Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Amendement van de leden Koopmans en Roefs waarin binnen het wegenbudget gelden worden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven waarbij de regio bij deze projecten voor minstens 50% cofinanciërt (Dossier 32123-A)
Amendement van de leden Koopmans en Roefs waarin binnen het wegenbudget gelden worden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven waarbij de regio bij deze projecten voor minstens 50% cofinanciërt Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 31AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN ROEFSOntvangen 11 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 27 000 (x € 1 000).IIIn artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 27 000 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement worden binnen het wegenbudget gelden vrijgemaakt om een aantal regionale projecten een impuls te geven. ...

Amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 12 rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 (Dossier 32123-A)
Amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 12 rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 15AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 15 strekkende tot dekking van amendement 32123 XII nr. 14 (Dossier 32123-A)
Gewijzigd amendement van het lid Cramer c.s. ter vervanging van nr. 15 strekkende tot dekking van amendement 32123 XII nr. 14 Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 17GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S. ...

Amendement van het lid Cramer c.s. rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 (Dossier 32123-A)
Amendement van het lid Cramer c.s. rondom het bieden van dekking voor amendement 32 123 XII, nr. 12 Amendement begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 12AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.Ontvangen 20 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 40 (x € 1 000). ...

Amendement van de leden Koopmans en Cramer over het vrijmaken van investeringen in hoofdspoorweginfrastructuur (Dossier 32123-A)
Amendement van de leden Koopmans en Cramer over het vrijmaken van investeringen in hoofdspoorweginfrastructuur Amendement begroting financiën spoor verkeer 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 16AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN CRAMEROntvangen 25 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 20 000 (x € 1 000).IIIn artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20 000 (x € 1 000).ToelichtingMet dit amendement wordt € 20 mln. vrijgemaakt voor investeringen in hoofdspoorweginfrastructuur ten behoeve van internationaal/regionaal spoorvervoer. ...