Zoeken


Dossier
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Datum
Van:
Tot:

9945 resultaten

Het afbreken van een mast van de tweemastklipper Amicitia
Vragen van het lid Van Helvert en Van der Molen (beiden CDA) aan de Ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken over het afbreken van een mast van de tweemastklipper Amicitia (ingezonden 27 juli 2017). ...

Het bereiken van een definitief akkoord tussen Turkije en Rusland over het leveren van S-400 luchtverdedigingssystemen
Vragen van de leden Ten Broeke (VVD) en Knops (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bereiken van een definitief akkoord tussen Turkije en Rusland over het leveren van S-400 luchtverdedigingssystemen (ingezonden 28 juli 2017). ...

Het inspectieonderzoek naar de stroomstoring van Amsterdam en omstreken van 17 januari 2017.
Vragen van de leden Van den Berg en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de Ministers van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie over het inspectieonderzoek naar de stroomstoring van Amsterdam en omstreken van 17 januari 2017 (ingezonden 31 juli 2017). ...

Het bericht ‘bevel rechter leidt niet tot snelle hulp jongere’
Vragen van de leden Peters en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over jongeren die van de jeugdrechter verplicht therapie moeten volgen, maar langdurig op een wachtlijst terecht komen (ingezonden 2 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Nederlander vast na kritiek op Erdogan’
Vragen van de leden Knops en Omtzigt (beiden CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Nederlander vast na kritiek op Erdogan» (ingezonden 2 augustus 2017). ...

Het bericht van PostNL dat goede bezorging op het platteland binnen enkele jaren onmogelijk wordt
Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht van PostNL dat goede bezorging op het platteland binnen enkele jaren onmogelijk wordt (ingezonden 10 augustus 2017). ...

De vluchtroutes naar Lelystad
Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA), Visser (VVD), Jetten (D66) en Bruins (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de vluchtroutes naar Lelystad (ingezonden 11 augustus 2017). ...

Het bericht aangaande de gedwongen verhuizing van een cliënt van een Fokuszorg naar een zelfstandige woning om de benodigde 24-uurs te krijgen
Vragen van het lid Kuik (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht aangaande de gedwongen verhuizing van een cliënt van een Fokuszorg naar een zelfstandige woning om de benodigde 24-uurszorg te krijgen (ingezonden 11 augustus 2017). ...

De arrestatie van een Turkse Nederlander in Turkije
Vragen van de leden Karabulut (SP), Ten Broeke (VVD), Knops (CDA), Van Ojik (GroenLinks), Sjoerdsma (D66) en Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van een Turkse Nederlander in Turkije (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Het falen van het kinderpardon
Vragen van het lid Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het falen van het kinderpardon (ingezonden 16 augustus 2017). ...

Het bericht “Albanese maffia slaat hier zijn tentakels uit”
Vragen van de leden Omtzigt, Keijzer en Van Toorenburg (allen CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris en Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Albanese maffia slaat hier zijn tentakels uit» (ingezonden 22 augustus 2017). ...

De toename van het aantal dakloze jongeren
Vragen van de leden Jasper vanDijk en Kooiman (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toename van het aantal dakloze jongeren (ingezonden 22 augustus 2017). ...

Het artikel ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’
Vragen van de leden Jasper vanDijk en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel «Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR» (ingezonden 22 augustus 2017). ...

Werken bij de Wajong loont niet
Vragen van Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over werken bij de Wajong loont niet (ingezonden 22 augustus 2017). ...

Het afsluiten van drinkwater
Vragen van Jasper vanDijk en Lacin (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Infrastructuur en Milieu over het afsluiten van drinkwater (ingezonden 22 augustus 2017). ...

De aanbesteding fotografie in relatie tot de naleving van het clusterverbod
Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Van den Berg (CDA) aan de Minister-President over de aanbesteding fotografie in relatie tot de naleving van het clusterverbod (ingezonden 24 augustus 2017). ...

Nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid
Vragen van het lid Van den Berg en Bruins Slot (beiden CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over nationale veiligheidseisen bij aanbestedingen van cruciale communicatiediensten van de overheid (ingezonden 24 augustus 2017). ...

Het bericht ‘Stop leningen aan politieagenten voor afkopen dienstplicht Turkije’
Vragen van de leden Van Dam en Knops (beiden CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Stop leningen aan politieagenten voor afkopen dienstplicht Turkije» (ingezonden 29 augustus 2017). ...

De arbeidsinkomensquote
Vragen van de leden Leijten en Jasper vanDijk (beiden SP) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de arbeidsinkomensquote (ingezonden 31 augustus 2017). ...

Werken zonder loon door het UWV en verdringing van reguliere arbeidsplaatsen
Vragen van Jasper vanDijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over werken zonder loon door het UWV en verdringing van reguliere arbeidsplaatsen (ingezonden 31 augustus 2017). ...