Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

4 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 31700-V)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGINHOUDSOPGAVEA. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (Dossier 31700-V)
Lijst van vragen en antwoorden over de rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 127LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 3 augustus 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1, heeft een aantal vragen aan de regering gesteld over de rapportage van de stand van zaken parlementaire goedkeuring van verdragen (kamerstuk 31 700 V, nr. 83).De regering heeft de vragen beantwoord bij brief van 22 juli 2009. ...

Lijst van vragen en antwoorden over het verslag van het bezoek van de minister voor ontwikkelingssamenwerking aan Mali (Dossier 31700-V)
Lijst van vragen en antwoorden over het verslag van het bezoek van de minister voor ontwikkelingssamenwerking aan Mali Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën internationaal internationale samenwerking 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 98LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 11 mei 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de brief van 26 maart 2009 inzake verslag van het bezoek van de minister aan Mali van 1 tot en met 3 maart jl. 2009 (Kamerstuk 31 700 V, nr. 88).De minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft deze vragen beantwoord bij brief van 6 mei 2009. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake het IOB-rapport stedelijke armoedebestrijding (Dossier 31700-V)
Lijst van vragen en antwoorden inzake het IOB-rapport stedelijke armoedebestrijding Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening sociale zekerheid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 122LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 10 juli 2009De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over het IOB rapport «Meer dan een dak: evaluatie van het Nederlands beleid voor stedelijke armoedebestrijding» (Kamerstuk 31 700 V, nr. ...