Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

269 resultaten

Het bericht “Zorg verstandelijk gehandicapte ouderen onder de maat”
Vragen van het lid Baay-Timmerman (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Zorg verstandelijk gehandicapte ouderen onder de maat» (ingezonden 13 maart 2014). ...

Gewijzigde tarieven van personenalarmering
Vragen van de leden Klein en Baay-Timmerman (beiden 50PLUS) aan de Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Financiën over gewijzigde tarieven van personenalarmering (ingezonden 1 april 2014). ...

De sluiting van het honorair-consulaat in de Spaanse provincie La Nuncia per 1 september 2014
Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Oskam (CDA) en Baay-Timmerman (50plus/Baay-Timmerman) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de sluiting van het honorair-consulaat in de Spaanse provincie La Nuncia per 1 september 2014 (ingezonden 3 juni 2014). ...

Het stoppen met paspoortuitgifte bij consulaten voordat de Kamer geïnformeerd is en voor 2016, wanneer dit volgens een toezegging van de minister pas zou ingaan
Vragen van de leden Omtzigt, Oskam (beiden CDA) en Baay-Timmerman (50PLUS Baay-Timmerman) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het stoppen met paspoortuitgifte bij consulaten voordat de Kamer geïnformeerd is en voor 2016, wanneer dit volgens een toezegging van de minister pas zou ingaan (ingezonden 30 juni 2014). ...

Het bericht “Leeftijdsgrens ballonvaart onnodig”
Vragen van het lid Baay-Timmerman (50PLUS/Baay-Timmerman) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Leeftijdsgrens ballonvaart onnodig» (ingezonden 30 juni 2014). ...

Gouden handdrukken bij woningcorporatie Rochdale
Vragen van de leden Karabulut (SP), Van der Linde (VVD), Verhoeven (D66), De Rouwe (CDA) en Baay-Timmerman (50PLUS-Baay-Timmerman) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over gouden handdrukken bij woningcorporatie Rochdale (ingezonden 10 juli 2014). ...

Het artikel “Absurde bezuiniging zorg ouderen” en “Conflict tussen zorgverzekeraars en aanbieders van langdurige zorg”
Vragen van het lid Baay-Timmerman (50PLUS/Baay-Timmerman) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel «Absurde bezuiniging zorg ouderen» en «Conflict tussen zorgverzekeraars en aanbieders van langdurige zorg» (ingezonden 1 augustus 2014). ...

Onveilige sleutelkluisjes bij ouderen
Vragen van het lid Baay-Timmerman (50PLUS/Baay-Timmerman) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onveilige sleutelkluisjes bij ouderen (ingezonden 1 augustus 2014). ...

Het artikel “Brabantse gemeenten zitten financieel aan de grond”
Vragen van het lid Baay-Timmerman (50PLUS/Baay-Timmerman) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel «Brabantse gemeenten zitten financieel aan de grond» (ingezonden 12 augustus 2014). ...

Het bericht “Rechtbank overstelpt met ouderenberovers”
Vragen van het lid Baay-Timmerman (50PLUS/Baay-Timmerman) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Rechtbank overstelpt met ouderenberovers» (ingezonden 19 augustus 2014). ...

Het bericht “Tekort aan toezicht op kwetsbare ouderen dreigt”
Vragen van het lid Baay-Timmerman (50PLUS/Baay-Timmerman) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Tekort aan toezicht op kwetsbare ouderen dreigt» (ingezonden 20 augustus 2014). ...

Het bericht dat de Schenkingsvrijstelling nieuwbouw volgens NVB-bouw in feite nu al verlopen’ is
Vragen van het lid Krol (50PLUS/Baay-Timmerman) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het bericht dat de Schenkingsvrijstelling nieuwbouw volgens NVB-bouw in feite nu al verlopen is (ingezonden 3 oktober 2014). ...

Het bericht ‘eind van blauwe envelop is nabij’
Vragen van het lid Krol (50PLUS/Baay-Timmerman) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Eind van blauwe envelop is nabij» (ingezonden 29 oktober 2014). ...

De berichten “Mantelzorger niet in beeld” en “Mantelzorgers voelen zich soms zwaar belast”
Vragen van het lid Krol (50PLUS/Baay-Timmerman) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn Sport over de berichten «Mantelzorger niet in beeld» en «Mantelzorgers voelen zich soms zwaar belast» (Ingezonden 11 november 2014). ...

De berichten ‘pensioenpot van gemeenten maar voor de helft gevuld’ ‘pensioenpot gemeenten komt half miljard tekort: tikkende tijdbom onder toekomstige begrotingen’
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de berichten «pensioenpot van gemeenten maar voor de helft gevuld» en «pensioenpot gemeenten komt half miljard tekort: tikkende tijdbom onder toekomstige begrotingen» (ingezonden 13 november 2014). ...

Het artikel “Oudere werklozen geen prioriteit voor gemeenten”
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel «Oudere werklozen geen prioriteit voor gemeenten» (ingezonden 3 december 2014). ...

Het bericht dat het aantal daklozen stijgt
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het aantal daklozen stijgt (ingezonden 19 december 2014) Kamervragen zonder antwoord Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het aantal daklozen stijgt (ingezonden 19 december 2014) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat het aantal daklozen tussen 2010 en 2013 met tien procent is gestegen? ...

De gevolgen van de verhoging van de eigen bijdrage voor de ABWZ en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als gevolg van de introductie van de vermogensinkomensbijtelling
Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gevolgen van de verhoging van de eigen bijdrage voor de AWBZ en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als gevolg van de introductie van de vermogensinkomensbijtelling (ingezonden 28 januari 2013). ...

Dodelijke aanvallen op Hazara’s in Pakistan
Vragen van de leden Van Bommel (SP), Bonis (PvdA), Van der Staaij (SGP), Van Ojik (GroenLinks) en Krol (50PLUS) aan de minister van Buitenlandse Zaken over dodelijke aanvallen op Hazara’s in Pakistan (ingezonden 25 februari 2013). ...

Het achterhouden van informatie over de nettobetalingen van Nederland aan de Europese Unie over de periode 2014-2020
Vragen van de leden Omtzigt (CDA), Madlener, (PVV), Bommel (SP), Segers (ChristenUnie), Krol (50PLUS) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister-president over het achterhouden van informatie over de nettobetalingen van Nederland aan de Europese Unie over de periode 2014–2020 (ingezonden 25 februari 2013). ...