Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

26 resultaten

Motie van het lid Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN C.S. ...

Motie van het lid Stoffer c.s. over de Nederlandse maritieme industrie zo veel mogelijk betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Stoffer c.s. over de Nederlandse maritieme industrie zo veel mogelijk betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Voordewind c.s. over erkennen van de Armeense genocide (#:-)
Motie van het lid Voordewind c.s. over erkennen van de Armeense genocide Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 5 over het ongedaan maken van de afschaffing van de dividendbelasting (Dossier 35028)
Amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 5 over het ongedaan maken van de afschaffing van de dividendbelasting Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 7 over het ongedaan maken van de afschaffing van de dividendbelasting (Dossier 35028)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 7 over het ongedaan maken van de afschaffing van de dividendbelasting Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) belasting financiën Nr. 8 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Kuiken c.s. over lagere vaste kosten van levensonderhoud (Dossier 35000-IV)
Motie van het lid Kuiken c.s. over lagere vaste kosten van levensonderhoud Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 58 over arbeidsrecht seizoensarbeid (Dossier 35074)
Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 58 over arbeidsrecht seizoensarbeid Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) werk werkgelegenheid Nr. 61 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Amendement van het lid Stoffer c.s. over premie 21-minners (Dossier 35074)
Amendement van het lid Stoffer c.s. over premie 21-minners Amendement werk werkgelegenheid Nr. 55 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 55 over premie 21-minners (Dossier 35074)
Gewijzigd amendement van het lid Stoffer c.s. ter vervanging van nr. 55 over premie 21-minners Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) werk werkgelegenheid Nr. 60 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Amendement van het lid Stoffer c.s. over arbeidsrecht seizoensarbeid (Dossier 35074)
Amendement van het lid Stoffer c.s. over arbeidsrecht seizoensarbeid Amendement werk werkgelegenheid Nr. 58 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief (Dossier 35093)
Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief Motie organisatie en beleid sociale zekerheid werk zorg en gezondheid Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN HIJINK C.S. ...

Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over evidencebased programma's die recidive helpen verminderen (Dossier 35122)
Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over evidencebased programma's die recidive helpen verminderen Motie recht strafrecht Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN C.S. ...

Amendement van de leden Van den Berg en Baudet over een evaluatiebepaling (Dossier 35153)
Amendement van de leden Van den Berg en Baudet over een evaluatiebepaling Amendement economie ict markttoezicht openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN BAUDET Ontvangen 20 april 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Boswijk c.s. over een agrarische praktijktoets in elk nieuw wetsvoorstel (Dossier 35398)
Motie van het lid Boswijk c.s. over een agrarische praktijktoets in elk nieuw wetsvoorstel Motie dieren landbouw Nr. 21 MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. ...

Amendement van het lid-Omtzigt c.s. over het verifieerbaar en natrekbaar zijn van de op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen (Dossier 35455)
Amendement van het lid-Omtzigt c.s. over het verifieerbaar en natrekbaar zijn van de op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen Amendement bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 7 over het verifieerbaar en natrekbaar zijn van de op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen (Dossier 35455)
Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 7 over het verifieerbaar en natrekbaar zijn van de op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Motie van het lid Graus c.s. over mogelijkheden om ondernemers bij te staan in de coronacrisis (Dossier 35570-XIII)
Motie van het lid Graus c.s. over mogelijkheden om ondernemers bij te staan in de coronacrisis Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Graus c.s. over een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar (t.v.v. 35570-XIII-16) (Dossier 35570-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Graus c.s. over een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar (t.v.v. 35570-XIII-16) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...

Motie van het lid Graus c.s. over een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar (Dossier 35570-XIII)
Motie van het lid Graus c.s. over een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID GRAUS C.S. ...