Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Amendement van de leden Kuik en El Yassini t.v.v. nr. 14 over middelen om de MBO Card te behouden (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Kuik en El Yassini t.v.v. nr. 14 over middelen om de MBO Card te behouden Amendement begroting financiën Nr. 29 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KUIK EN EL YASSINI TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141 Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Bruins c.s. over de subsidie voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap continueren (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over de subsidie voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap continueren Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (t.v.v. 35570-VIII-54) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (t.v.v. 35570-VIII-54) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 88 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over de MBO Card in stand houden Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Amendement van het lid Kuik over middelen om de MBO Card te behouden (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Kuik over middelen om de MBO Card te behouden Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KUIK Ontvangen 6 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Kuik en Van Meenen over het sociale aspect van de opleiding actief faciliteren (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Kuik en Van Meenen over het sociale aspect van de opleiding actief faciliteren Motie begroting financiën Nr. 117 MOTIE VAN DE LEDEN KUIK EN VAN MEENEN Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat steeds meer studenten vanwege de coronacrisis meer depressieve klachten hebben en eenzaamheid ervaren; overwegende dat dit een zorgelijke ontwikkeling is; verzoekt de regering, om met de instellingen in gesprek te gaan hoe actief het sociale aspect van de opleiding gefaciliteerd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...