Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

2281 resultaten

Amendement van het lid Wuite c.s. over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Wuite c.s. over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID WUITE C.S. ...

Amendement van het lid Belhaj c.s. over doorgang van het programma Participatie en Taal (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Belhaj c.s. over doorgang van het programma Participatie en Taal Amendement begroting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Amendement van het lid Paulusma c.s. over extra middelen voor het programma Medicatieoverdracht (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Paulusma c.s. over extra middelen voor het programma Medicatieoverdracht Amendement begroting financiën Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 137 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over middelen voor psychosociale zorg bij kanker (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over middelen voor psychosociale zorg bij kanker Amendement begroting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf Amendement ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 157 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Amendement van het lid Keizer dat regelt dat artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, vervalt. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keizer dat regelt dat artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, vervalt. Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 80 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 2.1.3, tweede lid, onderdeel c, vervalt. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Amendement van het lid Keijzer waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en verrekening plaatsvindt door het CAK van vorderingen op grond van de Wmo. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en verrekening plaatsvindt door het CAK van vorderingen op grond van de Wmo. ...

Amendement van het lid Keijzer over het rekening houden met het evenwicht tussen draagkracht en draaglast voor mantelzorgers en andere personen uit het sociale netwerk van de cliënt bij de beoordeling van de aanvraag voor een maatwerkvoorziening (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over het rekening houden met het evenwicht tussen draagkracht en draaglast voor mantelzorgers en andere personen uit het sociale netwerk van de cliënt bij de beoordeling van de aanvraag voor een maatwerkvoorziening Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 18 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel 2.3.2, tweede lid, onder c, wordt een zinsnede toegevoegd, luidende:, waarbij rekening wordt gehouden met: 1° het evenwicht tussen de draagkracht en de draaglast van mantelzorgers en andere personen uit zijn sociale netwerk, en 2° de bereidheid van mantelzorgers en andere personen uit zijn sociale netwerk om deze hulp te verlenen. ...

Amendement van het lid Keijzer over het opnemen van het compensatiebeginsel in de Wmo 2015. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over het opnemen van het compensatiebeginsel in de Wmo 2015. Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 27 februari 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.1.1. wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 1a. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 57 waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en over toepassing van een anticumulatiebepaling op vorderingen krachtens deze wet en de AWBZ door het CAK. (Dossier 33841)
Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 57 waarmee de regels voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gelijk worden getrokken en over toepassing van een anticumulatiebepaling op vorderingen krachtens deze wet en de AWBZ door het CAK. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebondenbudget naast de voorziening in natura (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebondenbudget naast de voorziening in natura Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat ten aanzien van een rolstoel geen eigen bijdrage is verschuldigd (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat ten aanzien van een rolstoel geen eigen bijdrage is verschuldigd Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 55 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 9 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.1.4 wordt na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende: 4a. ...

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat het onderzoek van het college niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat het onderzoek van het college niet hoeft te worden afgewacht, maar dat direct een aanvraag om een maatwerkvoorziening kan worden ingediend Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 13 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.3.2 vervalt het zesde lid. ...

Amendement van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de samenwerking tussen colleges (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over het schrappen van de mogelijkheid om nadere regels te stellen over de samenwerking tussen colleges Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 107 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.6.1 vervallen het tweede, derde en vierde lid, alsmede de aanduiding «1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 110 over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot het geen bepaald wordt in artikel 2.1.4. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 110 over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot het geen bepaald wordt in artikel 2.1.4. ...

Amendement van het lid Keijzer over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot hetgeen bepaald krachtens artikel 2.4.1, vierde lid. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot hetgeen bepaald krachtens artikel 2.4.1, vierde lid. ...

Amendement van de leden Keijzer en Bruins Slot waarmee in de Zorgverzekeringwet een pgb wordt ingevoerd. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Keijzer en Bruins Slot waarmee in de Zorgverzekeringwet een pgb wordt ingevoerd. ...