € 100.000 die een nettolijfrente of nettopensioen hebben; verzoekt de regering, voor het plenaire debat met een nota van wijziging te komen waarin de ouderentoeslag in box 3 gehandhaafd blijft en dit onder andere te dekken met een beperking van de box 3-vrijstelling voor de nettolijfrente en het nettopensioen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt over de nihilwaardering voor parkeerplaatsen bij de werkplek (Dossier 34002)
Motie van het lid Omtzigt over de nihilwaardering voor parkeerplaatsen bij de werkplek Motie belasting financiën Nr. 59 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 12 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de werkkostenregeling leidt tot geheel nieuwe regels als het gaat om parkeren bij de werkplek; constaterende dat deze regels er in sommige gevallen toe leiden dat parkeren bij de werkplek leidt tot de heffing van loonbelasting; overwegende dat het ongewenst is dat werkgevers hun personeel wel onbelast een parkeerplek op de werkplek ter beschikking kunnen stellen, maar niet bij de werkplek; verzoekt de regering. de nihilwaardering voor parkeren op de werkplek tevens te laten gelden voor het ter beschikking stellen van een parkeerplek bij de werkplek, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt over terugdraaien van de accijnsverhoging (Dossier 34002)
Motie van het lid Omtzigt over terugdraaien van de accijnsverhoging Motie belasting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 22 januari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de accijnsverhogingen in de afgelopen zeven maanden waarover gerapporteerd kan worden, volgens de cijfers van de regering zelf 27 miljoen minder hebben opgebracht dan in 2013; overwegende dat de accijnsverhoging naast budgettaire ook desastreuze effecten heeft voor de werkgelegenheid en economische ontwikkeling van de grensstreek; verzoekt de regering, de accijnsverhoging terug te draaien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat ook voor de gebruikelijkloonregeling vanaf 1 januari 2015 uitgegaan wordt van een ‘soortgelijke dienstbetrekking’ (Dossier 34002)
Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat ook voor de gebruikelijkloonregeling vanaf 1 januari 2015 uitgegaan wordt van een ‘soortgelijke dienstbetrekking’ Amendement belasting financiën Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT Ontvangen 12 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel IV, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Omtzigt over rekening houden met gedrags- en grenseffecten (Dossier 34002)
Motie van het lid Omtzigt over rekening houden met gedrags- en grenseffecten Motie belasting financiën Nr. 86 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT Voorgesteld 22 januari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de accijnsverhoging op lpg en diesel budgettair veel minder heeft opgeleverd dan was beoogd; overwegende dat dit komt doordat er geen rekening is gehouden met gedrags- en grenseffecten; verzoekt de regering, voor 15 april 2015 een alternatief model voor brandstofaccijnzen te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met gedrags- en grenseffecten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over voorkomen van herdimensionering van de kustwacht (Dossier 34300-X)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over voorkomen van herdimensionering van de kustwacht Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid Omtzigt om ervoor te zorgen dat de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen tot 2011 niet van toepassing is op de Wet awir (Dossier 31705)
Amendement van het lid Omtzigt om ervoor te zorgen dat de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen tot 2011 niet van toepassing is op de Wet awir Amendement belasting bestuur bestuursrecht financiën organisatie en beleid recht staatsrecht 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 16AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGTOntvangen 19 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel XVI wordt «2012» vervangen door: 2011.ToelichtingIn het voorstel van wet is opgenomen dat als het wetsvoorstel Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kracht van wet krijgt en in werking treedt, deze wet de komende drie jaar (dat wil zeggen tot 1 januari 2012) niet van toepassing is op beslistermijnen in de Awir. ...

Amendement van de leden Omtzigt en Tang ter vervanging van de nrs. 16 en 17 om ervoor te zorgen dat de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen tot 2011 niet van toepassing is op de wet awir (Dossier 31705)
Amendement van de leden Omtzigt en Tang ter vervanging van de nrs. 16 en 17 om ervoor te zorgen dat de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen tot 2011 niet van toepassing is op de wet awir Amendement belasting bestuur bestuursrecht financiën organisatie en beleid recht staatsrecht 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 17AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN TANG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161Ontvangen 19 november 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In artikel XVI wordt «2012» vervangen door: 2011.ToelichtingIn het voorstel van wet is opgenomen dat als het wetsvoorstel Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kracht van wet krijgt en in werking treedt, deze wet de komende drie jaar (dat wil zeggen tot 1 januari 2012) niet van toepassing is op beslistermijnen in de Awir. ...