Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 5
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
CDA 5
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Aanvullende lijst van vragen en antwoorden inzake hoogteverschillen bij tunnels in het hoofdwegennet i.v.m. het ontbrekende antwoord op vraag 12 (32 123 A, nr. 6) (Dossier 32123-A)
Aanvullende lijst van vragen en antwoorden inzake hoogteverschillen bij tunnels in het hoofdwegennet i.v.m. het ontbrekende antwoord op vraag 12 (32 123 A, nr. 6) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer weg 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 88AANVULLENDE LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 13 januari 2010De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de brief van 30 juni 2009 inzake incidenten met te hoge voertuigen in tunnels (31 700 A, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het MIRT (Dossier 32123-A)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het MIRT Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 10LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 11 november 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) projectenboek 2010 (Kamerstuk 32 123 A, nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 32123-A)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken van het Nieuwe Sleutelproject Breda (Dossier 32123-A)
Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken van het Nieuwe Sleutelproject Breda Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 84LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 15 december 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat bij brief van 25 november 2009 (2009Z22568/2009D59272) inzake de stand van zaken van het Nieuwe Sleutelproject Breda.De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 14 december 2009. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de verschillen die er bestaan bij tunnels als het gaat over te hoge voertuigen (Dossier 32123-A)
Lijst van vragen en antwoorden over de verschillen die er bestaan bij tunnels als het gaat over te hoge voertuigen Lijst van vragen en antwoorden 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 6LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 13 oktober 2009De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de brief van 30 juni 2009 inzake over incidenten met te hoge voertuigen in tunnels (Kamerstuk 31 700 A, nr. ...