Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Amendement van het lid Van den Hul c.s.over middelen voor steun aan de culturele sector in coronatijd (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s.over middelen voor steun aan de culturele sector in coronatijd Amendement begroting financiën Nr. 98 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Amendement van de leden Van den Hul en Van den Berge over het beperken van de schade van de coronacrisis op onderzoekers met veelal tijdelijke contracten (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van den Hul en Van den Berge over het beperken van de schade van de coronacrisis op onderzoekers met veelal tijdelijke contracten Amendement begroting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN DEN BERGE Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van den Berge over extra middelen voor mbo-stages en leerwerkbanen (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Berge over extra middelen voor mbo-stages en leerwerkbanen Amendement begroting financiën Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERGE Ontvangen 12 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 35.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (t.v.v. 35570-VIII-54) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (t.v.v. 35570-VIII-54) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 88 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Amendement van het lid Kwint c.s. over middelen voor het Fonds voor Cultuurparticipatie (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Kwint c.s. over middelen voor het Fonds voor Cultuurparticipatie Amendement begroting financiën Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over een substantieel bedrag in het tweede steunpakket uitkeren via het Steunfonds Rechtensector (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over een substantieel bedrag in het tweede steunpakket uitkeren via het Steunfonds Rechtensector Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Amendement van het lid Kwint c.s. over middelen voor het ondersteunen van een tweetal door de Raad voor Cultuur positief beoordeelde talentontwikkelingsplekken voor de podiumkunsten (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Kwint c.s. over middelen voor het ondersteunen van een tweetal door de Raad voor Cultuur positief beoordeelde talentontwikkelingsplekken voor de podiumkunsten Amendement begroting financiën Nr. 97 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Motie van het lid Van den Berge c.s. over eventuele onderuitputting in het tweede steunpakket inzetten voor talentontwikkeling en cultuurparticipatie (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Berge c.s. over eventuele onderuitputting in het tweede steunpakket inzetten voor talentontwikkeling en cultuurparticipatie Motie begroting financiën Nr. 101 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE C.S. ...

Motie van de leden Van den Berge en Paternotte over onderzoek door een kenniscoalitie naar de 3%-norm voor research and development (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Berge en Paternotte over onderzoek door een kenniscoalitie naar de 3%-norm voor research and development Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN PATERNOTTE Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan de Lissabonafspraak die stelt dat 3% van het bruto binnenlands product besteed moet worden aan research and development; overwegende dat investeren in R&D essentieel is om voorop te kunnen lopen in vrijheid en veiligheid, en dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is van overheid en bedrijfsleven; overwegende dat Nederland op dit moment nog niet op schema ligt om dit doel te halen; overwegende dat Duitsland ondertussen al boven de 3%-norm zit; verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met de kenniscoalitie om te onderzoeken hoe in de toekomst aan de 3%-norm voldaan kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bruins en Van den Berge over uitbreiding van de mogelijkheden voor excellentietrajecten (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Bruins en Van den Berge over uitbreiding van de mogelijkheden voor excellentietrajecten Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS EN VAN DEN BERGE Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland een grote behoefte heeft aan goed opgeleide vakmensen en ambachtelijke specialisten; overwegende dat er weliswaar succesvolle excellentietrajecten zijn voor praktische talenten die na het behalen van een startkwalificatie willen excelleren in hun vak, zoals de gezel-meesterroute van de Ambachtsacademie, maar dat de mogelijkheden om excellentietrajecten in ambachtelijke of groene sectoren af te leggen, beperkt zijn; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met ondernemers, onderwijsinstellingen en bestaande aanbieders van excellentietrajecten, en met voorstellen te komen om de mogelijkheden voor het afleggen van excellentietrajecten uit te breiden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van den Berge over extra middelen voor de MBO Card (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Berge over extra middelen voor de MBO Card Amendement begroting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERGE Ontvangen 6 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.500 (x € 1.000). ...

Gewijzigde motie van de leden Van den Berge en Smals over meer stages creëren in de publieke sector (t.v.v. 35570-VIII-118) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van den Berge en Smals over meer stages creëren in de publieke sector (t.v.v. 35570-VIII-118) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 137 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN SMALS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 118 Voorgesteld 1 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de stagetekorten het grootste zijn in publieke sectoren, zoals zorg en handhaving; overwegende dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen voor stagetekorten in de publieke sector; verzoekt de regering, alles op alles te zetten om meer stages te creëren in de publieke sector, inclusief stages bij decentrale overheden, uitvoeringsorganisaties en zelfstandige bestuursorganen (zbo's), en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Berge en Van den Hul over een deskundigenteam voor de advisering over stagediscriminatie (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van den Berge en Van den Hul over een deskundigenteam voor de advisering over stagediscriminatie Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN VAN DEN HUL Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond tot vier keer vaker moeten solliciteren voor een stageplek dan mbo-studenten zonder een migratieachtergrond; overwegende dat stagediscriminatie niet alleen moreel verwerpelijk is, maar ook een funeste en demotiverende eerste kennismaking met de arbeidsmarkt is; verzoekt de regering, een deskundig team op te richten, bestaande uit experts en ervaringsdeskundigen, dat mbo-instellingen en leerwerkbedrijven kan ondersteunen in de aanpak van stagediscriminatie, en dat tevens kabinet en Kamer kan adviseren over maatregelen om stagediscriminatie aan te pakken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Van den Berge t.v.v. nr. 15 over extra middelen voor de MBO Card (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Berge t.v.v. nr. 15 over extra middelen voor de MBO Card Amendement begroting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERGE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151 Ontvangen 8 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.500 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s. over middelen voor een stimuleringsfonds bibliotheken (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s. over middelen voor een stimuleringsfonds bibliotheken Amendement begroting financiën Nr. 99 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Motie van het lid Van den Berge c.s. over zorgen dat noodsteun ook bij individuele makers terechtkomt (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Berge c.s. over zorgen dat noodsteun ook bij individuele makers terechtkomt Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE C.S. ...

Motie van het lid Van den Berge over meer stages creëren in de publieke sector (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van den Berge over meer stages creëren in de publieke sector Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de stagetekorten het grootste zijn in publieke sectoren, zoals zorg en handhaving; overwegende dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen voor stagetekorten in de publieke sector; verzoekt de regering, alles op alles te zetten om meer stages te creëren in de publieke sector, inclusief stages bij decentrale overheden, uitvoeringsorganisaties en zelfstandige bestuursorganen (zbo's), en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...