Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Motie Van der Ham c.s. over Nederlands drama en documentaire (Dossier 33000-VIII)
Motie Van der Ham c.s. over Nederlands drama en documentaire Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S. ...

Motie Jasper van Dijk c.s. over consumenteninvloed op het aanbod van radio- en televisiezenders (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk c.s. over consumenteninvloed op het aanbod van radio- en televisiezenders Motie begroting financiën Nr. 127 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S. ...

Motie Jasper van Dijk en Van Dam over het Metropole Orkest (Dossier 33000-VIII)
Motie Jasper van Dijk en Van Dam over het Metropole Orkest Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN DAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende, dat een succesvolle toekomst voor het Metropole Orkest gerealiseerd kan worden indien het orkest vier jaar de tijd krijgt met 11,5 mln. aan middelen; verzoekt de regering met deze inzet hierover in overleg te gaan met het Muziekcentrum van de Omroep, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Dam over een extra plek voor een nieuwe kleine omroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Van Dam over een extra plek voor een nieuwe kleine omroep Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID VAN DAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering in de plannen voor het toekomstige omroepbestel naast de acht omroepen een extra plek te creëren voor een nieuwkomende kleine omroep die als uitdrukkelijk doel heeft, af te wijken van stijl en inhoud van de andere omroepen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Peters c.s. over de inhoudelijke autonomie van de publieke omroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters c.s. over de inhoudelijke autonomie van de publieke omroep Motie begroting financiën Nr. 133 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S. ...

Motie Peters en Van Dam over de pluriformiteit van de publieke omroepprogrammering (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters en Van Dam over de pluriformiteit van de publieke omroepprogrammering Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN VAN DAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering onderzoek te (laten) doen naar hoe op de langere termijn de pluriformiteit van de publiekeomroepprogrammering aanvullend op het ledencriterium geborgd kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Dam over de journalistieke onafhankelijkheid van de Wereldomroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Van Dam over de journalistieke onafhankelijkheid van de Wereldomroep Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN HET LID VAN DAM Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de journalistieke onafhankelijkheid van de Wereldomroep wettelijk te waarborgen, bij voorkeur in de Mediawet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Van Dam c.s. over ruimte voor een zelfstandige nieuwe omroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Van Dam c.s. over ruimte voor een zelfstandige nieuwe omroep Motie begroting financiën Nr. 123 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S. ...

Motie Peters c.s. over de kwaliteit van de publieke omroep (Dossier 33000-VIII)
Motie Peters c.s. over de kwaliteit van de publieke omroep Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S. ...

Motie Van Dam en Peters over de budgetten voor de regionale omroepen (Dossier 33000-VIII)
Motie Van Dam en Peters over de budgetten voor de regionale omroepen Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 december 2011 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat sommige provincies fors willen bezuinigen op de regionale omroep en in een enkel geval zelfs zo veel dat het budget onder het geïndexeerde budget van 2004 uitkomt terwijl nadrukkelijk is afgesproken, dat budget te respecteren; verzoekt de regering de provincies die zich niet houden aan de afspraak om de bijdrage aan de regionale omroep jaarlijks te indexeren ten opzichte van het niveau van 2004, mede te delen dat de Kamer bereid is om de budgetten voor de regionale omroepen geheel uit het Provinciefonds te halen en de financiering weer landelijk te regelen als zij niet bereid zijn, alsnog de gemaakte afspraken na te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...