Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

59 resultaten

Reactie op het artikel in de Volkskrant “Zweten in gedateerd uniform (Dossier 31700-X)
Reactie op het artikel in de Volkskrant “Zweten in gedateerd uniform Brief regering begroting defensie financiën internationaal 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 88BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 februari 2009Op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie (kenmerk 2009Z00185/2009D01794) bied ik u hierbij mijn reactie aan op het artikel in de Volkskrant «Zweten in gedateerd uniform».De in het artikel genoemde tekortkomingen aan de huidige gevechtskleding zijn door Defensie onderkend. ...

Motie Brinkman c.s. over de huisvesting en arbeidsomstandigheden van het personeel van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol (Dossier 31700-X)
Motie Brinkman c.s. over de huisvesting en arbeidsomstandigheden van het personeel van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol Motie begroting financiën 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 50MOTIE VAN HET LID BRINKMAN C.S.Voorgesteld 27 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de werkdruk voor personeel van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol mede door personeelsgebrek hoog is;overwegende, dat de werkomstandigheden en huisvesting, mede door dit personeelsgebrek, voor verbetering vatbaar zijn;verzoekt de regering extra inspanningen te verrichten teneinde de huisvesting en arbeidsomstandigheden van het personeel van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol te verbeteren,en gaat over tot de orde van de dag.BrinkmanKnopsEijsink ...

Onderzoeken naar Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS) (Dossier 31700-X)
Onderzoeken naar Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS) Brief regering begroting defensie financiën internationaal organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 127BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 13 juli 2009Op 18 mei 2009 heeft de vaste commissie voor Defensie mij naar aanleiding van mijn brief van 1 mei 2009 (Kamerstuk 31 700 X, nr. ...

Motie Knops c.s. over vereenvoudiging van regelgeving (Dossier 31700-X)
Motie Knops c.s. over vereenvoudiging van regelgeving Motie begroting bestuur financiën organisatie en beleid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 42MOTIE VAN HET LID KNOPS C.S.Voorgesteld 27 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de Kamer bij motie-Kortenhorst/Szábo (30 300 X, nr. ...

Motie Voordewind c.s. over eigen UAV-capaciteit ter vervanging van de Sperwer (Dossier 31700-X)
Motie Voordewind c.s. over eigen UAV-capaciteit ter vervanging van de Sperwer Motie begroting financiën internationaal ontwikkelingssamenwerking 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 52MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.Voorgesteld 27 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het belang van inlichtingencapaciteit is toegenomen, doordat militaire operaties worden gekenmerkt door asymmetrische dreiging en irregulier optredende tegenstanders;constaterende, dat voor het vergaren van inlichtingen in Afghanistan onder meer de Sperwer wordt ingezet, maar dat de regering vanaf maart 2009 een dergelijke inlichtingencapaciteit civiel wil gaan inhuren;overwegende, dat het met het oog op de operationele meerwaarde en een doelmatige besteding van middelen van belang is over moderne en toereikende eigen capaciteit op het gebied van luchtgrondwaarneming te beschikken;verzoekt de regering in het kader van de ontwikkeling van capaciteit gericht op counter insurgency, zo snel als mogelijk en bij voorkeur vóór 2011, zorg te dragen voor een eigen UAV-capaciteit ter vervanging van de Sperwer en daarbij gebruik te maken van een flexibel platform zodat op termijn additionele sensoren kunnen worden ingezet,en gaat over tot de orde van de dag.VoordewindKnopsEijsinkBoekestijnVan der Staaij ...

Reactie op verzoek commissie op het artikel uit het Parool “TNO wil aanslag of rel voorspellen.” (Dossier 31700-X)
Reactie op verzoek commissie op het artikel uit het Parool “TNO wil aanslag of rel voorspellen.” Brief regering begroting financiën onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 90BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 27 februari 2009Hierbij bied ik u mijn reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie (kenmerk 09-DEF-B-013) op het artikel uit het Parool «TNO wil aanslag of rel voorspellen».Het artikel over TNO heeft betrekking op het project Hostile Intent. ...

