Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (Dossier 32123-A)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 juni 2010, inzake MIRT Verslag van een algemeen overleg begroting financiĆ«n Nr. 134 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 2010De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, de voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer2, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit3 en de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie4 hebben op 22 juni 2010 overleg gevoerd met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Huizinga-Heringa van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over: – de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 16 juni 2010 inzake de Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2010 (32 123-A, nr. ...