Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

41 resultaten

Mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming bij tweede studie (Dossier 35570-VIII)
Mogelijkheden voor financiële tegemoetkoming bij tweede studie Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2020 In deze brief ga ik in op mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg over onderwijs en corona d.d. 24 juni jl. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35570-VIII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 94 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 november 2020 A De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Publicatie Education At a Glance (EAG) 2021 en rapport Covid-19 (Dossier 35570-VIII)
Publicatie Education At a Glance (EAG) 2021 en rapport Covid-19 Brief regering begroting financiën Nr. 283 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2021 Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) haar jaarlijkse rapport Education at a Glance 2021 (EAG). ...

Wijzigingsregeling Lerarenbeurs studiejaar 2021-2022 (Dossier 35570-VIII)
Wijzigingsregeling Lerarenbeurs studiejaar 2021-2022 Brief regering begroting financiën Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 maart 2021 Graag informeren wij u over een aantal wijzigingen in de subsidieregeling Lerarenbeurs voor studiejaar 2021–2022. ...

Werkprogramma 2021 van de Onderwijsraad (Dossier 35570-VIII)
Werkprogramma 2021 van de Onderwijsraad Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2020 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bieden wij u hierbij het werkprogramma 2021 van de Onderwijsraad aan1. ...

Derde voortgangsrapportage circulaire economie in het mbo (Dossier 35570-VIII)
Derde voortgangsrapportage circulaire economie in het mbo Brief regering begroting financiën Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2020 Hierbij ontvangt u, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de voortgangsrapportage van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) over het plan van aanpak om meer aspecten van de circulaire economie in het middelbaar beroepsonderwijs op te nemen1. ...

Reactie op verzoek commissie inzake brief van de Stichting WeConnect met betrekking tot het Ombudsmanrapport ''Kopzorgen en Caribische studenten'' (Dossier 35570-VIII)
Reactie op verzoek commissie inzake brief van de Stichting WeConnect met betrekking tot het Ombudsmanrapport ''Kopzorgen en Caribische studenten'' Brief regering begroting financiën Nr. 245 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2021 Hierbij stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de reactie op het verzoek van de commissie naar aanleiding van de vergadering van 14 april 2021 inzake Afschrift brief stichting WeConnect d.d. 24 februari 2021 aan Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. een verzoek tot gesprek n.a.v. het rapport «Kopzorgen van Caribische studenten» van de Nationale ombudsman en de reactie daarop van WeConnect. ...

Verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019-2020 (Dossier 35570-VIII)
Verslag van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over het toezicht 2019-2020 Brief regering begroting financiën Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2021 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, het Verslag aan over het toezicht 2019–2020 door de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed1. ...

Voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Dossier 35570-VIII)
Voortgang Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het Caribisch deel van het Koninkrijk Brief regering begroting financiën Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 jul 2021 In deze brief informeren wij u over de voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland. ...

Reactie op de motie van de leden Paternotte en El Yassini over aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars (Kamerstuk 35570-VIII-107) (Dossier 35570-VIII)
Reactie op de motie van de leden Paternotte en El Yassini over aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars (Kamerstuk 35570-VIII-107) Brief regering begroting financiën Nr. 253 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2021 Naar aanleiding van de motie van de leden Paternotte en El Yassini1 wil ik u middels deze brief informeren over het aantrekkelijker maken van de aanschaf van kunst van individuele kunstenaars. ...

Adviesrapport van de Onderwijsraad over 'Later selecteren, beter differentiëren' (Dossier 35570-VIII)
Adviesrapport van de Onderwijsraad over 'Later selecteren, beter differentiëren' Brief regering begroting financiën Nr. 218 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 mei 2021 Met deze brief bieden wij u het advies Later selecteren, beter differentiëren van de Onderwijsraad aan1. ...

Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2020 De coronacrisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat scholen en instellingen een belangrijke rol spelen in het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving voor een leerling of student. ...

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. over het alsnog toekennen van aanvragen uit de lerarenbeurs (Dossier 35570-VIII)
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. over het alsnog toekennen van aanvragen uit de lerarenbeurs Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 september 2020 Aanleiding Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van de motie van het lid Van Meenen c.s. ...

Nadere uitwerking Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Nadere uitwerking Nationaal Programma Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 220 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 mei 2021 Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden dat de coronacrisis uitbrak die alles veranderde. ...

Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21: extra hulp voor de klas, verbeterde naleving maatregelen (Dossier 35570-VIII)
Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21: extra hulp voor de klas, verbeterde naleving maatregelen Brief regering begroting financiën Nr. 154 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 november 2020 Het funderend onderwijs blijft open, zolang als dit verantwoord kan. ...

Afronding vervolgstappen SURF inzake verkoopproces Vancis (Dossier 35570-VIII)
Afronding vervolgstappen SURF inzake verkoopproces Vancis Brief regering begroting financiën Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2021 Op 28 maart 2019 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij SURF1 rondom mogelijke tekortkomingen in het verkoopproces in 2016 van Vancis, dochter van SURF.2 In de brief wordt aangegeven dat ik uw kamer zal informeren over het vervolg. ...

Toezending Werkprogramma 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (Dossier 35570-VIII)
Toezending Werkprogramma 2021-2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed Brief regering begroting financiën Nr. 157 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 januari 2021 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, het werkprogramma 2021–2022 van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed aan1. ...

Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2020 (Dossier 35570-VIII)
Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2020 Op 22 april 2020 boden wij uw Kamer het verslag van de Staat van het Onderwijs 2020 aan (hierna: de Staat).1 De COVID-19-pandemie ontregelde toen de samenleving, en dus ook het onderwijsproces. ...

Vrijheid van meningsuiting in het onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Vrijheid van meningsuiting in het onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2020 Op vrijdag 16 oktober is Samuel Paty op gruwelijke wijze vermoord. ...

Ontwikkeling in het onderwijstoezicht (Dossier 35570-VIII)
Ontwikkeling in het onderwijstoezicht Brief regering begroting financiën Nr. 183 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 februari 2021 In juni 2020 hebben wij uw Kamer de Effectstudie van het vernieuwde onderwijstoezicht van de Radboud Universiteit en de Voortgangsrapportage vernieuwd toezicht van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) gestuurd.1 Hierbij bieden wij u, zoals toegezegd, ook de evaluatie van de deugdelijkheidseisen in het funderend onderwijs door Oberon aan. ...