Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen Motie begroting financiƫn Nr. 234 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van de leden Van Meenen en De Hoop over de werkdrukmiddelensystematiek toepassen bij de verdeling van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van Meenen en De Hoop over de werkdrukmiddelensystematiek toepassen bij de verdeling van de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs Motie begroting financiĆ«n Nr. 231 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN DE HOOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat leraren en schoolleiders het beste weten waar de gelden van het NPO tot hun recht komen; overwegende dat de werkdrukmiddelensystematiek zich in het verleden succesvol heeft bewezen; verzoekt de regering, bij de verdeling van de NPO-gelden de werkdrukmiddelensystematiek onverkort toe te passen, en gaat over tot de orde van de dag. ...