Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

15 resultaten

Motie van de leden Beertema en De Graaf over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Beertema en De Graaf over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN DE GRAAF Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de islam een totalitaire ideologie is; overwegende dat leerlingen van scholen niet blootgesteld zouden moeten worden aan een bezoek aan ideologische instellingen die normen en waarden uitdragen die onverenigbaar zijn met onze democratische rechtsstaat; constaterende dat de hoofdstroom van de islam onderschrijft wat de Turkse president heeft gezegd: «De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten»; constaterende dat door heel Nederland moskeebezoeken nog altijd op het lesprogramma staan; constaterende dat deze bezoeken in het hele land veel ophef veroorzaken bij ouders; verzoekt de regering, een einde te maken aan alle schoolbezoeken aan moskeeën, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beertema over de eindtoets laten afnemen vóór het uitbrengen van het schooladvies (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Beertema over de eindtoets laten afnemen vóór het uitbrengen van het schooladvies Motie begroting financiën Nr. 155 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het uitbrengen van het schooladvies dat de overgang van p.o. naar vo bepaalt een cruciaal moment is in de verdere loopbaan van een leerling; constaterende dat het schooladvies nu te vaak een subjectief karakter heeft, waardoor leerlingen in een te lage vervolgopleiding worden geplaatst die geen recht doet aan hun intelligentie, capaciteiten, kennis en kunde; verzoekt de regering, om de eindtoets te laten afnemen vóór het uitbrengen van het schooladvies, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beertema over een meldpunt voor gevallen van politieke indoctrinatie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Beertema over een meldpunt voor gevallen van politieke indoctrinatie Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de politieke en ideologische neutraliteit in het geding is binnen het onderwijs; constaterende dat het onderwijs zich louter dient te richten op het overbrengen van kritisch denkvermogen zonder enige vorm van politieke en ideologische vooringenomenheid; van mening dat ouders, leerlingen en studenten nu niet de mogelijkheid hebben om melding te maken van onderwijzers, leraren en docenten die zich schuldig maken aan politieke en ideologische indoctrinatie; verzoekt de regering, een meldpunt in te richten waar ouders, leerlingen en studenten melding kunnen maken van gevallen van politieke indoctrinatie door onderwijzers, leraren, docenten en hoogleraren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Beertema over het Nederlands in alle studies herstellen als leidende taal (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Beertema over het Nederlands in alle studies herstellen als leidende taal Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de verengelsing van het hoger onderwijs in hoog tempo op ongecontroleerde wijze groeit en dat het met het oog op de kwaliteit van het onderwijs niet verantwoord is deze ontwikkeling onverminderd te laten doorgaan; constaterende dat wetsartikel 7.2 van de Wet op het hoger onderwijs voorschrijft dat de positie van het Nederlands binnen het hoger onderwijs en de wetenschappen gewaarborgd blijft; verzoekt de regering tevens, om het Nederlands in alle studies, behalve in studies waar het Engels een bewezen toegevoegde waarde heeft, te herstellen als leidende taal, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Martin Bosma c.s. over officiële erkenning van Jenny Douwes en de blokkeerfriezen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Martin Bosma c.s. over officiële erkenning van Jenny Douwes en de blokkeerfriezen Motie begroting financiën Nr. 93 MOTIE VAN HET LID MARTIN BOSMA C.S. ...

Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023 Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Motie van het lid Wassenberg c.s. over het beëindigen van fundamenteel onderzoek op apen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Wassenberg c.s. over het beëindigen van fundamenteel onderzoek op apen Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. ...

Motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA C.S. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over het naar voren halen van de middelen voor de studievouchers (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over het naar voren halen van de middelen voor de studievouchers Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Beertema en De Graaf over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën (t.v.v. 35000-VIII-32) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Beertema en De Graaf over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën (t.v.v. 35000-VIII-32) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 84 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN DE GRAAF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 32 Voorgesteld 6 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de islam een totalitaire ideologie is; overwegende dat leerlingen van scholen niet blootgesteld zouden moeten worden aan een bezoek aan ideologische instellingen die normen en waarden uitdragen die onverenigbaar zijn met onze democratische rechtsstaat; constaterende dat de islam onderschrijft wat de Turkse president heeft gezegd: «De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten. ...

Motie van het lid Özdil c.s. over het intrekken van de geplande wetswijziging over de rentemaatstaf (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Özdil c.s. over het intrekken van de geplande wetswijziging over de rentemaatstaf Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID ÖZDIL C.S. ...

Motie van het lid Beertema over een verbod op mobiele telefoons in de klas (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Beertema over een verbod op mobiele telefoons in de klas Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de aanwezigheid van mobiele telefoons in de klas een negatieve uitwerking heeft op het onderwijsleerproces; constaterende dat leraren daardoor onevenredig veel tijd kwijt zijn aan het bewaken van de orde en het genereren van aandacht voor de lesinhoud; verzoekt de regering, om een verbod op mobiele telefoons in te stellen in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Beertema en De Graaf over de islam uitsluiten van de vrijheid van onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Beertema en De Graaf over de islam uitsluiten van de vrijheid van onderwijs Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN DE GRAAF Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat onderwijs aan de basis ligt van een gemeenschap van gedeelde waarden; overwegende dat bij uitstek het onderwijs de plaats is waar gedeelde democratische waarden van gelijkheid en respect zoals die in de Grondwet zijn verankerd, zouden moeten worden doorgegeven van de ene naar de volgende generatie; verzoekt de regering om de islam, die de eigen ideologische voorschriften stelt boven de Nederlandse seculiere wetgeving ten aanzien van gelijkheid van man en vrouw, homo en hetero, en gelovige en apostaat, uit te sluiten van de vrijheid van onderwijs zoals die is vormgegeven in artikel 23 van de Grondwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastleggen (t.v.v. 35000-VIII-40) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastleggen (t.v.v. 35000-VIII-40) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 86 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID TIELEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Beertema over een verbod op mobiele telefoons in de klas (t.v.v. 35000-VIII-33) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Beertema over een verbod op mobiele telefoons in de klas (t.v.v. 35000-VIII-33) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 85 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BEERTEMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 33 Voorgesteld 6 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de aanwezigheid van mobiele telefoons in de klas een negatieve uitwerking heeft op het onderwijsleerproces; constaterende dat leraren daardoor onevenredig veel tijd kwijt zijn aan het bewaken van de orde en het genereren van aandacht voor de lesinhoud; verzoekt de regering, om een verbod op mobiele telefoons in de klas in te stellen in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...