Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 33968-(R2033))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie handel Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 2 mei 2014 en het nader rapport d.d. 13 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 33992-(R2034))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport europese zaken internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 17 maart 2014 en het nader rapport d.d. 11 juli 2014, aangeboden aan de Koning door de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 34038-(R2039))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 17 juli 2014 en het nader rapport d.d. 17 september 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en nader rapport (Dossier 34057-(R2043))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport verkeer water Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 7 mei 2014 en het nader rapport d.d. 9 oktober 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 33486-(R1994))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht strafrecht B/ Nr. 2 ADVIES RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 1 augustus 2012 en het nader rapport d.d. 29 oktober 2012, aangeboden aan de Koningin door de minister van Buitenlandse Zaken. ...

Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over onderzoek naar een bekostingingsaanpassing om de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar mogelijk te maken (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over onderzoek naar een bekostingingsaanpassing om de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar mogelijk te maken Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID SLAGT-TICHELMAN C.S. ...

Motie van het lid Bikker c.s. over stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Bikker c.s. over stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S Voorgesteld 25 januari 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat mantelzorgers onmisbaar zijn voor onze samenleving en goede ondersteuning verdienen; overwegende dat mantelzorgers vaak gevraagd wordt bewijs te leveren dat zij mantelzorger zijn en hiervoor een mantelzorgverklaring moeten afgeven; overwegende dat een dergelijke verklaring geen officieel document is en huisartsen deze niet afgeven; verzoekt de regering om het gesprek te voeren met gemeenten om te stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring en vanuit vertrouwen mantelzorgers te ondersteunen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Advies Raad van State en nader rapport (herdruk) (Dossier 33638)
Advies Raad van State en nader rapport (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33985)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting financiën Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 juni 2014 en het nader rapport d.d. 30 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Financiën. ...

Advies afdeling advisering Raad van State en nader rapport (Dossier 33815)
Advies afdeling advisering Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 augustus 2013 en het nader rapport d.d. 14 november 2013, aangeboden aan de Koning door de minister van Buitenlandse Zaken. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31826)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag europese zaken internationaal internationale samenwerking 31 826Goedkeuring van de op 16 juni 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 163)nr. 5NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 21 april 2009De regering dankt de vaste commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor haar verslag met betrekking tot het voorbereidend onderzoek aangaande het voorstel van wet tot goedkeuring van het bovengenoemde verdrag. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31826)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting europese zaken internationaal internationale samenwerking 31 826Goedkeuring van de op 16 juni 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 163)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI. ...

Voorstel van wet (Dossier 31826)
Voorstel van wet Voorstel van wet europese zaken internationaal internationale samenwerking 31 826Goedkeuring van de op 16 juni 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 163)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31826)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap europese zaken internationaal internationale samenwerking 31 826Goedkeuring van de op 16 juni 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 163)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende goedkeuring van de op 16 juni 2008 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2008, 163).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage23 december 2008Beatrix ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 34009-(R2035))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie internationaal organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 17 maart 2014 en het nader rapport d.d. 7 augustus 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken. ...

Programma viering New York 400 (Dossier 31700-V)
Programma viering New York 400 Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 79BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 januari 2009Graag bieden wij u hierbij het programma aan van de viering van New York 400, zoals eerder is toegezegd in de Kamerbrief van 30 oktober 2008 (Kamerstuk 31 700 V, nr. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33865-(R2024))
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht strafrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 17 juli 2013 en het nader rapport d.d. 5 februari 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Defensie. ...

Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (Dossier 21501-02)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. het verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB) van 10-11 november 2008 Verslag van een algemeen overleg europese zaken internationaal internationale samenwerking 21 501-02Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingennr. 872VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 28 januari 2009De vaste commissie voor Europese Zaken1 en de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken2 hebben op 4 december 2008 overleg gevoerd met staatssecretaris Timmermans van Buitenlandse Zaken over:– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 21 november 2008 met het verslag van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 10 en 11 november 2008 (21 501-02, nr. ...

Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (Dossier 21501-02)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 10 en 11 november 2008 Verslag van een algemeen overleg europese zaken internationaal internationale samenwerking 21 501-02Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingennr. 861VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 1 december 2008De vaste commissie voor Europese Zaken1, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken2 en de vaste commissie voor Defensie3 hebben op 5 november 2008 overleg gevoerd met minister Verhagen van Buitenlandse Zaken, staatssecretaris Timmermans van Buitenlandse Zaken, minister Van Middelkoop van Defensie en minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking over:– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 31 oktober 2008 inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 10 en 11 november 2008 (21 501-02, nr. ...

Amendement van het lid De Hoop c.s. 36410-VIII nr. 44 over duurzaam investeren in een bachelor Fries (Dossier 36410-VIII)
Amendement van het lid De Hoop c.s. 36410-VIII nr. 44 over duurzaam investeren in een bachelor Fries Amendement begroting financiën Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE HOOP C.S. ...