Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Motie Bosma over diversiteitsbeleid bij de publieke omroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Bosma over diversiteitsbeleid bij de publieke omroep Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID BOSMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het regeerakkoord schrijft: «Het kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst. ...

Motie Bosma over een koloniaal museum (Dossier 33000-VIII)
Motie Bosma over een koloniaal museum Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID BOSMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat er zeven volkenkundige musea zijn in Nederland; overwegende, dat onze koloniale erfenis niet langer moet worden weggemoffeld; verzoekt de regering in samenwerking met het Koninklijk Instituut voor de Tropen, het Tropenmuseum terug te vormen tot het koloniaal museum, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Bosma over stoppen van de financiering van UNESCO (Dossier 33000-VIII)
Motie Bosma over stoppen van de financiering van UNESCO Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID BOSMA Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat een meerderheid van de UNESCO-lidstaten onlangs heeft ingestemd met de toetreding van «Palestina» als volwaardig lid van deze cultuurorganisatie van de VN; overwegende, dat de UNESCO hiermee een middel is geworden om de erkenning van een Palestijnse staat te forceren; overwegende, dat de regering benadrukt dat een statelijke erkenning van een Palestijnse staat pas na een vredesakkoord kan plaatsvinden; overwegende, dat Palestina geen staat is en dat toetreding dus tegen de regels van de UNESCO is; overwegende, dat andere landen inmiddels hun financiering aan de UNESCO hebben gestopt; verzoekt de regering op korte termijn een einde te maken aan de financiering van de UNESCO door Nederland, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gew motie Bosma over wijzigen van de Prestatieovereenkomst (t.v.v. 33000 VIII, nr. 132) (Dossier 33000-VIII)
Gew motie Bosma over wijzigen van de Prestatieovereenkomst (t.v.v. 33000 VIII, nr. 132) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 162 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BOSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 132 Voorgesteld 20 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het regeerakkoord schrijft: «Het kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst. ...

Nader gew motie Bosma en Van Miltenburg over wijzigen van de Prestatieovereenkomst (t.v.v. 33000 VIII, nr. 162) (Dossier 33000-VIII)
Nader gew motie Bosma en Van Miltenburg over wijzigen van de Prestatieovereenkomst (t.v.v. 33000 VIII, nr. 162) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 163 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BOSMA EN VAN MILTENBURG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 162 Voorgesteld 20 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat het regeerakkoord schrijft: «Het kabinet beëindigt het diversiteits/voorkeursbeleid op basis van geslacht en etnische herkomst. ...