Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Lijst van vragen en antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief (Dossier 35570-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 203 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1 maart 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 17 februari 2021 inzake het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 185) De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 24 februari 2021. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 35570-VIII-91 (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 35570-VIII-91 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 282 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 september 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 4 november 2021 over beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 91). ...

Verslag van een notaoverleg. gehouden op 25 januari 2021, over Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een notaoverleg. gehouden op 25 januari 2021, over Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens Verslag van een notaoverleg begroting financiën Nr. 180 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 3 februari 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 25 januari 2021 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 17 december 2020 inzake vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Kamerstuk 35570-VIII-215) (Dossier 35570-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Kamerstuk 35570-VIII-215) Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 246 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 juni 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 14 april 2021 inzake de beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 215). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35570-VIII-184) (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35570-VIII-184) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 247 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 17 februari 2021 inzake de reactie op de aangenomen moties en amendementen van de afgelopen begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat en het mediabegrotingsdebat (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. 184). ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 127 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 november 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 10 juli 2020 over uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juni 2021, over Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 juni 2021, over Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 252 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 juni 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 7 juni 2021 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 21 mei 2021 inzake stand van zaken Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) (Kamerstukken 31 293, 31 289 en 25 295, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 10 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 september 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 16 maart 2020 over het rapport themaonderzoek burgerschapsonderwijs (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 156). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII) (Dossier 35570-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 20 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 oktober 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019-2020 (Kamerstuk 35570-VIII-217) (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019-2020 (Kamerstuk 35570-VIII-217) Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 275 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 juli 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de volgende brieven: • d.d. 11 mei 2021 inzake Verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019–2020 (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. ...

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 25 februari 2021, over het Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 25 februari 2021, over het Nationaal Programma Onderwijs Verslag van een notaoverleg begroting financiën Nr. 207 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 11 maart 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 25 februari 2021 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: − de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17 februari 2021 inzake Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Media (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Media Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 149 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 december 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 30 november 2020 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 19 november 2020 inzake Mediabegroting 2021 (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Cultuur (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Cultuur Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 147 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 december 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 23 november 2020 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570-VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 5 oktober 2020 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570-VIII) (Kamerstuk 35 570-VIII, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Emancipatie (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Emancipatie Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 124 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 25 november 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 2 november 2020 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570 VIII); – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 5 oktober 2020 inzake verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570 VIII) (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen (Dossier 35570-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over de Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 126 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 november 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 29 juni 2020 inzake de Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 207). ...

Lijst van vragen en antwoorden over het OESO-rapport Education at a Glance 2020 (Dossier 35570-VIII)
Lijst van vragen en antwoorden over het OESO-rapport Education at a Glance 2020 Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 133 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 30 november 2020 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 8 september 2020 inzake et OESO-rapport Education at a Glance 2020 (Kamerstuk 35 300 VIII, nr. 224). ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (#:-)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 november 2020, over Onderwijs en corona VII, funderend onderwijs Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 155 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 januari 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 25 november 2020 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 16 november 2020 inzake continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21: extra hulp voor de klas, verbeterde naleving maatregelen (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 154); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 10 november 2020 inzake tijdelijke banen en het voorkomen van onderwijsachterstanden door de coronacrisis (Kamerstuk 27 020, nr. 118); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 24 november 2020 inzake continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21: stand van zaken (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 128); – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 20 november 2020 inzake eindexamen vo 2021: stand van zaken november 2020 (Kamerstuk 30 079, nr. 113). ...