Afschrift van de reactie op de brief van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland en het MKB Nederland inzake de schadeafhandeling van de stroomstoring naar aanleiding van het Apache-ongeval in de Bommelerwaard (Dossier 31700-X)
Afschrift van de reactie op de brief van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland en het MKB Nederland inzake de schadeafhandeling van de stroomstoring naar aanleiding van het Apache-ongeval in de Bommelerwaard Brief regering begroting defensie economie financiën internationaal ondernemen 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 99BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 maart 2009Hierbij bied ik u in afschrift aan de reactie op de brief van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland en het MKB Nederland d.d. 11 februari 2009 aan de minister van Defensie en de minister van Economische Zaken inzake de schadeafhandeling van de stroomstoring naar aanleiding van het Apache-ongeval in de Bommelerwaard.1De staatssecretaris van Defensie,J. ...

Reactie op het rapport “Draadaanvaring Apache helikopter” van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (Dossier 31700-X)
Reactie op het rapport “Draadaanvaring Apache helikopter” van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Brief regering begroting defensie financiën internationaal luchtvaart verkeer 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 123BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 juli 2009In mijn brief van 5 maart jl. ...

Antwoord n.a.v. verzoek van de commissie voor Defensie over de informatievoorziening aan de Kamer over de personeelsaspecten van Defensie (Dossier 31700-X)
Antwoord n.a.v. verzoek van de commissie voor Defensie over de informatievoorziening aan de Kamer over de personeelsaspecten van Defensie Brief regering begroting cultuur en recreatie economie financiën ict media organisatie en beleid werk 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 116BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 mei 2009Hierbij reageer ik op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie betreffende de informatievoorziening aan de Kamer over de personeelsaspecten van Defensie (verzoek met kenmerk 09-DEF-B-036).Onderdeel van uw verzoek betreft de constatering dat de informatievoorziening op personeelsgebied onvoldoende gestroomlijnd is. ...

Rapportage militair personeel Defensie met Flexibel Personeelssysteem (FPS) en Werving & Behoud (W&B) (Dossier 31700-X)
Rapportage militair personeel Defensie met Flexibel Personeelssysteem (FPS) en Werving & Behoud (W&B) Brief regering begroting financiën organisatie en beleid werk 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 91BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 februari 2009InleidingHierbij bied ik u conform de toezegging in het wetgevingsoverleg Personeel van 3 november 2008 de halfjaarlijkse rapportage aan over het Flexibel Personeelsysteem, inclusief de voortgang van het actieplan Werving & Behoud. ...

Blauwdruk opleiding en training (Dossier 31700-X)
Blauwdruk opleiding en training Brief regering begroting defensie financiën internationaal 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 74BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 december 2008Op 7 november jl. heb ik de Kamer het Rapport Onderzoek opleidingen Defensie (Kamerstuk 31 700 X, nr. ...

Toezegging inhuur (Dossier 31700-X)
Toezegging inhuur Brief regering begroting defensie financiën internationaal organisatie en beleid werk 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 30BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 november 2008In het Wetgevingsoverleg Personeel van 3 november jl. (31 700 X, nr. ...

Project ‘Simulatoren (K)DC-10 en C-130’ (Dossier 31700-X)
Project ‘Simulatoren (K)DC-10 en C-130’ Brief regering begroting defensie financiën internationaal 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 71BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 december 2008INLEIDINGNaar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 5 december jl. ...

Vastleggen uitzendgegevens in persoonsdossiers (Dossier 31700-X)
Vastleggen uitzendgegevens in persoonsdossiers Brief regering begroting defensie financiën internationaal openbare orde en veiligheid organisatie en beleid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 70BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 december 2008Tijdens het algemeen overleg op 30 september 2008 (kamerstuk 31 700 X, nr. 20) zijn vragen gesteld over de wijze waarop gegevens over uitzendingen van militairen in het persoonlijk dossier worden vastgelegd. ...

