Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 12 rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 (Dossier 32123-A)
Amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 12 rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 15AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 15 strekkende tot dekking van amendement 32123 XII nr. 14 (Dossier 32123-A)
Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 15 strekkende tot dekking van amendement 32123 XII nr. 14 Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 17GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink en De Rouwe over verhoging van de treinfrequentie tussen Leeuwarden en Zwolle (Dossier 32123-A)
Motie Wiegman-van Meppelen Scheppink en De Rouwe over verhoging van de treinfrequentie tussen Leeuwarden en Zwolle Motie begroting financiën Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN DE ROUWE Voorgesteld 23 juni 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de provincie Fryslân de treinfrequentie tussen Leeuwarden en Zwolle wil verhogen van twee naar vier treinen per uur; constaterende, dat voor deze frequentieverhoging aanpassing of vernieuwing nodig is van de brug over het Van Harinxmakanaal en aanpassing van het goederenspoor bij Steenwijk; overwegende, dat er in de motie-Koopmans c.s. (27 658, nr. ...

Motie De Rouwe c.s. over achterstallig onderhoud van het Winschoterdiep en het Van Harinxmakanaal (Dossier 32123-A)
Motie De Rouwe c.s. over achterstallig onderhoud van het Winschoterdiep en het Van Harinxmakanaal Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie De Rouwe c.s. over een permanent karakter van de Crisis- en herstelwet (Dossier 32123-A)
Motie De Rouwe c.s. over een permanent karakter van de Crisis- en herstelwet Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Amendement van het lid Cramer c.s. rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 (Dossier 32123-A)
Amendement van het lid Cramer c.s. rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 12AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.Ontvangen 20 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 40 (x € 1 000). ...

Motie Neppérus c.s. over vasthouden aan de afspraken uit het MIRT-projectenboek (Dossier 32123-A)
Motie Neppérus c.s. over vasthouden aan de afspraken uit het MIRT-projectenboek Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN HET LID NEPPÉRUS C.S. ...