Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Amendement van de leden Kwint en Van Nispen over het financieren van meer en beter bewegingsonderwijs (Dossier 35000-VIII)
Amendement van de leden Kwint en Van Nispen over het financieren van meer en beter bewegingsonderwijs Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KWINT EN VAN NISPEN Ontvangen 17 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 32.200 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Van den Hul over de subsidie voor praktijkleren (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Van den Hul over de subsidie voor praktijkleren Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN HUL Ontvangen 9 oktober 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 19.500 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Özdil c.s. over het schrappen van de lumpsumkorting op het hoger onderwijs van 19,5 miljoen (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Özdil c.s. over het schrappen van de lumpsumkorting op het hoger onderwijs van 19,5 miljoen Amendement begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID ÖZDIL C.S. ...

Amendement van de leden Özdil en Snels over 10 miljoen investeren in het pilotprogramma 'Industrial Doctorates' (Dossier 35000-VIII)
Amendement van de leden Özdil en Snels over 10 miljoen investeren in het pilotprogramma 'Industrial Doctorates' Amendement begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ÖZDIL EN SNELS Ontvangen 30 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Bruins en Rog ter vervanging van nr. 24 over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO (Dossier 35000-VIII)
Amendement van de leden Bruins en Rog ter vervanging van nr. 24 over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS EN ROG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 241 Ontvangen 31 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Rog c.s. over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Rog c.s. over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom Amendement begroting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID ROG C.S. ...

Amendement van de leden Bruins en Rog over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO (Dossier 35000-VIII)
Amendement van de leden Bruins en Rog over 250 duizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO/HVO Amendement begroting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS EN ROG Ontvangen 31 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Rog c.s. ter vervanging van nr. 38 over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Rog c.s. ter vervanging van nr. 38 over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 115 AMENDEMENT VAN HET LID ROG C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 23 over vijfhonderdduizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO en HVO (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 23 over vijfhonderdduizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO en HVO Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 119 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23 Ontvangen 3 december 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Kwint over 3 miljoen euro voor het verder professionaliseren van de leerkracht via de vakverenigingen (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Kwint over 3 miljoen euro voor het verder professionaliseren van de leerkracht via de vakverenigingen Amendement begroting financiën Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT Ontvangen 29 oktober 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Voortgezet onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Bisschop over 2,3 miljoen euro voor professionalisering van het Dienstencentrum GVO en HVO (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Bisschop over 2,3 miljoen euro voor professionalisering van het Dienstencentrum GVO en HVO Amendement begroting financiën Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP Ontvangen 30 oktober 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.300 (x € 1.000). ...

Verslag van een besloten algemeen overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over een vertrouwelijk dossier in het funderend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een besloten algemeen overleg, gehouden op 16 oktober 2019, over een vertrouwelijk dossier in het funderend onderwijs Verslag van een algemeen overleg begroting financiën Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DEN HUL Ontvangen 30 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Kwint over het dichten van de loonkloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Kwint over het dichten van de loonkloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs Amendement begroting financiën Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT Ontvangen 29 oktober 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 530.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van den Hul en Westerveld over 300 miljoen extra investeren in het verkleinen van de loonkloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Amendement van de leden Van den Hul en Westerveld over 300 miljoen extra investeren in het verkleinen van de loonkloof tussen leraren in het primair en voortgezet onderwijs Amendement begroting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Ontvangen 30 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Aan het opschrift wordt toegevoegd: en wijziging van de Wet bankenbelasting. ...