Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Gewijzigde motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (t.v.v. 35570-VIII-225) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (t.v.v. 35570-VIII-225) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 249 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over 3% van het budget van het Nationaal Programma Onderwijs bestemmen voor sport en cultuur Motie begroting financiën Nr. 225 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen Motie begroting financiën Nr. 234 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over een gezamenlijke aanpak tegen laaggeletterdheid (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over een gezamenlijke aanpak tegen laaggeletterdheid Motie begroting financiën Nr. 227 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van de leden Westerveld en De Hoop over ervoor zorgen dat al het geld van het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar blijft voor het onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Westerveld en De Hoop over ervoor zorgen dat al het geld van het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar blijft voor het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 235 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN DE HOOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Nationaal Programma Onderwijs tot doel heeft gesteld om de achterstanden bij kinderen opgelopen door de coronacrisis in te lopen; overwegende dat de Rekenkamer, het SCP, CPB, wetenschappers, vakverenigingen en het onderwijsveld zorgen hebben of het NPO-geld binnen de korte looptijd van het programma op een doelmatige manier uitgegeven kan worden; constaterende dat een deel van het NPO-geld in subsidieregelingen zit en bij onderuitputting zou terugvloeien naar de staatskas; verzoekt de regering, om ervoor te zorgen dat het gehele NPO-geld beschikbaar blijft voor het onderwijs, ook na de geplande looptijd van het programma, en eventuele onderuitputting in de NPO-subsidies niet terugvloeit naar de staatskas, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Meenen en De Hoop over de werkdrukmiddelensystematiek toepassen bij de verdeling van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en De Hoop over de werkdrukmiddelensystematiek toepassen bij de verdeling van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs Motie begroting financiën Nr. 231 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN DE HOOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat leraren en schoolleiders het beste weten waar de gelden van het NPO tot hun recht komen; overwegende dat de werkdrukmiddelensystematiek zich in het verleden succesvol heeft bewezen; verzoekt de regering, bij de verdeling van de NPO-gelden de werkdrukmiddelensystematiek onverkort toe te passen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Hoop c.s. over expliciteren hoe door het Nationaal Programma Onderwijs het lerarentekort wordt aangepakt (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid De Hoop c.s. over expliciteren hoe door het Nationaal Programma Onderwijs het lerarentekort wordt aangepakt Motie begroting financiën Nr. 224 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S. ...