Zoeken


Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Datum
Van:
Tot:

43 resultaten

Ontmoeting met de Dalai Lama (Dossier 31700-V)
Ontmoeting met de Dalai Lama Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 105BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 juni 2009Graag informeer ik uw Kamer over mijn ontmoeting met de Dalai Lama op 5 juni jl. ...

AIV-advies “Universality of Human Rights: Principles, Practice and Prospects (Dossier 31700-V)
AIV-advies “Universality of Human Rights: Principles, Practice and Prospects Brief regering begroting financiën recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 67BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 4 december 2008Graag bied ik u hierbij het AIV-advies «Universality of Human Rights: Principles, Practice and Prospects» aan1.Ik zend dit advies eveneens aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Ontbieden van de Iraanse Tijdelijk Zaakgelastigde op 22 juni m.b.t. de actuele situatie in Iran (Dossier 31700-V)
Ontbieden van de Iraanse Tijdelijk Zaakgelastigde op 22 juni m.b.t. de actuele situatie in Iran Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 106BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 juni 2009Hierbij informeer ik u dat op 22 juni op mijn verzoek de Iraanse Tijdelijk Zaakgelastigde wederom is ontboden, ditmaal op hoogambtelijk niveau. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVEA. ...

Voorstel van wet (Dossier 31700-V)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 1VOORSTEL VAN WET16 september 2008Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van wijziging (Dossier 31700-V)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 66NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 2 december 2008In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (kamerstuk, 31 700 V) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (x € 1000)Art.Omschrijving Stand van ontwerpbegroting voor Nota van wijziging Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging  verplichtingenuitgaven ontvangsten verplichtingen uitgavenontvangsten  TOTAAL 9 929 534836 375 9 928 454836 375         Niet-beleidsartikelen 800 96951 647 799 88951 64711 Algemeen 713 526744 853 51 647 712 446 743 773 51 647De (Sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.TOELICHTINGAlgemeenDe ontwerpbegroting van 2009 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Memorie van Toelichting daarop dienen op een aantal punten gewijzigd te worden. ...

Programma viering New York 400 (Dossier 31700-V)
Programma viering New York 400 Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 79BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 januari 2009Graag bieden wij u hierbij het programma aan van de viering van New York 400, zoals eerder is toegezegd in de Kamerbrief van 30 oktober 2008 (Kamerstuk 31 700 V, nr. ...

Verslag van bezoek aan Japan en Zuid-Korea (Dossier 31700-V)
Verslag van bezoek aan Japan en Zuid-Korea Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 59BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 november 2008Aansluitend aan mijn bezoek aan China heb ik van 26 t/m 29 oktober een bezoek gebracht aan Japan en Zuid-Korea. ...

Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de Baha’i Gemeenschap Nederland van 9 maart 2009 (Dossier 31700-V)
Reactie op verzoek commissie inzake de brief van de Baha’i Gemeenschap Nederland van 9 maart 2009 Brief regering begroting cultuur cultuur en recreatie financiën internationaal internationale samenwerking recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 93BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 april 2009Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 24 maart 2009 met kenmerk 2009Z04702/ 2009D14 108 inzake de brief van de Baha’i Gemeenschap Nederland van 9 maart jl. ...

Kopie van besluit Nucleair Suppliers Group (NSG) inzake civiele nucleaire samenwerking met India (Dossier 31700-V)
Kopie van besluit Nucleair Suppliers Group (NSG) inzake civiele nucleaire samenwerking met India Brief regering begroting defensie energie financiën internationaal internationale samenwerking natuur en milieu 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 6BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 2008Met verwijzing naar mijn brief van 9 september jl. ...

