Zoeken


Partij
CDA 36
NSC 36
CU 30
VVD 22
D66 18
Meer...
SGP 16
BBB 14
PvdA 12
Volt 11
EénNL 7
GL 4
PvdD 2
PVV 1
SP 1
Datum
Van:
Tot:

Partij
CDA 36
NSC 36
CU 30
VVD 22
D66 18
Meer...
SGP 16
BBB 14
PvdA 12
Volt 11
EénNL 7
GL 4
PvdD 2
PVV 1
SP 1
Datum
Van:
Tot:

36 resultaten

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Krul over een onderzoek naar de haalbaarheid van een breder rookverbod in de nabijheid van kinderen (Dossier 36410-XVI)
Motie van de leden Daniëlle Jansen en Krul over een onderzoek naar de haalbaarheid van een breder rookverbod in de nabijheid van kinderen Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN DANIËLLE JANSEN EN KRUL Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat roken in het bijzijn van kinderen de kans op wiegendood en gezondheidsproblemen zoals een middenoorontsteking, luchtweginfecties en astma vergroot; constaterende dat roken in het bijzijn van kinderen de kans vergroot dat zij later ook gaan roken; constaterende dat een rookvrij beleid op plaatsen waar veel kinderen komen resulteert in een afname van gezondheidsproblemen en het aantal ziekenhuisbezoeken hierdoor; verzoekt de regering om met een plan te komen voor een rookverbod ten aanzien van plekken waar veel kinderen komen, zoals in pretparken, speeltuinen en openluchtzwembaden; verzoekt de regering om ervaringen en de haalbaarheid te onderzoeken van een breder verbod van roken in de nabijheid van kinderen, en de Kamer daarover binnen zes maanden te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 7 over middelen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Dossier 36410-XIV)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 7 over middelen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 28 over middelen voor het spoorknooppunt bij Meppel Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen (Dossier 36410-A)
Amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 29 over middelen voor de OV-hub bij station Ede-Wageningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...

Motie van de leden Olger van Dijk en Vedder over de aanbevelingen van het PBL over grensoverschrijdende effecten integraal overnemen in de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen (Dossier 36410-A)
Motie van de leden Olger van Dijk en Vedder over de aanbevelingen van het PBL over grensoverschrijdende effecten integraal overnemen in de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN OLGER VAN DIJK EN VEDDER Voorgesteld 10 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat voor het zomerreces van dit jaar een nieuwe Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen wordt opgeleverd met daarin een betere verankering van aspecten van brede welvaart in navolging van aanbevelingen van het CPB en PBL; constaterende dat het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2022 over hoe brede welvaartsaspecten meegenomen kunnen worden in de MKBA's voor het MIRT aanbeveelt om ook grensoverschrijdende effecten altijd mee te nemen in MKBA's; overwegende dat wanneer grensoverschrijdende effecten niet in MKBA's meegewogen worden, projecten in grensregio's minder kans maken op financiering in het kader van MIRT-investeringen; verzoekt de regering om de drie aanbevelingen van het PBL over het meenemen van grensoverschrijdende effecten integraal over te nemen in de Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over aspecten van brede welvaart meewegen bij het afwegingskader van infrastructuurbeslissingen voor MIRT-investeringen (Dossier 36410-A)
Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over aspecten van brede welvaart meewegen bij het afwegingskader van infrastructuurbeslissingen voor MIRT-investeringen Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID OLGER VAN DIJK C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-25) (Dossier 36410-X)
Gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-25) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 41 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Motie van het lid Erkens c.s. c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Erkens c.s. c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Motie van het lid Tuinman c.s. over alle medewerkers van Defensie die geen militair of reservist zijn vrijblijvend uitnodigen om reservist te worden (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Tuinman c.s. over alle medewerkers van Defensie die geen militair of reservist zijn vrijblijvend uitnodigen om reservist te worden Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID TUINMAN C.S. ...

Nader gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-41) (Dossier 36410-X)
Nader gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-41) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 42 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ERKENS C.S. ...

Motie van het lid Nordkamp c.s. over een onderzoek naar versterking van de stabiliteit en weerbaarheid van de samenleving en de bestrijding van desinformatie (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Nordkamp c.s. over een onderzoek naar versterking van de stabiliteit en weerbaarheid van de samenleving en de bestrijding van desinformatie Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID NORDKAMP C.S. ...

Motie van het lid Dassen c.s. over het op 24 februari 2024 hijsen van de Oekraïense vlag bij de Tweede Kamer (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Dassen c.s. over het op 24 februari 2024 hijsen van de Oekraïense vlag bij de Tweede Kamer Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN HET LID DASSEN C.S. ...

Motie van het lid Ceder c.s. over belemmeringen waar reservisten mee te maken kunnen krijgen in kaart brengen en oplossingen daarvoor aandragen (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Ceder c.s. over belemmeringen waar reservisten mee te maken kunnen krijgen in kaart brengen en oplossingen daarvoor aandragen Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. ...

Motie van de leden Inge van Dijk en Omtzigt over een tijdelijke commissie instellen voor de herziening van het belasting- en toeslagenstelsel (Dossier 36418)
Motie van de leden Inge van Dijk en Omtzigt over een tijdelijke commissie instellen voor de herziening van het belasting- en toeslagenstelsel Motie belasting financiën Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK EN OMTZIGT Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ons huidige belasting- en toeslagenstelsel fundamenteel herzien moet worden; overwegende dat zo'n herziening jaren duurt, en daardoor meerdere kabinetsperiodes zal beslaan; overwegende dat daarom brede politieke overeenstemming nodig is over een robuuste basis voor herziening en een stip aan de horizon; verzoekt het Presidium een tijdelijke commissie in te stellen voor de herziening van het belasting- en toeslagenstelsel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 48 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 48 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 96 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 96 over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 107 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek (Dossier 36418)
Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 107 over over een bezwaar- en beroepsregeling voor beslissing op een inzageverzoek Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 110 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van de leden Inge van Dijk en Omtzigt over een voorstel om schorsing van campers standaard onder het laagtarief te laten vallen (Dossier 36418)
Motie van de leden Inge van Dijk en Omtzigt over een voorstel om schorsing van campers standaard onder het laagtarief te laten vallen Motie belasting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN INGE VAN DIJK EN OMTZIGT Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als gevolg van aanpassingen van de bpm het tarief voor campers verhoogd wordt van kwart- naar halftarief; constaterende dat meerdere keren per jaar schorsen mogelijk is, maar ook tot hoge kosten kan leiden, aangezien het hoogtarief € 80,20 bedraagt; constaterende dat er daarnaast een laagtarief is voor campers ouder dan 15 jaar van € 26,50; verzoekt de regering voor de invoering van deze verhoging met een voorstel te komen, zodat deze schorsing standaard onder het laagtarief kan komen te vallen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de invoering van een verbruiksbelasting op e-sigaretten (Dossier 36418)
Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de invoering van een verbruiksbelasting op e-sigaretten Motie belasting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. ...

Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht (Dossier 36418)
Amendement van het lid Grinwis c.s. over het afschaffen van de buitenlandse partiële belastingplicht Amendement belasting financiën Nr. 69 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S. ...