Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

80 resultaten

Stand van zaken plan van aanpak stalbranden (Dossier 32500-XIII)
Stand van zaken plan van aanpak stalbranden Brief regering ...

Motie-Koopmans/De Mos over onteigening voor natuur niet als instrument inzetten (Dossier 32500-XIII)
Motie-Koopmans/De Mos over onteigening voor natuur niet als instrument inzetten Motie ...

Uitvoering motie Dijkgraaf/Koopmans (32500 XIII, nr. 123) over de investeringsregeling jonge landbouwers (Dossier 32500-XIII)
Uitvoering motie Dijkgraaf/Koopmans (32500 XIII, nr. 123) over de investeringsregeling jonge landbouwers Brief regering ...

Beantwoording vragen n.a.v. het wetgevingsoverleg Energie op 6 december 2010 (Dossier 32500-XIII)
Beantwoording vragen n.a.v. het wetgevingsoverleg Energie op 6 december 2010 Brief regering ...

Departementale herindeling en begrotingsartikelen (Dossier 32500-XIII)
Departementale herindeling en begrotingsartikelen Brief regering ...

Resultaten 2009 Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie (Dossier 32500-XIII)
Resultaten 2009 Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie Brief regering ...

Afrekenmethode mobiele telefonie (Dossier 32500-XIII)
Afrekenmethode mobiele telefonie Brief regering ...

Evaluatie procedure Fes-domein Kennis, Innovatie en Onderwijs (Dossier 32500-XIII)
Evaluatie procedure Fes-domein Kennis, Innovatie en Onderwijs Brief regering ...

Informatie over stalbranden (Dossier 32500-XIII)
Informatie over stalbranden Brief regering ...

Motie Jacobi c.s. over de ontwikkeling van het ASC-keurmerk (Dossier 32500-XIII)
Motie Jacobi c.s. over de ontwikkeling van het ASC-keurmerk Motie ...

Afschrift reactie op brief VNO-NCW over gassamenstelling en reactie artikel Volkskrant d.d. 9 februari 2011 (Dossier 32500-XIII)
Afschrift reactie op brief VNO-NCW over gassamenstelling en reactie artikel Volkskrant d.d. 9 februari 2011 Brief regering ...

Heffingen Kamers van Koophandel (Dossier 32500-XIII)
Heffingen Kamers van Koophandel Brief regering ...

Motie-Koopmans c.s. over versoepeling van nationale dierverzamelregelgeving (Dossier 32500-XIII)
Motie-Koopmans c.s. over versoepeling van nationale dierverzamelregelgeving Motie ...

Verslag van de Ministeriële conferentie van de OESO op 25 en 26 mei 2011 (Dossier 32500-XIII)
Verslag van de Ministeriële conferentie van de OESO op 25 en 26 mei 2011 Brief regering ...

Moties en toezeggingen n.a.v. WGO Visserij op 8 november 2010 (Dossier 32500-XIII)
Moties en toezeggingen n.a.v. WGO Visserij op 8 november 2010 Brief regering ...

Motie-Slob c.s. over een ASC-standaard voor meerval (Dossier 32500-XIII)
Motie-Slob c.s. over een ASC-standaard voor meerval Motie ...

Aanwijzingsbesluiten Natura 2000 (Dossier 32500-XIII)
Aanwijzingsbesluiten Natura 2000 Brief regering ...

Gew motie Koopmans en De Mos over onteigening voor natuur niet als instrument inzetten (t.v.v. 32500 XIII, nr. 27) (Dossier 32500-XIII)
Gew motie Koopmans en De Mos over onteigening voor natuur niet als instrument inzetten (t.v.v. 32500 XIII, nr. 27) Motie (gewijzigd/nader) ...

Motie-Schaart c.s. over de ambitieuze doelstelling van de Europese Commissie (Dossier 32500-XIII)
Motie-Schaart c.s. over de ambitieuze doelstelling van de Europese Commissie Motie ...

Motie-Slob c.s. over ASC-gecertificeerde pangasius (Dossier 32500-XIII)
Motie-Slob c.s. over ASC-gecertificeerde pangasius Motie ...