Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Motie Diks c.s. over een vrouwenparagraaf in de "stand van zaken"-brief (Dossier 31700-V)
Motie Diks c.s. over een vrouwenparagraaf in de "stand van zaken"-brief Motie begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 53MOTIE VAN HET LID DIKS C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat VN Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid, beoogt dat vrouwenrechten beter geïntegreerd worden in beleid;constaterende dat de overheid zich hiervoor wil inspannen;verzoekt de regering om, wanneer hier aanleiding toe is, in elke «stand van zaken»-brief over een land een vrouwenparagraaf toe te voegen waarin de situatie van vrouwen op het gebied van veiligheid, gezondheid, onderwijs en rechten wordt besproken,en gaat over tot de orde van de dag.DiksPechtoldHaverkampVoordewindBoekestijnGill’ard ...