Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Amendement van de leden Van der Graaf en Stoffer over de mogelijkheid onder voorwaarden ontheffing van het verbod te verlenen aan anderen dan personen met gespecialiseerde kennis (Dossier 35386)
Amendement van de leden Van der Graaf en Stoffer over de mogelijkheid onder voorwaarden ontheffing van het verbod te verlenen aan anderen dan personen met gespecialiseerde kennis Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN STOFFER Ontvangen 8 juni 2022 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan het met artikel I, onderdeel B, voorgestelde artikel 9.2.2.1a worden twee leden toegevoegd, luidende: 4. ...

Motie van de leden Van der Graaf en Dik-Faber over het platform Verspilling is Verrukkelijk (Dossier 34892)
Motie van de leden Van der Graaf en Dik-Faber over het platform Verspilling is Verrukkelijk Motie begroting bestuur financiën parlement Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 juni 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet als doel heeft om de voedselverspilling in Nederland in 2030 met de helft te verminderen; overwegende dat het platform Verspilling is Verrukkelijk heeft aangeboden om in de Tweede Kamer oplossingen te presenteren voor voedselverspilling; verzoekt het presidium, het platform Verspilling is Verrukkelijk gedurende een nader te bepalen periode de gelegenheid te bieden om in het Tweede Kamergebouw aandacht te vragen voor het thema voedselverspilling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Ouwehand c.s. over voedselverspilling bij het Restaurantbedrijf (Dossier 34892)
Motie van de leden Ouwehand c.s. over voedselverspilling bij het Restaurantbedrijf Motie begroting bestuur financiën parlement Nr. 13 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S. ...