Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

82 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profiteren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profiteren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021 Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Motie van de leden Van Baarle en Peters over maatwerkafspraken met de VNG over de kostendelersnorm voor jongeren (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Van Baarle en Peters over maatwerkafspraken met de VNG over de kostendelersnorm voor jongeren Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN PETERS Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onderzoek uitwijst dat er een verband bestaat tussen de kostendelersnorm en dakloosheid onder jongeren; constaterende dat dakloosheid, nog los van het menselijk leed, ook duur en maatschappelijk schadelijk is; constaterende dat gemeenten binnen de huidige wet op individuele basis af kunnen zien van de kostendelersnorm en maatwerk bieden; constaterende dat een aantal gemeenten dat te weinig doen; overwegende dat maatwerk leed en geld bespaart; verzoekt de regering om met de VNG afspraken te maken over het beter inzetten van maatwerk bij de kostendelersnorm voor jongeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 (t.v.v. 35925-XV-19) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 (t.v.v. 35925-XV-19) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Motie van het lid Van Dam c.s. over het opnemen van aangiftes (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Van Dam c.s. over het opnemen van aangiftes Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S. ...

Motie van het lid Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen (Dossier 34775-VI)
Motie van het lid Van Oosten c.s. over geen verjaring van straffen Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN OOSTEN C.S. ...

Motie van het lid Amhaouch c.s. over een analyse van de effectiviteit van initiatieven om personeelstekorten in de technieksector op te lossen (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Amhaouch c.s. over een analyse van de effectiviteit van initiatieven om personeelstekorten in de technieksector op te lossen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID AMHAOUCH C.S. ...

Motie van het lid Van Strien c.s. over de financieringsinstrumenten bij de komende evaluaties in samenhang bezien (Dossier 35925-XIII)
Motie van het lid Van Strien c.s. over de financieringsinstrumenten bij de komende evaluaties in samenhang bezien Motie Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN STRIEN C.S. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het ondersteunen van de Belarussische oppositie in de Baltische staten (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het ondersteunen van de Belarussische oppositie in de Baltische staten Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Kuzu c.s. over het vasthouden aan democratische en rechtstatelijke uitgangspunten bij ondersteuning en financiering van humanitaire en mensenrechtenorganisaties in Israël Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID KUZU C.S. ...

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over grootschalige corruptie als overtreding toevoegen aan de EU-Magnitskywetgeving (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over grootschalige corruptie als overtreding toevoegen aan de EU-Magnitskywetgeving Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken (Dossier 36410-XVI)
Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF C.S. ...

Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over onderzoek naar een bekostingingsaanpassing om de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar mogelijk te maken (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over onderzoek naar een bekostingingsaanpassing om de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar mogelijk te maken Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID SLAGT-TICHELMAN C.S. ...

Motie van het lid Nordkamp c.s. over het in kaart brengen van het aandeel van in NAVO-landen geproduceerde defensieproducten dat naar buiten de NAVO weglekt (Dossier 36410-X)
Motie van het lid Nordkamp c.s. over het in kaart brengen van het aandeel van in NAVO-landen geproduceerde defensieproducten dat naar buiten de NAVO weglekt Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID NORDKAMP C.S. ...

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over verbeteren van de positie van kinderen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (#:-)
Motie van het lid Van der Graaf c.s. over verbeteren van de positie van kinderen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S. ...

Motie van het lid Diertens c.s. over een regierol voor het ministerie van BZK (#:-)
Motie van het lid Diertens c.s. over een regierol voor het ministerie van BZK Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID DIERTENS C.S. ...

Motie van het lid Belhaj c.s. over verruimen van de aanstellingsleeftijden (#:-)
Motie van het lid Belhaj c.s. over verruimen van de aanstellingsleeftijden Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...