Zoeken


Partij
BBB 105
CDA 105
CU 73
SGP 58
VVD 54
Meer...
D66 33
PvdA 31
GL 16
PvdD 16
Volt 16
NSC 14
PVV 13
EénNL 12
Fractie Den Haan 12
BVNL 10
SP 10
DENK 9
FVD 6
Omtzigt 6
JA21 5
Datum
Van:
Tot:

Partij
BBB 105
CDA 105
CU 73
SGP 58
VVD 54
Meer...
D66 33
PvdA 31
GL 16
PvdD 16
Volt 16
NSC 14
PVV 13
EénNL 12
Fractie Den Haan 12
BVNL 10
SP 10
DENK 9
FVD 6
Omtzigt 6
JA21 5
Datum
Van:
Tot:

105 resultaten

Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) (Dossier 35925-VII)
Gewijzigde motie van het lid Leijten c.s. over niet accepteren dat slachtoffers van misstanden bij de Belastingdienst naar de rechter moeten gaan (t.v.v. 35925-VII-17) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid (Dossier 35925-VII)
Motie van het lid Rajkowski c.s. over onderzoek naar het toepassen van TIBER-NL binnen de organisatie van de rijksoverheid Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID RAJKOWSKI C.S. ...

Motie van het lid Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op Nederlandse ambassades en consulaten (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Belhaj c.s. over kaders voor de inzet van lokale medewerkers bij toekomstige militaire missies en op Nederlandse ambassades en consulaten Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Motie van het lid Stoffer c.s. over uitbreiding van de capaciteiten voor tactisch en strategisch luchttransport (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Stoffer c.s. over uitbreiding van de capaciteiten voor tactisch en strategisch luchttransport Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Motie van het lid Stoffer c.s. over de Nederlandse maritieme industrie zo veel mogelijk betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten (Dossier 35925-X)
Motie van het lid Stoffer c.s. over de Nederlandse maritieme industrie zo veel mogelijk betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID STOFFER C.S. ...

Motie van het lid Boswijk c.s. over het toevoegen van een fosfaatvrijstelling van 50% voor bodemverbeteraars aan het zevende actieprogramma (Dossier 35925-XIV)
Motie van het lid Boswijk c.s. over het toevoegen van een fosfaatvrijstelling van 50% voor bodemverbeteraars aan het zevende actieprogramma Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID BOSWIJK C.S. ...

Motie van het lid Van Campen c.s. over de mogelijkheden voor continuering van experimenten met kringlooplandbouw in de experimenteerregio's (Dossier 35925-XIV)
Motie van het lid Van Campen c.s. over de mogelijkheden voor continuering van experimenten met kringlooplandbouw in de experimenteerregio's Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN CAMPEN C.S. ...

Motie van de leden Werner en Van der Plas over de voortgang van het diversiteitsbeleid en vertegenwoordiging van mensen met een beperking bij de NPO (Dossier 35925-VIII)
Motie van de leden Werner en Van der Plas over de voortgang van het diversiteitsbeleid en vertegenwoordiging van mensen met een beperking bij de NPO Motie begroting financiën Nr. 108 MOTIE VAN DE LEDEN WERNER EN VAN DER PLAS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het belangrijk is dat de personen die we horen en zien bij de publieke omroepen op radio en televisie een goede afspiegeling zijn van de Nederlandse bevolking; overwegende dat, alhoewel steeds vaker mensen met een beperking te horen en te zien zijn bij de publieke omroepen, het vaker gaat over hun beperking dan dat ze zijn uitgenodigd vanwege de deskundigheid die ze hebben op een bepaald vakgebied; tevens overwegende dat de NPO bezig is met het ontwikkelen van beleid op het gebied van diversiteit; verzoekt het kabinet om met de NPO af te spreken dat in de jaarlijkse terugblik wordt gerapporteerd over de voortgang van het diversiteitsbeleid in het algemeen en vertegenwoordiging van mensen met een beperking zoals hierboven bedoeld in het bijzonder en hierbij gebruik te maken van de reeds bestaande initiatieven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling (Dossier 35925-VIII)
Motie van het lid Paternotte c.s. over advies vragen over het inrichten van een operationeel publiek-privaat expertisecentrum voor geneesmiddelenontwikkeling Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID PATERNOTTE C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Werner en Van der Plas over de voortgang van vertegenwoordiging van mensen met een beperking bij de NPO (t.v.v. 35925-VIII-108) (Dossier 35925-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Werner en Van der Plas over de voortgang van vertegenwoordiging van mensen met een beperking bij de NPO (t.v.v. 35925-VIII-108) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 136 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WERNER EN VAN DER PLAS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 108 Voorgesteld 7 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het van belang is dat de personen die we horen en zien bij de publieke omroepen op radio en televisie een goede afspiegeling zijn van de Nederlandse bevolking; overwegende dat alhoewel steeds vaker mensen met een beperking te horen en te zien zijn bij de publieke omroepen, het vaker gaat over hun beperking dan dat ze uitgenodigd zijn vanwege hun deskundigheid op een bepaald vakgebied; verzoekt het kabinet om met de NPO af te spreken dat wordt gerapporteerd over de voortgang van de vertegenwoordiging van mensen met een beperking zoals hierboven bedoeld en hierbij gebruik te maken van de reeds bestaande initiatieven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Wuite c.s. over het met drie maanden verlengen van de pilot Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten (t.v.v. 35925-VIII-107) (interne herdruk) (Dossier 35925-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Wuite c.s. over het met drie maanden verlengen van de pilot Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten (t.v.v. 35925-VIII-107) (interne herdruk) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 135 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WUITE C.S. ...

