Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

1307 resultaten

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-XVI)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 106 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 komt te luiden: Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-XVI)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 komt te luiden: Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33862)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 23 juni 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, komt artikel 10 te luiden: Artikel 10. ...

Nota van wijziging (herdruk) (Dossier 33862)
Nota van wijziging (herdruk) Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33862)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 april 2015 I ALGEMEEN De initiatiefnemers danken de leden van de fracties van de VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie en de SGP voor hun inbreng. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33862)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 22 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 september 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt in artikel 10a, tweede lid, «minimum normering» vervangen door: normering. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33949)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag financieel toezicht financiën Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 januari 2015 Inhoudsopgave blz. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33949)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 11 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 maart 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, eerste onderdeel, wordt «kredietuitzettingen» vervangen door: kapitaalvereisten. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33949)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ...

Nota van wijziging (Dossier 33949)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 oktober 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd. ...

Nota van wijziging (Dossier 31700-XIV)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 39NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 25 november 2008In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009 (Kamerstukken II 2008/2009, 31 700 XIV, nr. ...

Derde nota van Wijziging (Dossier 31700-XVI)
Derde nota van Wijziging Nota van wijziging begroting financiën verzekeringen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 100DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 11 december 2008In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700 hoofdstuk XVI, nr. 1) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (x € 1000). ...

Nota van wijziging (Dossier 31700-XVI)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting economie financiën overige economische sectoren 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 29NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 3 november 2008In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (kamerstukken II, 2008–2009, 31 700 hoofdstuk XVI, nr. 1) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (x € 1000).Art.OmschrijvingStand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingStand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten42Gezondheidszorg7 169 8877 170 21732 9427 271 8877 272 21732 94299Nominaal en onvoorzien– 36 373– 38 0550– 39 197– 40 8790De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.ToelichtingNaar aanleiding van de motie van het lid Slob c.s. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31700-XVI)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 75TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 11 november 2008In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (kamerstukken II, 2008–2009, 31 700 hoofdstuk XVI, nr. 1) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (x € 1000).Art.OmschrijvingStand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingStand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten42Gezondheidszorg7 169 8877 170 21732 9427 269 8877 270 21732 942 99Nominaal en onvoorzien– 36 373– 38 0550– 39 197– 40 8790De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.TOELICHTINGNaar aanleiding van de motie van het lid Slob c.s. ...

Nota van verbetering (Dossier 31705)
Nota van verbetering Nota van verbetering belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 5NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 9 oktober 2008In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel II, onderdeel A, wordt «artikel 3 156» vervangen door: artikel 3 156.IIIn artikel II, onderdeel B, wordt «artikel 3 157» vervangen door: artikel 3 157.IIIIn artikel XVI wordt «(Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Kamerstukken 29 934)) vervangen door: (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen) (Kamerstukken 29 934). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31705)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 23 oktober 2008InleidingHet kabinet heeft met belangstelling kennisgenomen van de vragen van de fracties van het CDA, de PvdA, de SP, de VVD en de ChristenUnie. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 31705)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 18DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 19 november 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1De aanhef van artikel IV komt te luiden:Artikel 28a van de Wet op de loonbelasting 1964 komt te luiden:2Aan artikel XVII wordt een lid toegevoegd, luidende:6. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31705)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 15TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 17 november 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1Artikel VIII wordt als volgt gewijzigd:a. ...

Nota van wijziging (Dossier 31705)
Nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 8NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 23 oktober 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel III worden na onderdeel D drie onderdelen ingevoegd, luidende:Da. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31717)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag belasting financiën 31 717Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)nr. 6NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 23 oktober 2008AlgemeenHet verheugt mij dat de leden van de fracties van het CDA en de VVD met belangstelling kennis hebben genomen van het wetsvoorstel. ...