Bestrijding kindersekstoerisme in Zuidoost-Azië (Dossier 31700-V)
Bestrijding kindersekstoerisme in Zuidoost-Azië Brief regering begroting economie financiën internationaal internationale samenwerking ontwikkelingssamenwerking recht strafrecht toerisme 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 19BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 november 2008Op 3 oktober 2007 heeft de minister van Justitie uw Kamer een kabinetsreactie doen toekomen op het rapport «Wat we niet zien, dat is er niet» van Terre des Hommes over kindersekstoerisme in Cambodja (Kamerstuk 31 200 VI, nr.7H). ...

Reactie inzake de ontmoeting met de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, de heer Akhoundzadeh, tijdens de Internationale Afghanistan Conferentie van 31 maart 2009 (Dossier 31700-V)
Reactie inzake de ontmoeting met de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, de heer Akhoundzadeh, tijdens de Internationale Afghanistan Conferentie van 31 maart 2009 Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 92BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 april 2009Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 7 april 2009 met kenmerk 2009Z06251 inzake mijn ontmoeting met de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken, de heer Akhoundzadeh, tijdens de Internationale Afghanistan Conferentie van 31 maart 2009.Tijdens genoemde Conferentie van 31 maart jl. heb ik een korte begroetingsontmoeting gehad met de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Akhoundzadeh. ...

AIV-advies “Klimaat, energie en armoedebestrijding” (Dossier 31700-V)
AIV-advies “Klimaat, energie en armoedebestrijding” Brief regering begroting energie financiën lucht natuur en milieu organisatie en beleid sociale zekerheid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 74BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 22 december 2008Graag bied ik u hierbij het AIV-advies «Klimaat, energie en armoedebestrijding» aan1.Ik zend dit advies eveneens aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,A. ...

Geannoteerde agenda van de OVSE Ministeriële Raad (Helsinki, 4 en 5 december 2008) (Dossier 31700-V)
Geannoteerde agenda van de OVSE Ministeriële Raad (Helsinki, 4 en 5 december 2008) Brief regering begroting defensie financiën internationaal 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 63BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 november 2008Graag bied ik u hierbij de geannoteerde agenda aan van de OVSE Ministeriële Raad op 4 en 5 december aanstaande in Helsinki.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Verslag van het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Kazachstan aan Nederland (Dossier 31700-V)
Verslag van het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Kazachstan aan Nederland Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 104BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 juni 2009Hierbij bied ik u een verslag aan van het bezoek van mijn Kazachstaanse ambtgenoot, Marat Tazhin, aan Den Haag op 4 juni 2009. ...

Reactie op verzoek commissie inzake mensenrechtenschending soefi's in Iran (Dossier 31700-V)
Reactie op verzoek commissie inzake mensenrechtenschending soefi's in Iran Brief regering begroting financiën recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 94BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 21 april 2009Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 26 maart 2009 met kenmerk 2009Z04719/2009D14 835 inzake mensenrechtenschending in Iran. ...

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (Dossier 31700-V)
Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 83BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 maart 2009Zoals bekend is het gebruik dat de regering jaarlijks aan het parlement een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. ...

Verslag mensenrechtenconsultaties China, gehouden op 15 januari 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag mensenrechtenconsultaties China, gehouden op 15 januari 2009 Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking recht staatsrecht 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 81BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 februari 2009Graag bied ik u hierbij het verslag op hoofdlijnen aan van de bilaterale mensenrechtenconsultaties met China, gehouden op 15 januari jl. in Den Haag. ...

AIV/CAVV-advies ‘Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties’ (Dossier 31700-V)
AIV/CAVV-advies ‘Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties’ Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking ontwikkelingssamenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 103BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juni 2009Graag bieden wij u hierbij, het AIV/CAVV-advies «Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties» aan1.Dit advies is eveneens aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Het op orde brengen van het voorschottenbeheer (Dossier 31700-V)
Het op orde brengen van het voorschottenbeheer Brief regering begroting financiën internationaal ontwikkelingssamenwerking organisatie en beleid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 15BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 31 oktober 2008Naar aanleiding van de toezegging in het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over het jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2007 (Kamerstuk 31 444 V, nr. ...