Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 14VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 3 november 2008De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,OrmelDe adjunct-griffier van de commissie,Van Toor1Kunt u een reactie op hoofdlijnen geven op het recente advies van de Teldersstichting «Rechtstaat in ontwikkelingslanden»? ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa (Dossier 31700-V)
Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa Verslag van een schriftelijk overleg begroting defensie financiën internationaal 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 90BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 april 2009Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 24 maart 2009 met kenmerk 09-DEF-B-033 inzake de te verwachten termijn waarop het Verdrag inzake Clustermunitie aan het Parlement ter goedkeuring kan worden aangeboden.Na ondertekening van het Verdrag inzake Clustermunitie op 3 december 2008 in Oslo, is de procedure voor ratificatie in gang gezet. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (Dossier 31700-V)
Lijst van vragen en antwoorden over de rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 127LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 3 augustus 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1, heeft een aantal vragen aan de regering gesteld over de rapportage van de stand van zaken parlementaire goedkeuring van verdragen (kamerstuk 31 700 V, nr. 83).De regering heeft de vragen beantwoord bij brief van 22 juli 2009. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het verslag van het bezoek van de minister voor ontwikkelingssamenwerking aan Mali (Dossier 31700-V)
Lijst van vragen en antwoorden over het verslag van het bezoek van de minister voor ontwikkelingssamenwerking aan Mali Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 98LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 11 mei 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de brief van 26 maart 2009 inzake verslag van het bezoek van de minister aan Mali van 1 tot en met 3 maart jl. 2009 (Kamerstuk 31 700 V, nr. 88).De minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft deze vragen beantwoord bij brief van 6 mei 2009. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het IOB-rapport stedelijke armoedebestrijding (Dossier 31700-V)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het IOB-rapport stedelijke armoedebestrijding Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening sociale zekerheid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 122LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 10 juli 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over het IOB rapport «Meer dan een dak: evaluatie van het Nederlands beleid voor stedelijke armoedebestrijding» (Kamerstuk 31 700 V, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag van een algemeen overleg over de notitie financiële sector ontwikkeling - toegang tot financiële diensten voor effectieve armoedebestrijding Verslag van een algemeen overleg begroting financiën internationaal ontwikkelingssamenwerking organisatie en beleid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 75VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 9 januari 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 3 december 2008 overleg gevoerd met minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking over:– de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 22 september 2008 houdende de Notitie financiële sectorontwikkeling – toegang tot financiële diensten voor effectieve armoedebestrijding (31 700 V, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. de geannoteerde agenda van de OVSE Ministeriële Raad (Helsinki, 4 en 5 december 2008) Verslag van een algemeen overleg begroting cultuur en recreatie defensie financiën internationaal media 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 78VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 22 januari 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 27 november 2008 overleg gevoerd met minister Verhagen van Buitenlandse Zaken over:– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 18 juli 2008 inzake de geannoteerde agenda van de OVSE Ministeriële Raad (31 700 V, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 april 2009, over de situatie in Sri Lanka Verslag van een algemeen overleg begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 99VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 20 mei 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 23 april 2009 overleg gevoerd met minister Verhagen van Buitenlandse Zaken en minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking over:– de brief van de regering inzake de situatie in Sri Lanka d.d. 25 maart 2009 (31 700 V, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 juni 2009, over China Verslag van een algemeen overleg begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 120VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 14 juli 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 18 juni 2009 overleg gevoerd met minister Verhagen over:– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15 augustus 2008 met nadere informatie over zijn appreciatie van (recente ontwikkelingen in) de mensenrechtensituatie in China en over de situatie in Tibet (31 263, nr. 23);– de brief van de minister-president d.d. 19 september 2008 over activiteiten van de regering tijdens de Olympische Spelen in Peking (31 200-III, nr. 18);– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 14 november 2008 over mensenrechten in China (31 700-V, nr. 21);– het verslag van een werkbezoek van de minister-president aan China d.d. 14 november 2008 (31 700-V, nr. 20);– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 26 februari 2009 met een verslag op hoofdlijnen van de bilaterale mensenrechtenconsultaties met China, gehouden op 15 januari 2009 in Den Haag (31 700-V, nr. 81).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,OrmelDe griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,Van der Kolk-TimmermansVoorzitter: OrmelGriffier: Van der Kolk-TimmermansAanwezig zijn negen leden der Kamer, te weten: Ormel, Haverkamp, Boekestijn, Van Bommel, Voordewind, Peters, De Roon, Van der Staaij en Van Dam,en minister Verhagen, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De heer Haverkamp (CDA): Voorzitter. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-V)
Verslag van een algemeen overleg over betalingen aan mevrouw Herfkens Verslag van een algemeen overleg begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 5VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 24 september 2008De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft op 11 september 2008 overleg gevoerd met minister Verhagen van Buitenlandse Zaken over:– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 28 augustus 2008 inzake betalingen aan mevrouw Herfkens (31 200-V, nr. 154);– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2008 inzake de aanbieding van een brief van UNDP over onderzoek naar aanleiding van de vergoedingen die door Nederland aan mevrouw Herfkens zijn uitgekeerd (31 200-V, nr. 120).Van dit overleg brengt de commissie bijgaand woordelijk geredigeerd verslag uit.Voorzitter: HaverkampGriffier: Timmermans-van der KolkVragen en opmerkingen uit de commissieDe heer Boekestijn (VVD): Voorzitter. ...