Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Motie van de leden Inge van Dijk en Omtzigt over een tijdelijke commissie instellen voor de herziening van het belasting- en toeslagenstelsel (Dossier 36418)
Motie van de leden Inge van Dijk en Omtzigt over een tijdelijke commissie instellen voor de herziening van het belasting- en toeslagenstelsel Motie belasting financiën Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK EN OMTZIGT Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ons huidige belasting- en toeslagenstelsel fundamenteel herzien moet worden; overwegende dat zo'n herziening jaren duurt, en daardoor meerdere kabinetsperiodes zal beslaan; overwegende dat daarom brede politieke overeenstemming nodig is over een robuuste basis voor herziening en een stip aan de horizon; verzoekt het Presidium een tijdelijke commissie in te stellen voor de herziening van het belasting- en toeslagenstelsel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 48 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 48 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 96 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 96 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 107 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 110 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van de leden Inge van Dijk en Omtzigt over een voorstel om schorsing van campers standaard onder het laagtarief te laten vallen (Dossier 36418)
Motie van de leden Inge van Dijk en Omtzigt over een voorstel om schorsing van campers standaard onder het laagtarief te laten vallen Motie belasting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK EN OMTZIGT Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als gevolg van aanpassingen van de bpm het tarief voor campers verhoogd wordt van kwart- naar halftarief; constaterende dat meerdere keren per jaar schorsen mogelijk is, maar ook tot hoge kosten kan leiden, aangezien het hoogtarief € 80,20 bedraagt; constaterende dat er daarnaast een laagtarief is voor campers ouder dan 15 jaar van € 26,50; verzoekt de regering voor de invoering van deze verhoging met een voorstel te komen, zodat deze schorsing standaard onder het laagtarief kan komen te vallen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de invoering van een verbruiksbelasting op e-sigaretten (Dossier 36418)
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de invoering van een verbruiksbelasting op e-sigaretten Motie belasting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht (Dossier 36418)
Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht Amendement belasting financiën Nr. 69 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 44 over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 44 over het vervallen van de hogere arbeidskorting en verlaging van het tarief voor de eerste schijf Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 113 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 12 over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027 (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 12 over het stapsgewijs afbouwen van de IACK en het uitstellen van de afschaffing tot 2027 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 61 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...