Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

36 resultaten

Amendement van de leden Van Meenen en Rog ter vervanging van nr. 140 over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van Meenen en Rog ter vervanging van nr. 140 over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is Amendement begroting financiën Nr. 141 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN ROG1 Ontvangen 7 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 102.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Futselaar over extra middelen voor hogescholen en universiteiten in het kader van de Coronacrisis (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Futselaar over extra middelen voor hogescholen en universiteiten in het kader van de Coronacrisis Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR Ontvangen 5 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Hoger beroepsonderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van Meenen over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van Meenen over het ter beschikking stellen van de extra middelen voor het PO via de methode die eerder voor werkdrukmiddelen gebruikt is Amendement begroting financiën Nr. 140 AMENDEMENT VAN HET LID VAN MEENEN Ontvangen 7 december 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 102.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Kuik en El Yassini t.v.v. nr. 14 over middelen om de MBO Card te behouden (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Kuik en El Yassini t.v.v. nr. 14 over middelen om de MBO Card te behouden Amendement begroting financiën Nr. 29 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KUIK EN EL YASSINI TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141 Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld ter vervanging van nr. 32 over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van der Molen en Westerveld ter vervanging van nr. 32 over middelen voor de nationale Neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 134 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s.over middelen voor steun aan de culturele sector in coronatijd (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s.over middelen voor steun aan de culturele sector in coronatijd Amendement begroting financiën Nr. 98 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Amendement van het lid Bisschop over middelen voor gerichte ondersteuning van het vakgebied Nederlands (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Bisschop over middelen voor gerichte ondersteuning van het vakgebied Nederlands Amendement begroting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 12 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van den Hul en Van den Berge over het beperken van de schade van de coronacrisis op onderzoekers met veelal tijdelijke contracten (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Van den Hul en Van den Berge over het beperken van de schade van de coronacrisis op onderzoekers met veelal tijdelijke contracten Amendement begroting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN VAN DEN BERGE Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 33 over een dekking voor extra middelen voor de lerarenbeurs in 2020 (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigd amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 33 over een dekking voor extra middelen voor de lerarenbeurs in 2020 Amendement begroting financiën Nr. 144 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Amendement van het lid Van den Hul c.s. over werkdrukmiddelen voor HBO en WO. (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul c.s. over werkdrukmiddelen voor HBO en WO. Amendement begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...

Amendement van het lid Van den Berge over extra middelen voor mbo-stages en leerwerkbanen (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Berge over extra middelen voor mbo-stages en leerwerkbanen Amendement begroting financiën Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERGE Ontvangen 12 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 35.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 19 over een ov-kaart voor leerlingen in het praktijkonderwijs die de entree-opleiding volgen (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Westerveld c.s. ter vervanging van nr. 19 over een ov-kaart voor leerlingen in het praktijkonderwijs die de entree-opleiding volgen Amendement begroting financiën Nr. 139 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Amendement van het lid Kwint c.s. over middelen voor het Fonds voor Cultuurparticipatie (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Kwint c.s. over middelen voor het Fonds voor Cultuurparticipatie Amendement begroting financiën Nr. 96 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Amendement van het lid Bergkamp over middelen ter bevordering van de veiligheid van LHBTI personen in Nederland (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Bergkamp over middelen ter bevordering van de veiligheid van LHBTI personen in Nederland Amendement begroting financiën Nr. 90 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 2 november 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 25 Emancipatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Kwint c.s. over middel voor het dichten van de loonkloof tussen PO en VO (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Kwint c.s. over middel voor het dichten van de loonkloof tussen PO en VO Amendement begroting financiën Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 13 over extra middelen voor hogescholen en universiteiten in het kader van de Coronacrisis (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 13 over extra middelen voor hogescholen en universiteiten in het kader van de Coronacrisis Amendement begroting financiën Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13 Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 6 Hoger beroepsonderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 150.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Kwint c.s. over middelen voor het ondersteunen van een tweetal door de Raad voor Cultuur positief beoordeelde talentontwikkelingsplekken voor de podiumkunsten (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Kwint c.s. over middelen voor het ondersteunen van een tweetal door de Raad voor Cultuur positief beoordeelde talentontwikkelingsplekken voor de podiumkunsten Amendement begroting financiën Nr. 97 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. ...

Amendement van de leden Bisschop en Westerveld over verlaging van het afbouwpercentage van de aanvullende beurs (Dossier 35570-VIII)
Amendement van de leden Bisschop en Westerveld over verlaging van het afbouwpercentage van de aanvullende beurs Amendement begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BISSCHOP EN WESTERVELD Ontvangen 14 oktober 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt na «2021» toegevoegd: en wijziging van de Wet studiefinanciering 2000. ...

Amendement van het lid Van den Berge over extra middelen voor de MBO Card (Dossier 35570-VIII)
Amendement van het lid Van den Berge over extra middelen voor de MBO Card Amendement begroting financiën Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERGE Ontvangen 6 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.500 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 30 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Wiersma ter vervanging van nr. 30 over middelen voor de internationale neerlandistiek infrastructuur Amendement begroting financiën Nr. 138 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WIERSMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30 Ontvangen 2 december 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Wetenschappelijk onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...