Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

20 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Motie van de leden Peters en Den Haan over meer centrale regie bij de contractering van zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Peters en Den Haan over meer centrale regie bij de contractering van zorg Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN DEN HAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat vaak niet duidelijk is welke zorg werkt en welke zorg wordt gecontracteerd; constaterende dat dit niet systematisch in beeld gebracht wordt; overwegende dat tijd, geld, energie en menskracht zorgvuldig en effectief moeten worden ingezet; verzoekt de regering in overleg met betrokken partijen te komen tot meer centrale regie en inzicht in wat werkt en wat wordt gecontracteerd, en de Kamer hierover jaarlijks te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% (Dossier 35927)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% Motie belasting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Amendement van het lid van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 14 over het behouden van de wettelijke eis dat voldoende drogisten fysiek aanwezig zijn (Dossier 36002)
Amendement van het lid van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 14 over het behouden van de wettelijke eis dat voldoende drogisten fysiek aanwezig zijn Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Amendement van het lid van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 10 over het behouden van de wettelijke eis dat voldoende drogisten fysiek aanwezig zijn (Dossier 36002)
Amendement van het lid van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 10 over het behouden van de wettelijke eis dat voldoende drogisten fysiek aanwezig zijn Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 12 over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers (Dossier 35592)
Gewijzigd amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 12 over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) arbeidsomstandigheden werk Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PALLAND C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 14 over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het vooralsnog uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers (Dossier 35592)
Nader gewijzigd amendement van het lid Palland c.s. ter vervanging van nr. 14 over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het vooralsnog uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) arbeidsomstandigheden werk Nr. 20 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PALLAND C.S. ...

Amendement van het lid Palland c.s. over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers (Dossier 35592)
Amendement van het lid Palland c.s. over verduidelijking en beperking van het takenpakket en het uitzonderen van ondernemingen met minder dan tien werknemers Amendement arbeidsomstandigheden werk Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID PALLAND C.S. ...

Amendement van het lid Rajkowski c.s. ter vervanging van. nr. 10 over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen (Dossier 35648)
Amendement van het lid Rajkowski c.s. ter vervanging van. nr. 10 over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur gemeenten Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Amendement van het lid Rajkowski c.s. over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen (Dossier 35648)
Amendement van het lid Rajkowski c.s. over het in de basisregistratie personen opnemen van contactgegevens en tijdelijke verblijfplaatsen van niet-ingezetenen Amendement bestuur gemeenten Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van de leden Van den Berg en Den Haan over een onderzoek naar budgetpolissen (Dossier 35872)
Motie van de leden Van den Berg en Den Haan over een onderzoek naar budgetpolissen Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN DEN HAAN Voorgesteld 6 april 2022 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de basis van het zorgverzekeringsstelsel solidariteit is tussen jong en oud en gezond en ziek; constaterende dat uit de overstapperiode 2021–2022 blijkt dat er meer zorgverzekeringen werden aangeboden en uit de monitor van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat zorgverzekeraars nog steeds budgetpolissen aanbieden; overwegende dat het voor verzekerden niet altijd duidelijk is dat dit een polis is met beperkende voorwaarden; verzoekt de regering onderzoek te doen naar: • het aanbod van budgetpolissen ten opzichte van het totale aanbod aan polissen; • waarom verzekerden voor een budgetpolis kiezen en of dat bewust of onbewust is; • wat de invloed is van budgetpolissen op het stelsel en wat dat doet met de solidariteit van het zorgverzekeringsstelsel, en de Tweede Kamer hier zo spoedig mogelijk maar graag voor het debat over de Zorgverzekeringswet over te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Paulusma c.s. over een onderzoek naar kruissubsidiëring bij het vrijwillig eigen risico (Dossier 35872)
Motie van het lid Paulusma c.s. over een onderzoek naar kruissubsidiëring bij het vrijwillig eigen risico Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 13 MOTIE VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Motie van het lid Paulusma c.s. over onderzoek naar de budgettaire effecten van verschillende preventieve maatregelen op de zorguitgaven (Dossier 36100-XVI)
Motie van het lid Paulusma c.s. over onderzoek naar de budgettaire effecten van verschillende preventieve maatregelen op de zorguitgaven Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID PAULUSMA C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 24 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie (Dossier 36410-XV)
Gewijzigd amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 24 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE KORT C.S. ...

Amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 15 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie (Dossier 36410-XV)
Amendement van het lid De Kort c.s. ter vervanging van nr. 15 over middelen voor een subsidie voor inclusiviteitstechnologie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID DE KORT C.S. ...

Amendement van het lid De Kort c.s. over middelen vrijmaken uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden ter dekking van een amendement over inclusiviteitstechnologie (Dossier 36435-XV)
Amendement van het lid De Kort c.s. over middelen vrijmaken uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden ter dekking van een amendement over inclusiviteitstechnologie Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID DE KORT C.S. ...