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over grootschalige corruptie als overtreding toevoegen aan de EU-Magnitskywetgeving (Dossier 35925-V)
Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over grootschalige corruptie als overtreding toevoegen aan de EU-Magnitskywetgeving Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S. ...

Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% (Dossier 35927)
Motie van het lid Omtzigt c.s. over het aantal geanonimiseerde rechterlijke uitspraken verhogen tot ten minste 50% Motie belasting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. ...

Voorstel van wet (Dossier 35754)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 9 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 35754)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 7 ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 28 april 2021 (W13.21.0060/III) en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 28 juni 2023, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State (Dossier 35754)
Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) gezondheidsrisico's zorg en gezondheid Nr. 8 VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Motie van het lid Grinwis c.s. over ten spoedigste voorkomen dat een zelfmoordmiddel wordt verstrekt via de proeftuin van Coöperatie Laatste Wil (Dossier 36410-XVI)
Motie van het lid Grinwis c.s. over ten spoedigste voorkomen dat een zelfmoordmiddel wordt verstrekt via de proeftuin van Coöperatie Laatste Wil Motie begroting financiën Nr. 16 MOTIE VAN HET LID GRINWIS Voorgesteld 25 oktober 2023 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de vereniging Coöperatie Laatste Wil voornemens is om een proeftuin te lanceren waarbij 10.000 deelnemers een zelfmoordmiddel ontvangen; overwegende dat opzettelijke hulp bij zelfdoding in artikel 294 Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld en er meerdere strafrechtelijke onderzoeken lopen naar verstrekking van het zelfmoordmiddel; overwegende dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat het vrij beschikbaar maken van zelfmoordmiddelen tot meer suïcides leidt; voorts overwegende dat de verstrekking van een dergelijk middel kan landen bij mensen in kwetsbare omstandigheden, op verkeerde plekken en dat inname tot onomkeerbare gevolgen leidt; voorts overwegende dat een dergelijke proeftuin grootschalig experimenteert met zelfdoding en dat CLW telkens opnieuw de mazen van de wet lijkt te zoeken en het nu opnieuw wachten is totdat er mensen sterven om een strafbaar feit te constateren; verzoekt de regering binnen de huidige wettelijke mogelijkheden ten spoedigste te voorkomen dat het zelfmoordmiddel wordt verstrekt en deze proeftuin dus te verbieden; verzoekt de regering indien binnen de huidige wettelijke mogelijkheden geen ruimte is, met aanvullende wetgeving en desnoods spoedwetgeving dit levensgevaarlijke project een halt toe te roepen; verzoekt de regering voorts om zowel civielrechtelijk als bestuursrechtelijk na te gaan of dergelijke voorbereidende handelingen niet moeten leiden tot een verbod van genoemde rechtspersoon, die willens en wetens zelfdoding mogelijk maakt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Vedder c.s. over middelen voor de regeling Vestigingssteun jonge landbouwers (Dossier 36410-XIV)
Amendement van het lid Vedder c.s. over middelen voor de regeling Vestigingssteun jonge landbouwers Amendement begroting financiën Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID VEDDER C.S. ...

Motie van het lid Vedder c.s. over het hanteren van bufferstroken van maximaal 100 meter (Dossier 36410-XIV)
Motie van het lid Vedder c.s. over het hanteren van bufferstroken van maximaal 100 meter Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID VEDDER C.S. ...