Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

286 resultaten

Het onderzoek ‘De schaduwzijden van Graniet’
Vragen van de leden Sazias en Van Brenk (beiden 50PLUS) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van Economische Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het onderzoek «De schaduwzijden van Graniet» (ingezonden 29 augustus 2017). ...

Mededelingen in de Troonrede en media over de voor 2018 verwachte koopkrachtontwikkeling
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister-President over mededelingen in de Troonrede en media over de voor 2018 verwachte koopkrachtontwikkeling (ingezonden 21 september 2017). ...

De levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya
Vragen van de leden Sjoerdsma (D66), Ten Broeke (VVD), Servaes (PvdA), Van Bommel (SP), Knops (CDA), De Roon (PVV), Voordewind (ChristenUnie), Grashoff (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Thieme (PvdD), Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren), Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk), Van Vliet (Van Vliet), Krol (50PLUS), Klein (Klein) en Houwers (Houwers) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de levensbedreigende situatie voor 40.000 mensen in Madaya (ingezonden 8 januari 2016). ...

Het bericht dat in toenemende mate verzekeringen worden aangeboden, die bedoeld zijn om een ‘vangnet’ te bieden voor potentiële slachtoffers van internetfraude
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken over het bericht dat in toenemende mate verzekeringen worden aangeboden, die bedoeld zijn om een «vangnet» te bieden voor potentiële slachtoffers van internetfraude (ingezonden 1 februari 2016). ...

Mogelijke veiligheidsrisico’s van pinpassen waarmee contactloos betaald kan worden
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Financiën over mogelijke veiligheidsrisico’s van pinpassen waarmee contactloos betaald kan worden (ingezonden 8 februari 2016). ...

De behandeling van de Mediawet in de Eerste Kamer
Vragen van de leden Krol (50PLUS), PieterHeerma (CDA), Verhoeven (D66), Jasper vanDijk (SP), Thieme (PvdD) en Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de behandeling van de Mediawet in de Eerste Kamer (ingezonden 10 februari 2016). ...

De niet-reanimerenpenning
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de niet-reanimerenpenning (ingezonden 19 februari 2016). ...

Het bericht "Zilveren kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan"
Vragen van de leden Keijzer (CDA), Bergkamp (D66), Potters (VVD), Otwin vanDijk (PvdA), Leijten (SP), Agema (PVV), Dik-Faber (CU), Van der Staaij (SGP) en Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zilveren kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan» (ingezonden 24 februari 2016). ...

Tijdelijke opvang van ouderen
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de tijdelijke opvang van ouderen (ingezonden 24 maart 2017). ...

Antidepressiva en taperingstrips
Vragen van het lid Sazias (50PLUS) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over antidepressiva en taperingstrips (ingezonden 13 april 2017). ...

Het bericht "Nederland tweede op lijst online illegale wapenhandel"
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Nederland tweede op lijst online illegale wapenhandel» (ingezonden 21 juli 2017). ...

Het bericht “Teveel oude kijkers? Programma weg”
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Teveel oude kijkers? ...

Het artikel ‘Drama oude werklozen’
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel «Drama oude werklozen» (ingezonden 22 april 2015). ...

De beantwoording van eerdere vragen over het bericht “Luchtalarmsirenes gaan verdwijnen” en het bericht “7 redenen waarom NL-alert de sirenes niet kan vervangen”
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de beantwoording van eerdere vragen over het bericht «Luchtalarmsirenes gaan verdwijnen», en het bericht «7 redenen waarom NL-alert de sirenes niet kan vervangen» (ingezonden 24 april 2015). ...

De uitzending van TijdvoorMeldpunt bij omroep MAX
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitzending van TijdvoorMeldpunt bij omroep MAX (ingezonden 28 april 2015). ...

Calamiteitenzender NPO1
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over calamiteitenzender NPO1 (ingezonden 6 mei 2015). ...

De uitzending van het programma Kassa waarin de ANBO een Hulpfonds Woningaanpassingen heeft gelanceerd
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitzending van het programma Kassa waarin de ANBO een Hulpfonds Woningaanpassingen heeft gelanceerd (ingezonden 7 mei 2015). ...

Het op grond van leeftijd niet toekennen van een rentekorting voor zonnepanelen
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het op grond van leeftijd niet toekennen van een rentekorting voor zonnepanelen (ingezonden 22 mei 2015). ...

Het bericht dat de vereiste dekkingsgraad van pensioenfondsen tot één procentpunt te hoog is door een weeffout Financieel Toetsingskader’
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de vereiste dekkingsgraad van pensioenfondsen tot één procentpunt te hoog is door een weeffout Financieel Toetsingskader» (ingezonden 2 juni 2015). ...

De berichtgeving ‘Pensioen verdampt door lage rente’
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichtgeving «Pensioen verdampt door lage rente» (ingezonden 10 juni 2015). ...