Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Motie van het lid Gündogan over geld uit het RRF oormerken voor onderwijs, onderzoek en innovatie (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Gündogan over geld uit het RRF oormerken voor onderwijs, onderzoek en innovatie Motie begroting financiën Nr. 267 MOTIE VAN HET LID GÜNDOGAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 5 juli 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de indiening van de plannen voor het RRF door Nederland nog dient plaats te vinden; constaterende dat andere EU-lidstaten als Duitsland, Denemarken, Finland en Oostenrijk reeds hun plannen voor het RRF ingediend hebben en daarin een significant gedeelte oormerken voor onderwijs, onderzoek en innovatie; overwegende dat Nederland verder achterop dreigt te raken indien de nodige investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie met behulp van geld uit het RRF uitblijven; verzoekt de regering, een significant deel in haar plannen voor de besteding van het geld uit het RRF te oormerken voor onderwijs, onderzoek en innovatie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over ervoor zorgen dat fysiek onderwijs de norm is Motie begroting financiën Nr. 262 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...