Zoeken


Dossier
Status
Partij
VVD 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
VVD 2
Indieners
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 juni 2019, over Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs Verslag van een algemeen overleg begroting financiĆ«n Nr. 214 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 juli 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 19 juni 2019 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 7 juni 2019 inzake beschikbaar en noodzakelijk instrumentarium in het onderwijstoezicht (Kamerstuk 33 905, nr. ...

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 april 2019, over ouderbetrokkenheid in het onderwijs Verslag van een algemeen overleg begroting financiĆ«n Nr. 182 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 mei 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 17 april 2019 overleg gevoerd met de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media d.d. 31 januari 2019 inzake ouderbetrokkenheid en reactie op evaluatie van de landelijke ouderorganisatie Ouders & Onderwijs (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. ...