Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa (Dossier 31700-V)
Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa Verslag van een schriftelijk overleg begroting defensie financiën internationaal 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 90BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 15 april 2009Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 24 maart 2009 met kenmerk 09-DEF-B-033 inzake de te verwachten termijn waarop het Verdrag inzake Clustermunitie aan het Parlement ter goedkeuring kan worden aangeboden.Na ondertekening van het Verdrag inzake Clustermunitie op 3 december 2008 in Oslo, is de procedure voor ratificatie in gang gezet. ...

Motie Diks c.s. over een vrouwenparagraaf in de "stand van zaken"-brief (Dossier 31700-V)
Motie Diks c.s. over een vrouwenparagraaf in de "stand van zaken"-brief Motie begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 53MOTIE VAN HET LID DIKS C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat VN Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid, beoogt dat vrouwenrechten beter geïntegreerd worden in beleid;constaterende dat de overheid zich hiervoor wil inspannen;verzoekt de regering om, wanneer hier aanleiding toe is, in elke «stand van zaken»-brief over een land een vrouwenparagraaf toe te voegen waarin de situatie van vrouwen op het gebied van veiligheid, gezondheid, onderwijs en rechten wordt besproken,en gaat over tot de orde van de dag.DiksPechtoldHaverkampVoordewindBoekestijnGill’ard ...

Gew motie Voordewind c.s. over een strategie ter bestrijding van kinderarbeid en het realiseren van het recht op onderwijs (t.v.v. 31 700 V, nr. 51) (Dossier 31700-V)
Gew motie Voordewind c.s. over een strategie ter bestrijding van kinderarbeid en het realiseren van het recht op onderwijs (t.v.v. 31 700 V, nr. 51) Motie (gewijzigd/nader) arbeidsomstandigheden begroting financiën internationaal jongeren ontwikkelingssamenwerking werk zorg en gezondheid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 60GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. ...

Motie Van Baalen c.s. over de erkenning van het lot van troostmeisjes door Japan (Dossier 31700-V)
Motie Van Baalen c.s. over de erkenning van het lot van troostmeisjes door Japan Motie begroting financiën 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 36MOTIE VAN HET LID VAN BAALEN C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,verwijzende naar de brief aan de Kamer van de minister van Buitenlandse Zaken van 12 november 2008 met betrekking tot diens recente bezoek aan Japan;van mening, dat erkenning van het lot van de troostmeisjes een onderdeel van de betrekkingen tussen Nederland en Japan dient te blijven;verzoekt de regering overeenkomstig het gestelde in de bovengenoemde brief, de erkenning van het lot van de troostmeisjes en het aandringen op een aanvullend gebaar van Japan in de richting van hen, ook bij voorkomende bezoeken onder de aandacht van de Japanse regering te brengen,en gaat over tot de orde van de dag.Van BaalenHaverkampVan der StaaijVoordewindVan BommelPechtoldVan DamDe RoonDiks ...

Motie Voordewind c.s. over een interdepartementale strategie ter bestrijding van kinderarbeid (Dossier 31700-V)
Motie Voordewind c.s. over een interdepartementale strategie ter bestrijding van kinderarbeid Motie arbeidsomstandigheden begroting financiën internationaal jongeren ontwikkelingssamenwerking werk zorg en gezondheid 31 700 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009nr. 51MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.Voorgesteld 13 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet prioriteit geeft aan het bestrijden van kinderarbeid, maar dat een samenhangend beleid van de verschillende ministeries nog ontbreekt;constaterende, dat in de huidige Nederlandse bijdrage aan het basisonderwijs een duidelijke strategie ontbreekt om werkende kinderen in het formele onderwijs te integreren;verzoekt de regering een samenhangende interdepartementale strategie te ontwikkelen voor bestrijding van kinderarbeid en het realiseren van het recht op onderwijs;verzoekt de regering voorts programma’s op het gebied van basisonderwijs te evalueren op hun bijdrage aan bestrijding van alle kinderarbeid die toegang tot het reguliere onderwijs belemmert;verzoekt de regering tevens een strategie te ontwikkelen die erop is gericht om alle werkende kinderen te integreren in een vorm van voltijdsonderwijs, of brugonderwijs dat daar naar toe leidt, tot zij ten minste de minimumleeftijd voor werk hebben bereikt,en gaat over tot de orde van de dag.VoordewindFerrierIrrgangVan der StaaijGill’ardVendrik ...