Appreciatie van het rapport “Kleur bekennen II” (Dossier 31700-X)
Appreciatie van het rapport “Kleur bekennen II” Brief regering begroting financiën organisatie en beleid werk 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 129BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 juli 2009Op 29 september 2006 (Kamerstuk 30 800 X, nr. ...

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over het onderzoeksrapport "Draadaanvaring met een Apache in de Bommelerwaard" (Dossier 31700-X)
Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over het onderzoeksrapport "Draadaanvaring met een Apache in de Bommelerwaard" Brief regering begroting defensie financiën internationaal 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 94BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 maart 2009Hierbij bied ik u mijn reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over het onderzoeksrapport «Draadaanvaring met een Apache in de Bommelerwaard» (verzoek met kenmerk 2009Z02413/2009D08149).Direct na het voorval in de Bommelerwaard is een operationele beoordeling uitgevoerd om vast te stellen of hervatting van de vliegoefeningen verantwoord zou zijn. ...

Motie Eijsink c.s. over concrete voorstellen voor schadeloosstelling van veteranen (Dossier 31700-X)
Motie Eijsink c.s. over concrete voorstellen voor schadeloosstelling van veteranen Motie begroting defensie financiën internationaal 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 49MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S.Voorgesteld 27 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat honderden veteranen procederen met Defensie voor erkenning van hun vermeende «dienst gerelateerde PTSS»;tevens overwegende, dat de regering voornemens is de vrijval in personeelskosten door de onderbezetting in 2009 deels ten goede te laten komen voor schadeloosstelling aan veteranen, die hier terecht aanspraak op kunnen maken;verzoekt de regering deze voornemens om te zetten in concrete voorstellen en die uiterlijk bij de presentatie van de eerste suppletoire begroting 2009 aan de Kamer te presenteren,en gaat over tot de orde van de dag.EijsinkKnopsVoordewind ...

Actieplan diversiteit Defensie 2009 - 2012 (Dossier 31700-X)
Actieplan diversiteit Defensie 2009 - 2012 Brief regering begroting bestuur financiën integratie migratie en integratie organisatie en beleid rijksoverheid werk 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 80BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 januari 2009InleidingOp 14 december 2007 is de Kamer geïnformeerd over het gender- en diversiteitsbeleid bij Defensie (Kamerstuk 31 200 X, nr. ...

Motie eijsink c.s. over het tegen het licht houden van de functie IGK en andere toezichthoudende organen bij Defensie (Dossier 31700-X)
Motie eijsink c.s. over het tegen het licht houden van de functie IGK en andere toezichthoudende organen bij Defensie Motie begroting bestuur financiën rijksoverheid 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 47MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S.Voorgesteld 27 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat Defensie geen onafhankelijke toezichthouder kent, zoals andere departementen die (wel)kennen;overwegende, dat er meerdere toezichthoudende organen binnen Defensie bestaan;verzoekt de regering de functie van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK) en de andere toezichthoudende organen bij Defensie vanuit deze invalshoek tegen het licht te houden en te vergelijken met de wijze waarop onafhankelijke toezichthouders bij andere departementen functioneren en voor 1 juni 2009 haar bevindingen aan de Kamer te presenteren,en gaat over tot de orde van de dag.EijsinkKnopsVoordewind ...

Rapport onderzoek effectiviteit vrijstelling van uitzending vrouwelijke militairen (Dossier 31700-X)
Rapport onderzoek effectiviteit vrijstelling van uitzending vrouwelijke militairen Brief regering begroting defensie financiën internationaal organisatie en beleid werk 31 700 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009nr. 73BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 december 2008InleidingDe Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft op 14 mei 2008, naar aanleiding van een verzoek van een mannelijke militair, geoordeeld dat Defensie een verboden onderscheid op grond van geslacht maakt bij de vrijstelling van uitzending voor militaire operaties in het buitenland. ...