Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 31700-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVEA. ...

Voorstel van wet (Dossier 31700-V)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 1VOORSTEL VAN WET16 september 2008Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van wijziging (Dossier 31700-V)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 66NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 2 december 2008In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (kamerstuk, 31 700 V) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (x € 1000)Art.Omschrijving Stand van ontwerpbegroting voor Nota van wijziging Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging  verplichtingenuitgaven ontvangsten verplichtingen uitgavenontvangsten  TOTAAL 9 929 534836 375 9 928 454836 375         Niet-beleidsartikelen 800 96951 647 799 88951 64711 Algemeen 713 526744 853 51 647 712 446 743 773 51 647De (Sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.TOELICHTINGAlgemeenDe ontwerpbegroting van 2009 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Memorie van Toelichting daarop dienen op een aantal punten gewijzigd te worden. ...

Bestrijding kindersekstoerisme in Zuidoost-Azië (Dossier 31700-V)
Bestrijding kindersekstoerisme in Zuidoost-Azië Brief regering begroting economie financiën internationaal internationale samenwerking ontwikkelingssamenwerking recht strafrecht toerisme 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 19BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 6 november 2008Op 3 oktober 2007 heeft de minister van Justitie uw Kamer een kabinetsreactie doen toekomen op het rapport «Wat we niet zien, dat is er niet» van Terre des Hommes over kindersekstoerisme in Cambodja (Kamerstuk 31 200 VI, nr.7H). ...

AIV/CAVV-advies ‘Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties’ (Dossier 31700-V)
AIV/CAVV-advies ‘Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties’ Brief regering begroting financiën internationaal internationale samenwerking ontwikkelingssamenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 103BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 juni 2009Graag bieden wij u hierbij, het AIV/CAVV-advies «Transitional Justice: gerechtigheid en vrede in overgangssituaties» aan1.Dit advies is eveneens aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden.De minister van Buitenlandse Zaken,M. ...

Uitvoering Stabiliteitsfonds 2008 (Dossier 31700-V)
Uitvoering Stabiliteitsfonds 2008 Brief regering begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 91BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 april 2009Middels deze brief informeren wij u over de uitvoering van het Stabiliteitsfonds in het jaar 2008. ...

De situatie in Sri Lanka (Dossier 31700-V)
De situatie in Sri Lanka Brief regering begroting bestuur financiën organisatie en beleid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 87BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 25 maart 2009Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 6 maart 2009 met kenmerk 2009Z04032/2009D10641 inzake Sri Lanka, waarin u verzocht de Kamer schriftelijk te informeren over de situatie in Sri Lanka, de mogelijke rol van Nederland en de inzet van de regering bij de verlichting van de humanitaire noodsituatie.Situatie in Sri LankaHet Sri Lankaanse regeringsleger heeft de Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) ingesloten in een gebied ter grootte van 40 vierkante kilometer. ...