Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Tweede nota van wijziging (Dossier 35570-VIII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 94 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 november 2020 A De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Verslag van een notaoverleg. gehouden op 25 januari 2021, over Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een notaoverleg. gehouden op 25 januari 2021, over Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens Verslag van een notaoverleg begroting financiën Nr. 180 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 3 februari 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 25 januari 2021 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 17 december 2020 inzake vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. ...

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 25 februari 2021, over het Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 25 februari 2021, over het Nationaal Programma Onderwijs Verslag van een notaoverleg begroting financiën Nr. 207 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 11 maart 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 25 februari 2021 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: − de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17 februari 2021 inzake Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. ...

Nota van wijziging (Dossier 35570-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 93 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 november 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 35570-VIII)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 123 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 november 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000) Art. ...