Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

12 resultaten

Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Amendement van de leden Bruins en Rog ter vervanging van nr. 24 over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO (Dossier 35000-VIII)
Amendement van de leden Bruins en Rog ter vervanging van nr. 24 over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS EN ROG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 241 Ontvangen 31 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Rog c.s. over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Rog c.s. over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom Amendement begroting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID ROG C.S. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over het naar voren halen van de middelen voor de studievouchers (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over het naar voren halen van de middelen voor de studievouchers Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Amendement van de leden Bruins en Rog over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO (Dossier 35000-VIII)
Amendement van de leden Bruins en Rog over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO Amendement begroting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS EN ROG Ontvangen 31 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Rog c.s. over de samenwerking tussen Ouders & Onderwijs en de ouderverenigingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog c.s. over de samenwerking tussen Ouders & Onderwijs en de ouderverenigingen Motie begroting financiën Nr. 180 MOTIE VAN HET LID ROG C.S. ...

Amendement van het lid Rog c.s. ter vervanging van nr. 38 over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Rog c.s. ter vervanging van nr. 38 over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 115 AMENDEMENT VAN HET LID ROG C.S. ...

Motie van het lid Rog c.s. over het subsidiebedrag voor de dienstverlening van ouderorganisaties (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog c.s. over het subsidiebedrag voor de dienstverlening van ouderorganisaties Motie begroting financiën Nr. 181 MOTIE VAN HET LID ROG C.S. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over maatwerk in regelgeving voor kleine scholen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over maatwerk in regelgeving voor kleine scholen Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastleggen (t.v.v. 35000-VIII-40) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastleggen (t.v.v. 35000-VIII-40) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 86 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten Motie begroting financiën Nr. 75 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...