Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

2 resultaten

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 17 juni 2019, over de Staat van het Onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 17 juni 2019, over de Staat van het Onderwijs Verslag van een notaoverleg begroting financiĆ«n Nr. 211 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 9 juli 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 17 juni 2019 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: – de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 april 2019 inzake beleidsreactie bij het verslag over de Staat van het Onderwijs 2017–2018 (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. ...

Nota van wijziging (Dossier 35000-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiĆ«n Nr. 114 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 november 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaten van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2019 (Bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 41.611.603 42.024.208 1.329.157             Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 20.458.168 20.940.607 1.141.105 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4.519.526 4.576.976 3.000 06 Hoger beroepsonderwijs 3.258.567 3.277.742 1.213 07 Wetenschappelijk onderwijs 4.928.814 4.898.729 16 08 Internationaal beleid 12.785 12.785 99 11 Studiefinanciering 5.602.726 5.602.726 893.224 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 93.071 93.071 3.657 13 Lesgelden 6.649 6.649 238.734 14 Cultuur 589.734 967.703 494 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1.179.678 1.228.371 101 25 Emancipatie 6.643 15.880 0 91 Nog onverdeeld 0 0 0 95 Apparaatsuitgaven 259.975 259.975 567             Basis- en Voortgezet onderwijs en Media 21.153.435 21.083.601 188.052 01 Primair onderwijs 11.302.400 11.302.361 8.661 03 Voortgezet onderwijs 8.681.647 8.611.856 7.391 09 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid 168.559 168.555 9.000 15 Media 1.000.829 1.000.829 163.000 TOELICHTING Algemeen Deze nota van wijziging geeft uitvoering aan de motie Pechtold (21 september 2018), om de tegenvallende reclame-inkomsten in 2019 voor de NPO voor € 40 miljoen euro te compenseren. ...