Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

445 resultaten

Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (Dossier 33862)
Brief van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog met een reactie op het gewijzigde amendement van het lid Verhoeven en op de gewijzigde motie van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk Brief lid / fractie bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 21 BRIEF VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33862)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 juni 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, komt artikel 10 te luiden: Artikel 10. ...

Nota van wijziging (herdruk) (Dossier 33862)
Nota van wijziging (herdruk) Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33862)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 april 2015 I ALGEMEEN De initiatiefnemers danken de leden van de fracties van de VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie en de SGP voor hun inbreng. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33862)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 22 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 september 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt in artikel 10a, tweede lid, «minimum normering» vervangen door: normering. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) (Dossier 33862)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33862)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 6 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33862)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 7 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Inhoudsopgave I Algemeen 1 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 33862)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Rog en Bruins ter vervanging van nr. 77 waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder (Dossier 34251)
Tweede nader gewijzigd amendement van de leden Rog en Bruins ter vervanging van nr. 77 waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 87 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROG EN BRUINS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 77 Ontvangen 9 februari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel IV, onderdeel D wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende: 01. ...

Gewijzigd amendement van de leden Rog en Bruins ter vervanging van nr. 38 waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van de leden Rog en Bruins ter vervanging van nr. 38 waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 47 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROG EN BRUINS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Duisenberg c.s. ter vervanging van nr. 16 waarmee studenten die een bestuursfunctie vervullen kunnen worden vrijgesteld van betaling van het wettelijk collegegeld (Dossier 34251)
Gewijzigd amendement van het lid Duisenberg c.s. ter vervanging van nr. 16 waarmee studenten die een bestuursfunctie vervullen kunnen worden vrijgesteld van betaling van het wettelijk collegegeld Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 54 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DUISENBERG C.S. ...

Amendement van de leden Bruins en Rog ter vervanging van nr. 8 waarmee de meldplicht voor de interne toezichthouder aan de inspectie komt te vervallen (Dossier 34251)
Amendement van de leden Bruins en Rog ter vervanging van nr. 8 waarmee de meldplicht voor de interne toezichthouder aan de inspectie komt te vervallen Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS EN ROG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81 Ontvangen 18 januari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Duisenberg c.s. over snel nadere regels stellen voor de aansprakelijkheid van bestuurders (Dossier 34251)
Motie van het lid Duisenberg c.s. over snel nadere regels stellen voor de aansprakelijkheid van bestuurders Motie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 61 MOTIE VAN HET LID DUISENBERG C.S. ...

Amendement van de leden Rog en Bruins ter vervanging van nr. 34 waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder (Dossier 34251)
Amendement van de leden Rog en Bruins ter vervanging van nr. 34 waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 38 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROG EN BRUINS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 341 Ontvangen 21 januari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel IV, onderdeel D wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende: 01. ...

Amendement van het lid Duisenberg c.s. waarmee studenten die een bestuursfunctie vervullen kunnen worden vrijgesteld van betaling van het wettelijk collegegeld (Dossier 34251)
Amendement van het lid Duisenberg c.s. waarmee studenten die een bestuursfunctie vervullen kunnen worden vrijgesteld van betaling van het wettelijk collegegeld Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DUISENBERG C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. (t.v.v. 34251, nr. 61) over snel nadere regels stellen voor de aansprakelijkheid van bestuurders (Dossier 34251)
Gewijzigde motie van het lid Duisenberg c.s. (t.v.v. 34251, nr. 61) over snel nadere regels stellen voor de aansprakelijkheid van bestuurders Motie (gewijzigd/nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 92 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DUISENBERG C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden Rog en Bruins ter vervanging van nr. 47 waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder (Dossier 34251)
Nader gewijzigd amendement van de leden Rog en Bruins ter vervanging van nr. 47 waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 77 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROG EN BRUINS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 47 Ontvangen 8 februari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel IV, onderdeel D wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende: 01. ...

Amendement van het lid Rog waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenshapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder (Dossier 34251)
Amendement van het lid Rog waarmee een vertegenwoordiging van de personeelsgeleding van de medezeggenshapsorganen zitting heeft in een sollicitatiecommissie bij de benoeming van een bestuurder Amendement onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID ROG Ontvangen 20 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel IV, onderdeel D wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende: 01. ...

Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33486-(R1994))
Brief met verzoek van het lid Taverne c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie recht strafrecht Nr. 3 BRIEF VAN HET LID TAVERNE C.S. ...